Komora dražebníků ČR odmítá návrh dražebního zákona

foto

Praha 2. července 2020 (PROTEXT) - Poslanecké sněmovně byl předložen návrh nového dražebního zákona. Návrh neřeší kompatibilitu s platnou legislativou a ani pletichy - zpeněžování majetků dlužníků pod cenou. Předkladatel - MMR, požaduje mnohamilionové výdaje ze státního rozpočtu na zřízení a provozování nového informačního systému. Stejnou funkci již od roku 2000 zabezpečuje elektronická úřední deska provozovaná Českou poštou. Komora dražebníků ČR tento návrh odmítá, a to jak z odborného hlediska, tak i procesní ekonomiky.


Hlavním cílem návrhu zákona je dle MMR "harmonizace právní úpravy veřejných dražeb s o úpravou obsaženou v občanském zákoníku". Bohužel však už vymezení "veřejné dražby" v návrhu je chybné, protože by šlo dražit pouze věci na základě jejich prodeje kupní smlouvou. Předmětem dražby by nemohly být pohledávky, obchodní podíly, ochranné známky a další věci, které se převádí jinou než kupní smlouvou.


MMR v návrhu požaduje vytvoření Centrální evidence dražeb (CEDR) za 5 mil. Kč a 0,5 mil. Kč na roční provoz. Tyto odhady jsou však IT experty považovány za velmi podhodnocené. Protože stejnou funkci plní tzv. Centrální adresa, od roku 2000 provozovaná Českou poštou, s.p., KD ČR považuje vytvoření a provozování CEDR za plýtvání veřejnými prostředky.


MMR v návrhu snižuje informovanost o dražbě i tím, že by v případě insolvenčních dražeb dražebník nemusel zasílat dražební vyhlášku na úřední desku obce, kde je nemovitost. Přestože v první verzi návrhu MMR vyčlenilo provádění tzv. nucených dražeb (včetně insolvenčních) od dražeb konaných na návrh vlastníků, do Polanecké sněmovny doputovala předloha, která insolvenční a další nucené dražby považuje za dražby dobrovolné. Na jejich provádění by nebyla povinnost mít státní koncesi, dle platné legislativy tzv. koncesi na provádění dražeb nedobrovolných.


Ze strany MMR k Parlamentu je téměř neuctivé předložit návrh nového dražebního zákona, který se odvolává na statistiky dražebního trhu do roku 2017, tj. chybí údaje za období 2018 - 2019. Právě od roku 2018 výrazně klesá počet dražeb (viz statistiky na www.komora-drazebniku.eu).


Nejhorší je, že návrh vůbec neřeší pletichy na dražbách - prodeje majetků dlužníků pod cenou. Bohužel v této oblasti MMR dlouhodobě nic nedělá. KD ČR několikrát navrhla MMR, aby zejména insolvenční dražby byly dražbami nucenými, které by musely být prováděny elektronicky. Byl doporučen i předražek, který je využíván v dražbách konaných dle občanského soudního řádu.


Protože většina textu v návrhu je převzata z platného zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.), KD ČR navrhuje, aby byl tento návrh odmítnut a projednal se návrh novely platného zákona o veřejných dražbách. Ušetřilo by se i mnoho milionů Kč na pořízení a provoz CEDR.


Kontakt:

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.

předseda představenstva

Komory dražebníků České republiky

www.komora-drazebniku.eu

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

17°C

Dnes je středa 22. března 2023

Očekáváme v 9:00 13°C

Celá předpověď