EP schválil rozsáhlou reformu odvětví silniční dopravy

foto Ilustrační foto - První ráno po zavedení nového mýtného systému 1. prosince 2019 na česko-slovenském přechodu u Lanžhota. Srbský řidič má v kabině kamionu instalované palubní jednotky z různých států.

Europarlament schválil nová pravidla v odvětví silniční dopravy, která zlepšují pracovní podmínky řidičů a napravují deformace hospodářské soutěže. Určuje lepší pracovní podmínky řidičů, stanoví jasná pravidla pro jejich vysílání a usiluje o lepší prosazování předpisů pro zamezení protiprávnímu jednání.

Ve čtvrtek dopoledne přijali poslanci všechny tři právní akty bez pozměňovacích návrhů, tedy ve znění, v jakém je přijali ministři členských států v dubnu 2020. Politické dohody v Evropské radě bylo dosaženo v prosinci 2019.

Přijaté akty obsahují revidovaná pravidla pro vysílání řidičů a pro denní a týdenní dobu řízení a ustanovení k lepšímu prosazování pravidel kabotáže (tj. přepravy zboží, kterou na území určitého státu dočasně vykonávají dopravci z jiného státu). Cílem je napravit deformace hospodářské soutěže v odvětví silniční dopravy a zajistit řidičům lepší podmínky pro odpočinek.

Přijaté akty vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku EU, k němuž dojde během několika týdnů.

Lepší podmínky pro řidiče

Díky novým pravidlům budou mít řidiči lepší podmínky pro odpočinek a budou moci trávit více času doma. Dopravní podniky budou muset organizovat jízdy tak, aby se řidiči v mezinárodní nákladní dopravě mohli vracet domů v pravidelných intervalech (každé tři nebo čtyři týdny, podle konkrétního způsobu organizace práce). Povinnou týdenní dobu odpočinku nebude povoleno strávit v kabině. Jestliže si řidič vybere dobu odpočinku mimo domov, musí mu zaměstnavatel uhradit náklady na ubytování.

Dodržování hospodářské soutěže

Aby se zamezilo podvodům, bude se zaznamenávat, kdy vozidlo překračuje státní hranice. Záznam bude probíhat pomocí tachografů. Kabotáž nesmí být prováděna systematicky, a proto se zavádí pravidlo, že mezi jednotlivými kabotážními operacemi s týmž vozidlem na území jednoho státu musí uplynout nejméně čtyři dny.

Přijaté akty řeší také problematiku fiktivních společností. Provozovatelé silniční nákladní dopravy budou muset být schopni prokázat, že v členském státě, kde jsou registrováni, skutečně vykonávají podstatnou činnost. Podle nových pravidel se také budou muset nákladní vozidla vracet každých osm týdnů do provozovny zaměstnavatele. Další novinkou je, že unijní pravidla pro provozovatele silniční dopravy se nyní budou vztahovat i na přepravu lehkými užitkovými vozidly nad 2,5 tuny (tj. dodávkami), která budou muset být rovněž vybavena tachografy.

Rovné mzdy

Nové předpisy vytvářejí jednoznačný právní rámec, který by měl vyrovnat rozdíly v právních úpravách jednotlivých států a dosáhnout toho, aby řidiči dostávali za svou práci přiměřenou odměnu. Pravidla pro vysílání se budou vztahovat na kabotáž a mezinárodní přepravu, avšak nikoli na tranzit, dvoustrannou přepravu a dvoustrannou přepravu s dvěma doplňkovými činnostmi nakládky a vykládky.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

31°C

Dnes je čtvrtek 13. srpna 2020

Očekáváme v 11:00 28°C

Celá předpověď