Infografika: biopotraviny a ekologické zemědělství

foto

Nová pravidla Evropské unie pro ekologickou výrobu potravin mají být zárukou kvality, ochrany životního prostředí a dobrého zacházení se zvířaty. Vztahují se na celý dodavatelský řetězec v sektoru, který má ambici stát se ekologickým.

Ekologické zemědělství je chápáno jako udržitelný systém respektující životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat a zároveň se vztahuje na dodavatelský řetězec od dodávek surovin, jejich zpracování, skladování, transport, distribuci a maloobchodní prodej.

Cílem je biodiverzita, lepší půda a šetrné chovy  

V EU platí jednotná pravidla, která stanoví nařízení o ekologické produkci a označování ekologických výrobků. Ta zaručují vysoké standardy kvality ve všech zemích EU a vztahují se i na dovoz ze třetích zemí. Pokrývají široké spektrum činností od samotného zemědělství přes zpracování až po certifikaci ekopotravin.

Pro zemědělce s ekocertifikací to znamená, že nesmí používat chemické pesticidy a umělá hnojiva, ale naopak udržují svou půdu úrodnou díky střídání plodin. Paradoxem je, že právě na tomto předpokladu málem celá reforma ztroskotala: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analyza-reforma-zemedelske-politiky-eu-malem-ztroskotala-na-odveke-pestitelske-praxi/2125053. Geneticky modifikované organismy jsou zakázány a veterinární antibiotika přísně omezena. Zvířata jsou chována ve volných výbězích a krmena bio krmivem.

Ve výsledku přispívá ekologické zemědělství k udržování biodiverzity, dobré kvality půdy a k zadržování vody v krajině. V Česku obdělávají bio farmáři necelých 15 procent zemědělských ploch.

Revize má dvouletý odklad. Může za to covid-19

Nová pravidla pro léta 2021–2027 zavádějí soubor pravidel platných pro všechny členské státy. Tedy pro celé odvětví unijní ekologické produkce. Měla by zohledňovat ekologii a vést k udržitelnosti zemědělství. Revize zavádí mimo jiné:

• Přísnější kontroly všech zapojených od farmářů, chovatelů, zpracovatelů po prodejce a importéry.

• Snadnější postupy certifikace pro malé farmáře.

• Férovější konkurenci: Ze zemí mimo EU se dosud mohly dovážet biopotraviny v případě, že odpovídaly unijním standardům. Z toho ale vzniklo přes 60 různých ekvivalentních norem pro dovážené biopotraviny. Takzvanou zásadu rovnocennosti nově nahradí povinnost dodržovat jeden jediný soubor pravidel. Unijní i mimounijní subjekty tak budou mít stejné podmínky.

• Přísnější požadavky proti kontaminaci pesticidy. Ekozemědělci budou muset předcházet i náhodné kontaminaci například z vedlejšího konvenčního pole.

• Možnost vzniku kombinovaných farem, které se budou věnovat jak konvenčnímu tak ekologickému zemědělství ale za podmínky, že obě výroby budou jednoznačně oddělené.

• Zlepšení dodávek biologických osiv a zvířat z bio plemen včetně vytvoření databází jejich dostupnosti v každém členském státě.

Nová pravidla přijalo plénum EP v dubnu 2018. V říjnu 2020 nicméně europarlament schválil, že změny vstoupí v platnost až 1. ledna 2022, tedy s ročním odkladem, aby zemědělci a vnitrostátní orgány zasažené dopady krize covid-19 měli více času na přizpůsobení. Novou podobu společné zemědělské politiky (SZP), která dále podpoří farmáře a zemědělce v EU, přijali poslanci v listopadu 2021. Platit má od ledna 2023.

Biopotraviny v číslech

Trh s biopotravinami kontinuálně roste a v současnosti má hodnotu zhruba 37,4 miliard eur. Přesto ale ekologická pole, sady a podobně tvoří jenom 7,5 procenta celkové zemědělské plochy EU. V Česku je to 14,8 procenta. Vzhledem k tomu, že kapacita evropského ekologického zemědělství nestačí pokrývat zdejší poptávku, roste objem dovozu biopotravin.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je čtvrtek 30. března 2023

Očekáváme v 15:00 15°C

Celá předpověď