Evropská komise je aktivní na všech frontách

foto Předseda Evropské rady Charles Michel (vpravo) a Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po videosummitu lídrů EU.

Evropská komise, neoficiální „vláda EU” a jedna z jejích tří vůdčích institucí, pracuje s cílem omezit šíření koronaviru, poskytovat podporu systémům zdravotní péče jednotlivých států, chránit a zachraňovat životy a čelit socioekonomickým dopadům pandemie. Zavádí proto historicky bezprecedentní opatření na vnitrostátní a unijní úrovni.

Zde jsou některé příklady toho, jak komise pomáhá řešit současnou krizi.

Podpora výzkumu v oblasti léčby, diagnostiky a očkovacích látek

Evropská unie spojila síly s globálními partnery a 4. května 2020 zahájila dárcovskou iniciativu – Globální reakci na koronavirus.

Dárcovský maraton potrvá do konce května.

Závazky od dárců z celého světa by měly představovat 7,4 miliard eur (8 miliard USD). Součástí této sumy je závazek Evropské komise (EK) ve výši 1,4 miliardy eur. Komise bude ve shromažďování finančních prostředků dále pokračovat, aby zajistila společný vývoj a všeobecné zavedení diagnostických prostředků, léčebných postupů a vakcín proti koronaviru.

Kromě toho Evropská komise dosud investovala:

• Více než 380 milionů eur na vývoj očkovacích látek, nových léčebných postupů, diagnostických testů a zdravotnických systémů s cílem zabránit šíření koronaviru a zachraňovat životy.

• Z programu Horizont 2020 pro financování výzkumu a inovací bylo poskytnuto 48,25 milionu eur na 18 projektů a 151 výzkumných týmů.

• V rámci iniciativy pro inovativní léčiva byla zveřejněna naléhavá výzva pro farmaceutické firmy, která bude financována částkou až 45 milionů eur z programu Horizont 2020.

• Komise nabídla společnosti CureVac, což je vysoce inovativní evropský výrobce vakcín, podporu až 80 milionů eur ve formě záruky EU na půjčku Evropské investiční banky. Společnost chce zahájit do června 2020 klinické testování očkovací látky.

Přímá podpora odvětví zdravotní péče

Komise přímo podpoří systémy zdravotní péče v zemích unie třemi miliardami eur z rozpočtu EU, přičemž další tři miliardy poskytnou státy Unie. Z těchto prostředků bude financován nástroj pro mimořádnou podporu a společné zásoby vybavení v systému rescEU.

Iniciativa rescEU pomáhá zajistit životně důležité vybavení, od plicních ventilátorů po prostředky osobní ochrany, a mobilizovat lékařské týmy na pomoc nejzranitelnějším osobám, a to i v uprchlických táborech. První zemí, která začne zásoby materiálu skladovat, bude Rumunsko. Výroba první dodávky zásob plicních ventilátorů právě probíhá.

Nástroj pro mimořádnou podporu umožňuje EK zadávat zakázky přímo jménem členských států. Je z něj financována a koordinována přeprava zdravotnického vybavení a převoz pacientů v přeshraničních regionech. V pozdější fázi se zaměří na rozsáhlejší testování obyvatelstva na koronavirus. V nejbližších dnech bude do 17 členských států a Spojeného království dodána zásilka 1,5 milionu roušek a respirátorů na ochranu zdravotnických pracovníků. Toto vybavení pochází z nového nákupu 10 milionů roušek a respirátorů pořízených prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu masek a financovaných komisí.

Zdravotnické pokyny pro členské státy

V březnu 2020 komise zahájila činnost skupiny sedmi nezávislých epidemiologů a virologů, jejichž úkolem je vydávat pokyny pro vědecky podložená a koordinovaná opatření k řízení rizik a poskytovat poradenství ohledně:

• opatření v reakci na šíření koronaviru, které mohou členské státy přijmout

• nedostatků v klinické léčbě

• stanovení priorit v oblasti zdravotní péče, civilní ochrany a jiných zdrojů

• politických opatření k odstranění dlouhodobých následků koronavirové nákazy

Na základě vědeckých doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a poradní skupiny zveřejnila komise 19. března doporučení týkající se komunitních opatření (např. omezení sociálních kontaktů).

Dne 15. dubna vydala komise pokyny k metodám testování, které mají napomoci tomu, aby členské státy používaly testovací soupravy účinným způsobem, zejména poté, co budou zrušena karanténní opatření.

V souvislosti s postupným uvolňováním protiepidemických opatření komise 16. dubna zveřejnila pokyny, jak vyvíjet trasovací mobilní aplikace, aby plně respektovaly předpisy EU o ochraně údajů.

Dostupnost osobních ochranných prostředků

Komise pomáhá zajistit dostatečné dodávky osobních ochranných prostředků v celé Evropě, a proto úzce spolupracuje s členskými státy na posouzení dostupných zásob těchto prostředků v EU, výrobní kapacity a předpokládaných potřeb.

Komise zveřejnila doporučení týkající se posuzování shody a dozoru nad trhem. To pomůže zvýšit dodávky určitých druhů osobních ochranných prostředků, např. jednorázových roušek, orgánům civilní ochrany, aniž by došlo ke snížení zdravotních a bezpečnostních norem.

Komise jedná se zástupci průmyslu o tom, jak přebudovat výrobní linky, aby produkovaly více osobních ochranných prostředků. Komise také vydala pokyny pro výrobce, které mají pomoci zvýšit produkci ve třech oblastech: roušky a jiné osobní ochranné prostředky, roztoky či gely na dezinfekci rukou a produkty zhotovené na 3D tiskárně.

Na žádost komise evropské normalizační orgány a jejich národní členové dali volně k dispozici evropské normy pro zdravotnické potřeby. Výrobci díky tomu mohou rychleji dodávat na trh vysoce účinné vybavení.

Vývozní povolení pro osobní ochranné prostředky

K vývozu osobních ochranných prostředků mimo EU musí členské státy vydat vývozní povolení. Členské státy mohou povolení vystavit, pokud není ohrožena dostupnost tohoto vybavení v Unii nebo z humanitárních důvodů. Tento režim bude od 26. dubna prodloužen na dalších 30 dnů a seznam dotčených výrobků bude obsahovat pouze roušky, respirátory, ochranné brýle a oděvy. Do výjimky vztahující se na několik obchodních partnerů EU budou zařazeny nové státy, mimo jiné země západního Balkánu.

Byly podepsány první tři smlouvy na dodání ochranných brýlí, obličejových štítů, roušek a respirátorů. Členské státy nyní mohou začít zasílat své objednávky na výrobky těchto kategorií.

Komise rovněž vytvořila zásoby zdravotnického vybavení rescEU obsahující ochranné roušky a plicní ventilátory, které jsou distribuovány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

V rámci rescEU již bylo dodáno 330.000 roušek a respirátorů do Itálie, Španělska a Chorvatska. Další dodávky budou následovat.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

27°C

Dnes je pondělí 14. června 2021

Očekáváme v 1:00 16°C

Celá předpověď