Kolik zaplatíme na důchod? A kolik na penzi dostaneme?

foto Starý muž odpočívá na lavičce, senior, důchodce - ilustrační foto.

I přes postupné legislativní změny je výpočet důchodu v Česku nadále poměrně "rovnostářský". Občané s vysokými příjmy tak dostanou v průměru státní důchod výrazně nižší, než v produktivním věku zaplatí na sociálním pojištění, u občanů s nízkými příjmy je to naopak. Povídejme se na praktické výpočty dle legislativy roku 2014.

Zaměstnanci odvádí na důchodovém pojištění 6,5 % ze svého příjmu, dalších 25 % za zaměstnance odvádí na sociálním pojištění zaměstnavatel. Z uvedených 31,5 % z hrubé mzdy zaměstnance však činí 2,3 % nemocenské pojištění a 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Souhrnná sazba důchodového pojištění činí 28 % z hrubé mzdy zaměstnance.

V souhrnu od zaměstnance s hrubou mzdou 25.000 Kč obdrží místně příslušná OSSZ na důchodovém pojištění 7.000 Kč (25.000 Kč x 28 %). Za výpočet a odvod důchodového pojištění je zodpovědný zaměstnavatel.

Kolik zaplatí zaměstnanci na důchodovém pojištění?

V přiložené tabulce máme uvedeno, kolik zaplatí zaměstnanci za celý produktivní život na důchodovém pojištění u jednotlivých příjmů. Výpočet je samozřejmě zjednodušen, neboť ve všech případech počítáme se současnou mzdou a že zaměstnanec odváděl důchodové pojištění ze svého příjmu po dobu 33 let a sazba důchodového pojištění se neměnila.

Hrubá mzda Důchodové pojištění za 33 let Hrubá mzda Důchodové pojištění za 33 let

10 000 Kč

1 108 800 Kč

37 000 Kč

4 102 560 Kč

13 000 Kč

1 441 440 Kč

40 000 Kč

4 435 200 Kč

16 000 Kč

1 774 080 Kč

45 000 Kč

4 989 600 Kč

19 000 Kč

2 106 720 Kč

50 000 Kč

5 544 000 Kč

22 000 Kč

2 439 360 Kč

60 000 Kč

6 652 800 Kč

25 000 Kč

2 772 000 Kč

70 000 Kč

7 761 600 Kč

28 000 Kč

3 104 640 Kč

80 000 Kč

8 870 400 Kč

31 000 Kč

3 437 280 Kč

90 000 Kč

9 979 200 Kč

34 000 Kč

3 769 920 Kč

100 000 Kč

11 088 000 Kč

vlastní výpočet autora

Z přiložené tabulky vidíme, že zaměstnanec s hrubou mzdou 10 tisíc Kč měsíčně odvedl na důchodovém pojištění desetkrát méně než zaměstnanec s hrubou mzdou 100 tisíc Kč měsíčně. Jak si však ukážeme dále, zaměstnanec s hrubou mzdou 100 tisíc Kč rozhodně nevyčerpá na důchodu 10krát více než zaměstnanec s hrubou mzdou 10 tisíc Kč.

Dnešní důchodci si penzi užijí déle než jejich rodiče

Jedním z důvodů, proč je budou muset státní důchody klesat, je růst průměrné délky pobírání řádného starobního důchodu. Rok od roku se prodlužuje střední délka života občanů starších 60 let, proto dnešní penzisté čerpají důchod déle než jejich rodiče, což samozřejmě zvyšuje finanční nároky. V roce 2000 pobírali muži starobní důchod v průměru 16,8 let a ženy 22,7 let, v roce 2006 muži již 18 let a ženy 25,6 let a v roce 2012 opět průměrná délka pobírání starobního důchodu stoupla, u mužů na 18,8 let a u žen na 26,6 let, za muže i ženy celkem 23,3 let.

Kolik na penzi důchodci celkem dostanou?

Výpočet důchodu je založen nejenom na systému zásluhovosti, ale rovněž na systému solidarity. Proto při výpočtu dochází k redukci, což zjednodušeně znamená, že čím vyšší příjem, tím pomalejší růst měsíčního důchodu. V přiložené tabulce máme uveden měsíční starobní důchod dle výpočtu v roce 2014 u jednotlivých příjmů, následně máme zjednodušeně vypočítán celkový obdržený důchod za 23 let, výpočet je proveden dle současné hodnoty. Při výpočtu důchodu počítáme s celkovou dobou pojištění 40 let (7 let tedy činí náhradní doby pojištění - např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let, vojenská služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Hrubá mzda Měsíční důchod Důchod za 23 let

10 000 Kč

8 340 Kč

2 301 840 Kč

13 000 Kč

9 437 Kč

2 604 612 Kč

16 000 Kč

9 905 Kč

2 733 780 Kč

19 000 Kč

10 373 Kč

2 862 948 Kč

22 000 Kč

10 841 Kč

2 992 116 Kč

25 000 Kč

11 309 Kč

3 121 284 Kč

28 000 Kč

11 777 Kč

3 250 452 Kč

31 000 Kč

12 223 Kč

3 373 548 Kč

34 000 Kč

12 619 Kč

3 482 844 Kč

37 000 Kč

13 015 Kč

3 592 140 Kč

40 000 Kč

13 411 Kč

3 701 436 Kč

45 000 Kč

14 071 Kč

3 883 596 Kč

50 000 Kč

14 731 Kč

4 065 756 Kč

60 000 Kč

16 051 Kč

4 430 076 Kč

70 000 Kč

17 371 Kč

4 794 396 Kč

80 000 Kč

18 691 Kč

5 158 716 Kč

90 000 Kč

20 011 Kč

5 523 036 Kč

100 000 Kč

21 331 Kč

5 887 356 Kč

vlastní výpočet autora

Závěrem

Jak vidíme na zjednodušených výpočtech, tak občané s nižšími příjmy obdrží na důchodu více než v produktivním životě odvedou na důchodovém pojištění a občané s vyšším příjmem zase obdrží na důchodu citelně méně než na důchodovém pojištění zaplatí. Konkrétní situace je samozřejmě individuální, při 33 letech placení důchodového pojištění a čerpání důchodu 23 let (průměrná hodnota) obdrží občané více celkem na důchodu i občané s měsíční mzdou 28 tisíc Kč než na důchodovém pojištění zaplatili. Přitom na mzdu 28 tisíc Kč více než dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou. Náhradový poměr odchodem do důchodu bude muset vlivem demografických změn klesat.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

19°C

Dnes je středa 4. října 2023

Očekáváme v 9:00 16°C

Celá předpověď