Hlavní body březnového pléna: budoucnost EU, InvestEU, uhlíkové clo, EU 4 Health

foto Předseda Evropského parlamentu David Sassoli.

Na pořad třetího plenárního zasedání Evropského parlamentu, které začíná dnes odpoledne a potrvá do čtvrtka 11. března, byla zařazena celá řada bodů. Europoslanci se poté opět sejdou na plénu ještě jednou, a to 24.a 25. března. Před oficiálním zahájením pléna přednese slavnostní projev předseda Evropského parlamentu David Sassoli.

Globální oteplování, znečištění ovzduší, životního prostředí, skleníkový efekt - ilustrační fotoV pondělí bude Evropský parlament diskutovat a ve středu hlasovat o výzvě k zavedení uhlíkového cla na zboží dovážené ze zemí, které dostatečně nečelí změně klimatu. Europoslanci tím chtějí podpořit zvýšení celosvětových ambicí v oblasti klimatu a zabránit úniku uhlíku z dovážených produktů. Vyšší ambice EU v oblasti klimatických změn však nesmí vést k přemístění produkce mimo unii a následnému dovozu méně ekologických produktů do unie, zdůrazňují předkladatelé nelegislativního usnesení. Jeho text zdůrazňuje potřebu zvýšit celosvětové klimatické úsilí tak, aby bylo dosaženo cílů Pařížské dohody. Poslanci navrhují zpoplatnění uhlíkové stopy některých výrobků, které budou do EU dováženy ze zemí, které nedostatečně bojují proti klimatickým změnám.

V úvodní den pléna přijdou na řadu i dodavatelské řetězce. Europoslanci se domáhají závazných pravidel, která nastaví standardy pro zodpovědné obchodní praktiky a mohou vést podniky v případě spáchání škod na lidech a životním prostředí k právní zodpovědnosti.

Komise bude v této souvislosti vyzvána, aby urychleně připravila zákonnou úpravu, jež by tyto postupy zajistila. Podle statistik splňuje zatím požadavek na kýžené právní záruky jen jedna firma ze tří v EU.

Novozélandská premiérka Jacinda ArdernováU příležitosti Mezinárodního dne žen vystoupí v pondělí na plénu předseda EP David Sassoli a také předsedkyně vlády Nového Zélandu Jacinda Ardernová. Novozélandská premiérka se zúčastní plenárního zasedání prostřednictvím předem nahraného videozáznamu. Její poselství se zaměří na vedoucí úlohu žen v době pandemie a na vlastní zkušenosti v boji proti novému koronaviru a související krizi. Předsedkyně vlády Nového Zélandu by měla poukázat na výrazné zastoupení žen v přední linii v boji proti pandemii a jejím důsledkům a zdůraznit nutnost zapojit ženy do rozhodovacích procesů k řešení této situace.

V úterý bude EP projednávat a hlasovat o novém programu InvestEU, který by měl mobilizovat veřejné a soukromé investice a zároveň zjednodušit přístup k jejich financování. Se zárukou v rozpočtu EU ve výši 26 miliard eur v běžných cenách by měl Program InvestEU uvolnit až 400 miliard eur. Cílem jsou strategické investice do výroby farmaceutických výrobků, zdravotnických prostředků a spotřebního materiálu, jakož i komponentů a vybavení pro informační a komunikační technologie v EU. Základ tomuto záměru položila prosincová dohoda poslanců EP se zástupci Rady (ministrů) EU. Kromě toho prosadili parlamentní vyjednavači z rozpočtového a hospodářského výboru kapitálovou podporu pro malé a střední podniky postižené pandemií covid-19. Hlasovat se bude rovněž v úterý.

Praktičtí lékaři si 4. března 2021 začali vyzvedávat vakcíny AstraZeneca, aby mohli začít své pacienty očkovat proti nemoci covid-19. Na snímku jsou zásoby vakcíny v nemocniční lékárně Karlovarské krajské nemocnice.V ten samý den bude předmětem rozpravy a hlasování zřízení programu EU4Health se sedmiletým rozpočtem ve výši 5,1 miliardy EUR na posílení systémů zdravotní péče v EU. Po debatě v úterý ráno bude následovat hlasování a výsledky hlasování budou zveřejněny v 19:00 hod. Navrhované znění nařízení, které upravuje fungování nového programu EU v oblasti zdraví EU4Health 2021–2027, je výsledkem dohody mezi vyjednavači EP a Radou EU ze dne 14. prosince 2020. Nový program by se měl zaměřit na oblasti, v nichž může EU přinést jasnou přidanou hodnotu. To zahrnuje například řešení přeshraničních zdravotních hrozeb, zvýšení přístupnosti a cenové dostupnosti léčiv a zdravotnických prostředků a podporu pro vytvoření evropského prostoru údajů o zdravotním stavu.

Ve středu se bude konat slavnostní konference o budoucnosti Evropy, která chce probrat předešlé a nové výzvy a hledat způsoby, jak dále posilovat evropskou solidaritu. Z konference má vzejít společné prohlášení s podpisy EP, Evropské komise a a Rady EU. Tímto aktem začne proces, jenž má umožnit občanům, aby směli promlouvat do provádění politik v EU a do práce jejích institucí. Prohlášení bude obsahovat závazek institucí „naslouchat Evropankám a Evropanům” a řídit se doporučeními konference. Podpis společného prohlášení se očekává tentýž den.

Sociální politika v obnovovacích programech po pandemii přijde na řadu rovněž ve středu. Poslanci mají za to, že toto téma, spolu se strukturálními reformami, má v národních plánech na oživení nezastupitelné místo a měl by ho zohlednit i režim unijního Evropského semestru. Hlasovat se bude ve čtvrtek.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je čtvrtek 8. června 2023

Očekáváme v 9:00 22°C

Celá předpověď