EP trvá na dvou bilionech pro obnovu

foto Předseda Evropského parlamentu David Sassoli

Evropský parlament požaduje rozsáhlý balíček opatření. Opírat se má o dlouhodobý rozpočet Evropské unie se zaměřením na potřeby občanů. Vyplývá to z nelegislativního usnesení o novém Víceletém finančním rámci (VFR) a plánu ekonomické obnovy EU.

Páteční rezoluci na květnovém plenárním zasedání odhlasovali europoslanci poměrem hlasů 505 (pro): 119 (proti): 69 (zdrželo se hlasování).Poslanci se shodli, že v centru strategie ekonomické obnovy Unie musí stát evropští občané. Součástí finančního plánu musí proti být silný sociální rozměr zaměřený na řešení sociálních a hospodářských nerovností a potřeb osob, které zasáhla krize nejvíc, zdůraznili poslanci. Dodali také, že Evropský parlament bude zájmy občanů odhodlaně bránit.

Parlament trvá na tom, aby nový fond pro obnovu a transformaci disponoval dvěma biliony eur. Fond by měl být podle poslanců financovaný pomocí dluhopisů na obnovu s dlouhou splatností, které budou garantované rozpočtem EU.

Prostředky z fondu by měly být „vypláceny formou půjček“ a převážně pak „prostřednictvím grantů, přímých plateb na investice a vlastního kapitálu“, uvádí se v usnesení. Schválený text zároveň varuje Evropskou komisi před používáním finančních triků a pochybných multiplikátorů při prezentování ambiciózních částek a zdůrazňuje, že v sázce je důvěryhodnost unie.

Revitalizace nesmí ohrozit naplánované programy

Plán obnovy musí být podle poslanců financovaný z prostředků, které budou do dlouhodobého rozpočtu unie přidány nad rámec běžných a původně zamýšlených výdajů, aby nebyly ohroženy stávající ani chystané programy EU. Zákonodárci v této souvislosti trvají na navýšení prostředků VFR a zdůrazňují své odhodlání zamítnout jakýkoliv návrh dlouhodobého rozpočtu EU, který nebude splňovat jejich požadavky.

Finanční prostředky z fondu obnovy „by měly putovat na programy zahrnuté do rozpočtu EU“, aby byl zaručen parlamentní dohled a účast, uvádí se v usnesení. Parlament musí být plně zapojen do utváření, přijímání a implementace fondu. Poslanci tak varují komisi, aby se „v žádném případě nepokoušela vypracovat evropskou strategii obnovy, která by byla mimo komunitární metodu, a aby se neuchylovala k mezivládním postupům“, zdůrazňuje schválený text.

Ekologie a digitalizace zůstávají prioritami

Rozsáhlý balíček opatření pro obnovu, jehož přijetí Evropský parlament požadoval už v dubnovém usnesení, musí být podle poslanců navržen tak, aby jeho trvání odpovídalo očekávaným hlubokým a dlouhodobým dopadům současné krize. Tento masivní balíček musí podpořit malé a střední podniky s cílem „transformovat naše ekonomiky“ a musí zvýšit pracovní příležitosti a posílit dovednosti, aby se zmírnil vliv krize na pracovníky, spotřebitele a rodiny, uvádí se v usnesení. Poslanci také požadují upřednostňování investic souvisejících s cíli Zelené dohody pro Evropu a digitální agendy a trvají na vytvoření nového samostatného evropského programu v oblasti zdraví.

Europoslanci rovněž zopakovali svou výzvu k zavedení souboru nových vlastních zdrojů (příjmů EU), díky kterým by nebylo nutné další navyšování přímých příspěvků členských států do rozpočtu EU a zároveň by se tak vyhovělo potřebám VFR a Fondu pro obnovu a transformaci. Vzhledem k tomu, že strop příjmů EU je vyjádřen v hrubém národním důchodu (HND), který v důsledku recese kvůli současné krizi pravděpodobně klesne, poslanci v unesení požadují „okamžité a trvalé zvýšení stropu vlastních zdrojů“.

Víceletý rozpočet 2021–2027

Platnost současného dlouhodobého rozpočtu EU vyprší 31. prosince 2020. Evropská unie proto potřebuje nový horizont rozpočtového plánování na dalších sedm let. Evropská komise představila návrh příštího Víceletého finančního rámce (VFR) pro období 2021–2027 v květnu 2018. V důsledku současné zdravotnické krize a jejích následků oznámila, že v květnu 2020 přeloží přepracovanou verzi. Evropský parlament zaujal svůj postoj v listopadu 2018 a znovu jej potvrdil v říjnu 2019. Evropská rada se na svém postoji doposud neshodla.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

27°C

Dnes je pondělí 14. června 2021

Očekáváme v 1:00 16°C

Celá předpověď