GENESIS CAPITAL: Pomáhají firmám růst

foto Tým Genesis: Zleva Jiří Kolísko (Investment Analyst), Barbora Brynychová (Operations Manager), Jiří Beneš (Managing Partner Genesis Growth Equity Fund), Jörgen Hausberger (Investment Committee Member), Petr Janovský (Finance Director), Adam Ruta (Investment Analyst), Tomáš Sýkora (Investment Analyst), Jan Tauber (Managing Partner), Radan Hanzl (Partner), Tatiana Balkovicová (Investment Director), Martin Viliš (Senior Investment Director, Head of Group Funding), Ondřej Vičar (Partner), Pavel Kvíčala (Legal Partner), Marek Hoščálek (Investment Committee Member), chybí Lucie Baleková (Investment Committee Member)

Společnost Genesis Capital, správce fondů soukromého kapitálu (private equity), slaví letos dvacáté narozeniny. Za dobu své existence pomohly fondy Genesis k růstu více než pěti desítkám malých a středních podniků, které dnes dávají práci tisícům lidí a realizují obrat v desítkách miliard korun. Některé z těchto firem se díky spolupráci s Genesis Capital dostaly na špičku ve svém oboru.

Malé a střední firmy představují páteř každé dobře fungující ekonomiky. Fondy Genesis mezi nimi vyhledávají ty, které mají silný růstový potenciál a zároveň se potýkají s nedostatkem vlastního kapitálu. Další významnou oblastí investičního zaměření Genesis fondů jsou v posledních letech odkupy podniků, kde dochází ke generační výměně.

Průkopník v private eqvity

Mezi hlavní příčiny relativně pomalého rozvoje private equity v České republice a na Slovensku patřila historicky absence tohoto druhu finančních aktiv v celé kontinentální Evropě, v České republice pak specificky neochota bank poskytovat na akvizice podniků úvěry nezajištěné hmotnými aktivy. Tato situace přetrvávala až do druhé poloviny první dekády nového milénia. Průkopnickou roli v rozvoji fondů soukromého kapitálu u nás proto sehrály nadnárodní finanční instituce jako Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropský investiční fond (EIF). Obě tyto entity patřily pak společně s Českou spořitelnou mezi první institucionální investory fondů Genesis.

Díky promyšlené a obezřetné investiční politice se Genesis Capital podařilo jako jednomu z historicky prvních hráčů na trhu private equity vybudovat renomé solidního a spolehlivého partnera podniků a jejich managementů a – což bylo ještě důležitější – získat důvěru významných institucionálních investorů.

Postupně tak vzniklo pět fondů Genesis, do nichž investoři vložili více než 200 milionů eur, tedy přes pět miliard korun. Tyto fondy již podpořily více než padesát společností, které díky získaným prostředkům mohly rozvinout svůj potenciál, rozšířit výrobní a komerční aktivity, vstoupit na nové trhy a posílit pozici na trzích již existujících.

Renomovaní investoři

K financování růstu a odkupu firem pomocí prostředků z fondů private equity se využívá kapitál, který do těchto fondů vkládají investoři s očekáváním, že jejich výnos bude podstatně vyšší než výnosy z investic na veřejných trzích nebo například z úroků na termínovaných bankovních vkladech.

Kromě už zmíněných EBRD, EIF a České spořitelny patřily mezi investory do fondů Genesis International Finance Corporation (IFC), Abu Dhabi Investment Authority, finský investor eQ Private Equity, na bruselské burze kotovaná belgická investiční společnost Gimv a KB Private Equity.

Vstup posledně jmenovaného speciálního fondu klientů privátního bankovnictví Komerční banky, dnes spadajícího pod Amundi Czech Republic, předznamenal významný posun ve struktuře investorů směrem ke správcům dlouhodobých finančních aktiv působících na domácím trhu. Do fondů Genesis začaly investovat například Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna (obě pojišťovny patřící do Vienna Insurance Group). „Renomovaní institucionální investoři zajišťují spolehlivost a předvídatelnost rozvoje podniků v portfoliu fondů Genesis,“ říká k tomu Ondřej Vičar, partner Genesis Capital, a dodává: „Tito investoři jsou také přirozenou zárukou stability investičních aktivit a přispívají k profesionalitě a transparentnosti veškerých procesů.“

Nová linie fondů

V jubilejním dvacátém roce oznámil Genesis Capital významnou změnu: rozšířil působení do nového segmentu investičního trhu.

Vedle dosavadní linie fondů zaměřených převážně na akvizice a odkupy středně velkých podniků (Genesis Capital Private Equity Funds) vznikla nová linie fondů typicky růstového kapitálu (Genesis Capital Growth Equity Funds) orientovaná na investice do menších podniků s významným potenciálem růstu zejména v České republice a na Slovensku.

V srpnu 2019 vznikl fond Genesis Private Equity Fund I se samostatným managementem a vlastnicky oddělenou strukturou správců fondu.

Padesátka firem

Zakladatel a řídící partner společnosti Genesis Capital Jan Tauber. Portfoliem fondů Genesis prošly desítky podniků, mezi jinými Energetické strojírny Brno, Gumotex, AB Facility, AZ Klima, HSW Signall, Swell, JRC Czech, KS Klima-Servis či POS Media Europe. Drtivá většina firem přinesla při svém exitu investorům nezanedbatelné zhodnocení prostředků, které do fondů vložili.

„Žádný private equity fond – už vzhledem k povaze a rizikovému profilu této investiční činnosti – nebývá stoprocentně úspěšný. I my jsme za dobu naší existence zažili neúspěchy. Investovali jsme do firem, kterým se ani s využitím dodatečného kapitálu nepodařilo realizovat rozvojové plány; byly to ale naprosté výjimky,“ říká řídící partner Genesis Capital Jan Tauber. „Myslím, že zažít a protrpět neúspěch je pro tým, který chce dlouhodobě působit v tomto odvětví, užitečné. Přináší to poučení, pokoru a zvyšuje kompetenci, především při vyhodnocování budoucích rizik.“

Aktuálně private equity fondy Genesis drží podíly ve společnostech GTH catering, ST Security, Quinta-Analytica, HP Tronic/Datart, D2G, Sanborn, Stangl Technik, CN Group a v první maďarské investici 11 Entertainment Group.

Vyvážený kvalifikovaný tým

Genesis Capital tvoří tým zkušených, vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi investičního bankovnictví a s odborným zázemím v oblasti rozvojového kapitálu. Disponuje nejen bohatými zkušenostmi z různých oblastí finančních služeb, ale také hlubokou znalostí českého a slovenského trhu a rozsáhlou sítí kontaktů pro vyhledávání investičních příležitostí v celé střední Evropě.

„Jsem přesvědčen, že po personální stránce je Genesis Capital velmi dobře připraven zhodnocovat vložené prostředky investorů i ve třetím desetiletí své existence. Troufnu si říci, že jsem měl ve většině případů na kolegy, které jsem si vybral, šťastnou ruku. Genesis Capital je dnes tým, který se podle mého názoru hned tak jinde nesejde,“ hodnotí kolektiv společnosti Jan Tauber a uvádí zejména své partnery Radana Hanzla a Ondřeje Vičara. Oba působí v Genesis Capital už řadu let a Ondřej Vičar by měl podle představ Jana Taubera převzít v budoucnosti funkci řídícího partnera.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je pondělí 8. srpna 2022

Očekáváme v 21:00 17°C

Celá předpověď