Konference o budoucnosti Evropy: rokoval první panel občanů

foto

Evropa má za sebou premiéru prvního ze čtyř evropských debatních panelů pro občany. Zasedání se konalo ve Štrasburku od pátku 17. září do neděle 19. září 2021.

Panelové diskuse tvoří jádro Konference o budoucnosti Evropy, jsou společně organizovány Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí. Mělo by se na nich setkávat 800 občanů ze všech prostředí a koutů EU. Vybráni byli nezávislou společností zabývající se průzkumem veřejného mínění, a sice podle pěti kritérií odrážejících rozmanitost EU: zeměpisný původ (státní příslušnost a městský/venkovský původ), gender, věk, socioekonomické zázemí a dosažené vzdělání.

Každý panel bude z jedné třetiny tvořen mladými lidmi ve věku 16 až 25 let, přičemž bude respektováno vyvážené zastoupení žen a mužů. V zájmu posílení transparentnosti budou plenární jednání panelů (tj. diskuse všech 200 občanů) živě přenášena na vícejazyčné digitální platformě konference ve 24 jazycích.

Od září 2021 do ledna 2022 jsou v plánu čtyři panelové diskuse. Ve vícejazyčném prostředí se účastníci každého panelu sejdou vždy třikrát, aby postupně diskutovali o těchto vybraných tématech:

1) silnější hospodářství, sociální spravedlnost, zaměstnanost / vzdělávání, mládež, kultura, sport / digitální transformace;

2) evropská demokracie a hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost;

3) změna klimatu, životní prostředí a zdraví a

4) EU ve světě a migrace.

Každý panel se sejde jednou, aby zahájil svou práci před dalším plenárním zasedáním konference ve dnech 22.–23. října. Během prvních zasedání budou panely diskutovat o různých představách občanů o budoucnosti a vyberou si, na která dílčí témata se chtějí zaměřit. Vyberou také své zástupce na plenární zasedání konference.

První dva panely představí a projednají svá doporučení na plenárním zasedání konference v prosinci 2021, třetí a čtvrtý panel tak učiní v lednu 2022.

Na závěrečném zasedání panelů bude všech 800 občanů formulovat doporučení, která budou předložena a projednána na plenárním zasedání konference. Celkem 20 občanů vybraných z každého panelu bude jednat společně se zástupci institucí a poradních orgánů EU, národních parlamentů, sociálních partnerů, občanské společnosti a dalších zúčastněných stran – všichni jako řádní členové plenárního zasedání konference. Po předložení těchto doporučení a jejich projednání s občany předloží plenární zasedání na základě konsensuální dohody návrhy výkonné radě, která vypracuje zprávu za plné transparentnosti a v plné spolupráci s plenárním zasedáním. Tři orgány – Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise – se zavázaly urychleně posoudit, jak na tuto zprávu účinně navázat, každý v rámci svých pravomocí a v souladu se Smlouvami EU.

Konference a zejména evropské panelové diskuse občanů představují bezprecedentní nadnárodní a mnohojazyčné uplatnění deliberativní demokracie, které nabízí evropským občanům hlavní roli při utváření budoucnosti EU. V rámci konference mohou občané také předkládat své nápady na vícejazyčné digitální platformě a na mnoha akcích pořádaných na národní i evropské úrovni.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

19°C

Dnes je neděle 24. září 2023

Očekáváme v 21:00 12°C

Celá předpověď