Evropský parlament schválil reformu silničních poplatků pro nákladní dopravu

foto Highway toll and vehicle in Greece in a summer day

Silniční poplatky pro nákladní dopravu založené na čase budou na silnicích TEN-T nahrazeny mýtným © AdobeStock_Sergii Figurnyi. Na základě nových pravidel přijatých ve čtvrtek se změní poplatky pro nákladní automobily založené na čase na poplatky založené na vzdálenosti.

Parlament potvrdil dohodu s členskými státy o aktualizaci pravidel, která definují poplatky, jež mohou vlády uvalit na nákladní automobily a kamiony, ale také na autobusy, dodávky a osobní automobily využívající silnice transevropské dopravní sítě (TEN-T). Nová pravidla neuvalují na členské státy povinnost využití svých silnic zpoplatnit. Pokud se však rozhodnou tak učinit, budou muset pravidla EU dodržovat.

Mýtné nahradí dálniční známky

Cílem nových pravidel je změnit systém z poplatků založených na čase na poplatky založené na vzdálenosti či na skutečně ujetých kilometrech. Lépe tak budou dodržovány zásady "znečišťovatel platí" a "uživatel platí".

Poslanci zajistili, že členské státy během osmi let po vstupu pravidel v platnost postupně zruší "dálniční známky" (časové zpoplatnění silnic) v hlavní síti TEN-T pro těžká nákladní vozidla (nákladní automobily, kamiony a autobusy) a nahradí je mýtným (poplatky za ujetou vzdálenost). Členské státy však budou moci dále používat dálniční známky pro konkrétní části sítě TEN-T, pokud budou moci prokázat, že nový způsob zpoplatnění by byl nepřiměřený očekávaným příjmům.

Ozelenění silničních poplatků

S cílem podpořit širší využívání vozidel, která jsou šetrnější k životnímu prostředí, budou muset země EU od roku 2026 stanovit různé sazby silničních poplatků na základě emisí CO2 z nákladních vozidel a autobusů a environmentální výkonnosti dodávek a minibusů. Rovněž budou povinny výrazně snížit poplatky za vozidla s nulovými nebo nízkými emisemi.

Poplatky pro dodávky a osobní automobily

Podle nových pravidel budou dálniční známky platné po kratší dobu (jeden den, jeden týden nebo 10 dní) a budou mít cenové stropy, které mohou být stanoveny pro osobní automobily. Cílem je zajistit spravedlivé zacházení s příležitostnými řidiči z jiných států unie. Země EU, které se rozhodnou zpoplatnit dopravní síť pro lehčí vozidla, jako jsou dodávky, minibusy a osobní automobily, si budou moci nadále vybrat mezi systémy mýtného nebo dálničních známek.

Zvýšení transparentnosti

Poslanci zajistili, že tři roky po vstupu pravidel v platnost budou členské státy zveřejňovat zprávy o mýtném a poplatcích za užívání dopravní sítě vybíraných na jejich území, včetně informací o tom, jak tyto příjmy využívají. Podle Parlamentu by příjmy z těchto poplatků měly přispívat k udržitelné dopravě, infrastruktuře a mobilitě.

Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj EP ke směrnici Giuseppe Ferrandino (S&D, IT) uvedl: "Zrušení dálniční známky pro těžká vozidla sjednotí systém, který je v současnosti příliš roztříštěný. Podpoříme svět dopravy, aby používal ekologičtější vozidla. Jsem velmi rád, že se podařilo dosáhnout zavedení jednodenní dálniční známky pro všechna vozidla v provozu, což umožní cestujícím v tranzitu zaplatit za cestu spravedlivou cenu. Je to také pozitivní změna pro cestovní ruch: zajistí, že cestující nebudou penalizováni.“

Další postup

Pravidla vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít dva roky na to, aby se na jejich uplatňování připravily.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď