Fondu dopravy vzrostou výdaje, Sněmovna schválila rozpočet SFRB

foto Oprava silnice. Ilustrační foto.

Praha - Sněmovna schválila návrhy rozpočtů Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) i Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na příští rok. SFDI bude hospodařit s 86,3 mld. Kč. Je to o 14 mld víc, než má na letošek. SFDI bude mít na výdaje 2,73 miliardy korun, zhruba o čtvrtinu víc než letos. Státní zemědělský intervenční fond bude příští rok hospodařit s 39 miliardami Kč, meziročně je to o čtyři mld. Kč více.

Fondu dopravy vzrostou příští rok výdaje na 86,3 miliardy korun

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude příští rok hospodařit s 86,3 miliardy korun, přičemž 20,8 miliardy dostane z programů Evropské unie. Návrh rozpočtu fondu dnes schválila Sněmovna. V porovnání s rozpočtem schváleným na letošek bude mít fond na výdaje o 13,8 miliardy korun víc.

Na výstavbu, opravy a údržbu silnic a dálnic počítá rozpočet s dotací 28,1 miliardy korun. Dalších 30,2 miliardy korun má směřovat na rozvoj železniční infrastruktury a zhruba 1,4 miliardy na vodní cesty. Z menších kapitol návrh rozpočtu předpokládá například podporu financování výstavby cyklostezek ve výši 200 milionů korun.

Na straně příjmů by měl fond dostat například ze silniční daně 6,3 miliardy korun, ze spotřební daně 8,4 miliardy korun a z mýtného 9,7 miliardy korun. Dálniční známky by měly vynést 5,1 miliardy korun.

Žadatelé chtěli pro příští rok po fondu celkem 114,8 miliardy korun, z toho 61,5 miliardy na silnice, 48,9 miliardy na železnice a 1,6 miliardy na vodní infrastrukturu. V další fázi sestavování návrhu rozpočtu se požadavky podle důvodové zprávy upravovaly hlavně s ohledem na jejich reálnost a stav přípravy staveb.

V roce 2020 by měl fond podle rozpočtového výhledu hospodařit s 97,7 miliardy korun a o rok později se 79 miliardami korun. V roce 2021 se předpokládá dočerpání peněz z evropského Operačního programu doprava na létě 2014 až 2020 a podle podkladů se budou muset zavádět nové způsoby financování dopravní infrastruktury. Zmiňují se úvěry od Evropské investiční banky a projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Sněmovna schválila rozpočet SFRB s výdaji 2,73 miliardy korun

Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na příští rok vzrostou meziročně zhruba o čtvrtinu na 2,73 miliardy korun. Počítá s tím rozpočet fondu, který dnes schválila Sněmovna. Příjmy jsou naplánovány na 779 milionů korun a jsou meziročně o 12,8 procenta nižší.

Největší část příjmů tvoří splátky z poskytnutých úvěrů 691 milionů korun, dalších 87 milionů korun přijde z vybraných úroků a poplatků. Rozdíl mezi příjmy a výdaji by měl být pokryt z finančních zůstatků fondu, které mají k počátku roku činit 5,423 miliardy korun. Objem úvěrových pohledávek fondu má ke konci letošního roku činit zhruba 5,5 miliardy korun, ke konci příštího roku asi 6,4 miliardy korun.

Příští rok rozpočet fondu nepočítá s dotací ze státního rozpočtu, která letos činí 108 milionů korun. Sloužila k pokrytí části dotačních výdajů, vyplývajících ze smluvních závazků včetně závazků z předchozích let. V roce 2019 fond tyto výdaje pokryje z vlastních aktiv.

U výdajů připadne největší část na nízkoúročené úvěry fyzickým a právnickým osobám, a to 1,6 miliardy korun, řekla poslancům ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Druhá největší položka se týká výplaty úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 až 2010, celkem jde o 717 milionů korun. Na správní výdaje samotného fondu je určeno 98 milionů.

"V roce 2019 bude fond poskytovat podpory formou nízkoúročených úvěrů, a to na výstavbu nájemních bytů, opravy a modernizace objektů bydlení včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelní pohromou, dofinancování programu regenerace veřejných prostranství podporovaných z dotací a na modernizaci nebo pořízení obydlí pro mladé prostřednictvím nového nařízení vlády," uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj.

Státní fond rozvoje bydlení shromažďuje peníze určené na podporu bydlení. Hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů Evropské unie. Jeho cílem je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů.

V České republice v současnosti chybí dostupné bydlení a nájemné je vysoké. Premiér Andrej Babiš (ANO) začátkem prosince uvedl, že považuje za prioritní, aby nový stavební zákon, který má výrazně zkrátit povolování staveb, byl schválen do konce funkčního období vlády v roce 2021.

Sněmovna: SZIF bude příští rok hospodařit s 39 miliardami Kč

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) bude mít příští rok příjmy 38,96 miliardy korun, meziročně stoupnou o více než čtyři miliardy korun. Rozpočet intervenčního fondu dnes schválila Sněmovna. Naprostou většinu příjmů fondu tvoří dotace z evropských fondů, v příštím roce by mělo jít o 31,4 miliardy korun. Státní rozpočet by měl dotovat fond, který přerozděluje peníze mezi zemědělce nebo potravináře, 7,5 miliardy korun. Na zemědělské dotace půjde od státu 5,7 miliardy korun.

Fond je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Spravuje a kontroluje dotace z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu.

Na přímých zemědělských platbách, jako je platba na plochu nebo pro začínající zemědělce, by měl fond v příštím roce přerozdělit 21,54 miliardy korun z rozpočtu EU. Na program Mléko do škol má jít 315,6 milionu korun, z toho 270 milionů korun ze státního rozpočtu. Na obdobný program ovoce a zelenina do škol se počítá se 321 miliony, z toho 220 milionů korun má jít ze státního rozpočtu.

Na intervenční nákupy másla a sušeného odstředěného mléka a jejich skladování by se mělo vynaložit 85 milionů korun. Většinu částky si chce fond půjčit od ministerstva financí. Na marketingovou činnost má jít 250 milionů korun, z toho 170 milionů korun na podporu kvalitních potravin, 50 milionů korun na podporu značky Regionální potravina a 30 milionů korun na podporu produktů ekologického zemědělství. Ministerstvo chce fondu dát 200 milionů korun, zbytek fond bude muset najít ve zbytku peněz z letošního roku.

V návrhu rozpočtu stojí, že přidělené dotace z kapitoly ministerstva zemědělství na rok 2019 na správní výdaje a marketingovou činnost plně nepokrývají předpokládané výdaje SZIF. Fondu podle návrhu rozpočtu chybí 410,5 milionu korun na investice do plánovaných stěžejních projektů. O penězích bude fond dále jednat, ale pokud je nezíská, projekty neuskuteční.

Zemědělci na národních dotacích dostanou 3,8 miliardy korun

Na národních dotacích by měli zemědělci, potravináři nebo chovatelé zvířat v příštím roce získat celkem 3,8 miliardy korun. Je to o 750 milionů korun více než letos. Návrh dotačních programů v zemědělství pro příští rok dnes schválila Sněmovna. Největší podíl chce dát ministerstvo zemědělství hospodářům starajícím se o zvířata.

Do živočišné výroby směřuje 2,7 miliardy Kč, do rostlinné výroby 351,4 milionu Kč, do potravinářství 568 milionů Kč a na ostatní aktivity 188,7 milionu Kč.

Rozšířilo se také spektrum dotačních programů. Nově vláda navrhla například dotační programy Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství a Výkrm skotu, uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Zavýšit se mají i výdaje například na činnost potravinových bank.

Nejvyšší částku na jednotlivý program - 885 milionů korun - plánuje ministerstvo zemědělství dát na zlepšení životních podmínek v chovech zvířat. Dalších 775 milionů korun by mělo jít do nákazového fondu na ozdravení chovů hospodářských zvířat.

Půl miliardy korun plánuje ministerstvo přerozdělit na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českých potravinářů. Potravinové banky by se měly na podporu činnosti dočkat 55 milionů korun, letos šlo o 33 milionů korun. Stát plánuje také 400 miliony korun podpořit producenty a zpracovatele mléka. Na podporu včelařství je určeno 100 milionů korun.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

24°C

Dnes je pátek 23. srpna 2019

Očekáváme v 7:00 13°C

Celá předpověď