Hlavní body červencového pléna Evropského parlamentu

foto Evropský parlament

Europoslanci posoudí ve Štrasburku a přes internet riziko diskriminace LGBTIQ osob v Maďarsku, dodržování zásad právního státu v Maďarsku a Polsku, budou hlasovat o dočasné legislativní úpravě, která umožní poskytovatelům služeb na internetu odhalovat a odstraňovat z online prostředí dětskou pornografii. Svými hlasy také rozhodnou o penězích na nové infrastrukturální projekty. 

Třicet miliard eur má zlepšit dopravní propojení mezi regiony v EU a podpořit záměry v oblasti dopravy, digitalizace a energetiky. Tento plán pochází z letošního března, kdy se vyjednavači Evropského parlamentu (EP) a Rady (ministrů) EU dohodli na novém fungování programu Nástroje pro propojení Evropy (NPE). Ten má v letech 2021 až 2027 hospodařit s prostředky ve zmiňované výši. NPE se zaměří na financování projektů v oblasti dopravy, energetiky a digitálních technologií. Měl by rovněž do roku 2030 zajistit včasné dokončení hlavních transevropských projektů, jako je Rail Baltica, infrastruktury pro doplňování alternativních paliv a rozšíření pokrytí sítí 5G coby součásti důležitých dopravních os.

Poslanci EP by dále měli hlasovat o další dohodě mezi vyjednavači europarlamentu a Rady, která se týká pravidel platných pro transevropskou dopravní síť (TEN-T). Legislativní úprava by měla zjednodušit postup udělování povolení pro projekty TEN-T a usnadnit jejich dokončení. Členské státy by měly zřídit kontaktní místo pro každého předkladatele projektu a zajistit, aby proces udělování netrval déle než čtyři roky.

Rozprava je připravena na úterý, hlasování na týž den. Výsledky by měly být oznámeny ve středu.

Dalšími tématy, jež se dostala na program červencového pléna, jsou posílení mandátu Evropské lékové agentury (EMA), vylepšení kapacit EU pro boj proti dezinformaciemi, stop diskriminování starší generace, dopad mořského odpadu na rybolov, Evropská datová strategie, hodnotící zpráva Evropské komise o plnění všeobecného nařízení o ochraně údajů po dvou letech od jeho uplatňování, obrysy unijního rozpočtu pro rok 2022, balík opaření na oživení kapitálových trhů, formování politiky digitálního vzdělávání, posílení mezinárodní role společné měny euro nebo politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí.

Pět “stínů” z Česka

V roli stínových zpravodajů pro dílčí body agendy se v tomto týdnu představí pět europoslanců z České republiky. Pro obchodní aspekty a důsledky pandemie covid-19 připadla tato úloha Janu Zahradilovi (ODS), pro spolupráci mezi EU a NATO v rámci transatlantických vztahů jeho stranickému kolegovi Alexandru Vondrovi. Ke společnému systému daně z přidané hodnoty a ke svěření prováděcích pravomocí EK k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních se vysloví Luděk Niedermayer (TOP 09), k ochraně finančních zájmů EU a boj proti podvodům – výroční zprávě za rok 2019 Mikuláš Peksa (Piráti). K posílení mandátu Evropské lékové agentury promluví Kateřina Konečná (KSČM) a k revizi makroekonomického legislativního režimu opět Luděk Niedermayer.

Stínové zpravodaje nominují politické skupiny EP, které chtějí sledovat postup vypracování dané zprávy, které už mají své zpravodaje. Stínoví zpravodajové takto hrají důležitou roli při projednávání určitého tématu ve vlastní politické skupině a jsou podstatní pro vyjednávání kompromisu při přípravě zprávy.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

15°C

Dnes je čtvrtek 30. března 2023

Očekáváme v 9:00 12°C

Celá předpověď