Komentář: Projev o stav EU? Odraz těžké doby i hlavního ideového proudu

foto Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Evropském parlamentu.

Česká republika má svá měřidla, jimiž hodnotí dění v EU, nastavena poměrně vyhraněně až výstředně. Tuzemský pozorovatel by tak mohl být poměrně na pochybách, zda projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je skutečně ucelenou reflexí toho, čím EU žije.

I přes tyto pochyby a některé dále rozvinuté námitky a komentáře nicméně může být zcela spolehlivě ujištěn: ano, toto je současný unijní mainstream. Aniž dále hodnotíme, zda je to dobře, či špatně. Mainstream, v daném případě ve velké míře poplatný národnosti prezentující osoby.

Šlo o projev velmi věcný, ale ne moc objevný, a na rozdíl od Kohla či Adenauera ani příliš státnický. Byl důstojně vážný nynější nesnadné situaci. Rozhodně nepředstavoval jakoukoliv exhibici, či slovní ekvilibristiku, a už vůbec žádné jinotaje. Byl německy jasný, se zřetelnými a jednoznačnými tezemi a výroky. Přes snahu být strukturovaný a schopný propojovat multidisciplinární témata, sklouzl občas k tematické překotnosti, kdy i při vyšší míře fantazie nebylo snadné najít meziodstavcovou kontinuitu.

Pokud jsme vznesli přesvědčení, že projev byl typickou ukázkou stávajícího unijního hlavního proudu, tak důkazem pro toto tvrzení je i fakt, že ekonomický pohled na věc je značně podřízen pohledu environmentálnímu a sociálnímu, stejně jako inventuře všech představitelných bezpečnostních hrozeb a rizik.

Ekonomické téma se v projevu vyskytuje vlastně pouze párkrát, což překvapí v kontextu historického propadu ekonomického výkonu v moderních dějinách Evropy. První zmínka po zásluze a seriózně oceňuje nástroj Next Generation EU coby následováníhodný fiskální Meisterstück, který bude, doufejme, kladně kvitován i v čase vyhodnocování celé této dekády.

Druhá ekonomická zmínka již značně připomíná karikaturu, když zaujímá docela pokřivený pohled na zisk. V duchu dilematu vejce x slepice se přiklání na stranu těch, kteří se domnívají, že podniky dosahují svého zisku kvůli kvalitní infrastruktuře, sociálnímu zabezpečení a vzdělávacímu systému. Ani náznak pochybnosti, že by tomu třeba mohlo být naopak. Že kdyby nebylo dlouhodobě ziskových podniků, infrastruktura, sociální zabezpečení či vzdělávací systémy by nemusely být až tak kvalitní.

Třetí exkurs do ekonomických vod je již značně bizarní. Přichází s novotvarem hyperkonkurenceschopnost. Tou míní hlava unijní exekutivy jako projev kohosi, kdo se nezastaví před ničím. Věřme, že obsahový výklad tohoto brand new termínu bude ještě předmětem seriózního cizelování. Též o spravedlivém zdanění byla v projevu řeč; občas však tato pasáž vyvolávala konotace blízké odborářskému vidění světa.

A pak se hodně a nepřekvapivě zelenalo. Loňské zelené cíle byly letos přetaveny v právní závazky. Hurá! Abychom nebyli až příliš ironičtí a rozjívení, byl zmíněn ten správný a spravedlivý postulát stojící za procesem zelené transformace: za znečišťování se platí. Se vší vážností a seriózně!

Velké místo v projevu komisní předsedkyně zaujala obrana, konkrétně pak návrh na vytvoření Evropské obranné unie, tedy entity, kterou pod stejným názvem již v roce 1954 smetli ze stolu Francouzi. Křečovitý úsměv vyvolá oznámení, že von der Leyenová během francouzského předsednictví v příštím roce svolá společně s prezidentem Macronem summit o evropské obraně.

Tak tedy vypadá podle vrcholné představitelky exekutivy EU obraz a výzvy EU na sklonku léta roku 2021. Projev, který určitě neurazil ani nezklamal, ale kterému obsahovou nevyváženost a absenci návrhů, jak těžce zasaženou ekonomiku EU postavit znovu na nohy, konstruktivním způsobem vytknout lze. 

Petr Zahradník

Autor je ekonom České spořitelny a ekonomický expert Evropského hospodářského a sociálního výboru, Brusel

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

15°C

Dnes je čtvrtek 30. března 2023

Očekáváme v 9:00 12°C

Celá předpověď