Europoslanci schválili „zelenější“ fondy pro regionální rozvoj a spolupráci

foto Znak eura a vlajky členských zemí EU před budovou Evropského parlamentu v Bruselu.

Evropský parlament přijal legislativu k evropským fondům na posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU. Připadá na ně celkem 251 miliard eur.

Balíček opatření týkající se politiky soudržnosti zahrnuje nařízení o evropské územní spolupráci (Interreg), nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti a nařízení o ustanoveních společných pro všechny fondy. Dohromady tvoří právní rámec, kterým se budou řídit regionální fondy, fondy soudržnosti a sociální fondy EU v příštích sedmi letech.

Všechna tři nařízení budou dne 30. června zveřejněna v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost následujícím dnem.

Podle nových společných ustanovení musí jak Interreg, tak i Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti věnovat alespoň 30 % ze svých zdrojů na klima, oběhové hospodářství a investice do udržitelného růstu a tvorby pracovních míst. Financována budou také zvláštní opatření pro malé a střední podniky a nejvzdálenější regiony.

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti

Na Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti bylo vyhrazeno celkem 243 miliard eur (v cenách roku 2018), což je přibližně čtvrtina z víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Společně tak tvoří největší investiční nástroj EU.

Fondy mají také přispět k oživení po pandemii covid-19, a proto budou podporovat i kulturu, udržitelný cestovní ruch, digitalizaci a veřejné zdravotnictví.

Podpora ovšem není určena pro investice související s jadernou energií nebo fosilními palivy. Výjimkou jsou ale projekty, u nichž jde o nahrazování uhlí zemním plynem. Ty však mohou získat financování, pouze pokud budou schváleny do 31. prosince 2025.

Podrobnější informace naleznete zde.

Interreg: podpora přeshraničních projektů a spolupráce v regionech sousedících s EU

Rozpočet programu Interreg bude v období 2021–2027 činit 8,05 miliardy eur (v cenách roku 2018), což je o 3 % více než v předchozím období. Míra spolufinancování se pohybuje kolem 80 % (85 % v případě nejvzdálenějších regionů).

Největší podíl z celkové částky (72,2 %) připadá na přeshraniční spolupráci. Prostředky určené na nadnárodní a meziregionální spolupráci a pro nejvzdálenější regiony činí 18,2 %, 6,1 % a 3,5 %. Podporovány budou také malé projekty: v rámci programů Interreg na ně může být přiděleno až 20 % finančních prostředků.

Podrobnější informace naleznete zde.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

20°C

Dnes je sobota 3. června 2023

Očekáváme v 17:00 19°C

Celá předpověď