Europoslanci žádají rozsáhlý balíček obnovy a fond solidarity

foto Část poslanců se mimořádné dubnové plenární rozpravy v Bruselu o reakci EU na koronavirus zúčastnila na dálku.

Poslanci EP, z nichž část se mimořádné dubnové plenární rozpravy v Bruselu o unijní reakci EU na koronavirus zúčastnila na dálku, vyzvali k přijetí rozsáhlého balíčku opatření na podporu evropské ekonomiky po pandemii covid-19. Jeho součástí by měly být dluhopisy garantované rozpočtem EU

Evropský parlament v nelegislativním usnesení, které plénum přijalo poměrem hlasů 395 (pro): 171 (proti): 128 (zdrželo se hlasování), přivítal fiskální opatření a kroky na podporu likvidity na úrovni unie. Zároveň zdůraznil, že Unie potřebuje rozsáhlý balíček opatření zaměřený na obnovu a rekonstrukci evropské ekonomiky.

Tento ozdravný balíček by měl být financován z navýšeného dlouhodobého rozpočtu EU – čili z tzv. víceletého finančního rámce (VFR). Dalšími zdroji financování by měly být existující fondy a finanční nástroje EU, ale i nové dluhopisy na obnovu ekonomiky zaručené rozpočtem EU, dodává schválený text.

Ozdravný balíček by neměl zahrnovat vzájemné sdílení stávajících dluhů, měl by být spíše orientovaný na budoucí investice, zdůrazňují poslanci. Dodávají také, že opatření zaměřená na opětovné nastartování ekonomiky by měla vycházet ze Zelené dohody pro Evropu a cílů digitální transformace.

Volání po novém fondu a společném postupu

Usnesení rovněž vyzývá k vytvoření stálého evropského systému zajištění v nezaměstnanosti a zřízení Fondu solidarity EU pro koronavirus ve výši minimálně 50 miliard eur. Nový fond by měl podpořit finanční úsilí všech členských států, které bylo vynaloženo v oblasti zdravotní péče během současné krize, stejně jako investice do sektoru zdravotnictví v období po ní. Cílem je zvýšit odolnost systémů zdravotní péče a zajistit, aby kladly větší důraz na osoby, které to nejvíce potřebují.

Parlament dále poukázal na důležitost společných evropských opatření zaměřených na boj proti pandemii covid-19. Unie musí vyjít z této krize silnější a její instituce musí získat pravomoci, které jim umožní v případě podobného přeshraničního ohrožení zdraví konat, uvádí se v usnesení. EU by měla být v budoucnosti schopná bezodkladně začít koordinovat společnou reakci na evropské úrovni a nasměrovat potřebné materiální zdroje jako masky, respirátory či léky, jakož i finanční pomoc tam, kde jich je nejvíc zapotřebí, dodává schválený text.

Zákonodárci podpořili i zvyšování výroby léků, farmaceutických látek, zdravotnických prostředků, vybavení a materiálu a dalších klíčových produktů přímo v EU. Cílem tohoto opatření je zvýšit odolnost a připravenost Unie na případné budoucí globální otřesy.

Otevřené hranice pro léky a zdravotnický materiál

Poslanci zdůraznili, že vnitřní hranice EU musí zůstat otevřené pro přepravu léků, zdravotnických a ochranných pomůcek, jakož i potravin a dalšího nezbytného zboží. Jednotný trh EU je „zdrojem naší společné prosperity“ a sehrává klíčovou roli při okamžité i trvalé reakci na epidemii covid-19, dodává schválený text.

Parlament vyzval k vytvoření evropského mechanismu pro přijímání opatření v oblasti zdravotnictví, který by měl unii pomoci lépe se připravit na jakoukoliv budoucí zdravotní anebo sanitární krizi a umožnit jí přijímání koordinovanějších opatření. EU by také měla disponovat společnými zásobami zdravotnického vybavení, materiálu a léků, které by se měly v případě ohrožení životů rychle mobilizovat, uvádí se v usnesení. Schválený text zároveň požaduje další finance na podporu výzkumu zaměřeného na urychlený vývoj vakcíny.

Parlament se také vyslovil pro koordinaci při uvolňování omezení v celé EU s cílem zabránit opětovnému rozšíření nákazy. Členské státy by podle poslanců měly společně vypracovat kritéria pro rušení karanténních a dalších nouzových opatření. Zákonodárci zároveň požádali Evropskou komisi, aby za tímto účelem vypracovala účinnou strategii postupného návratu k normálnímu životu, jehož součástí by mělo být rozsáhlejší testování a používání ochranných pomůcek co největším počtem obyvatel.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

27°C

Dnes je pondělí 14. června 2021

Očekáváme v 1:00 16°C

Celá předpověď