EP: Peníze na obnovu nesmí jít na úkor příštích generací

foto Předseda rozpočtového výboru Evropského parlamentu Johan Van Overtveldt

U příležitosti zahájení německého předsednictví v Radě Evropy a s výhledem na summit prezidentů a premiérů vlád členských států Evropské unie 17. července zdůraznil šéf rozpočtového výboru Evropského parlamentu Johan Van Overtveldt postoj této instituce k dlouhodobému finančnímu rámci unie po roce 2021.

Johan Van Overtveldt (ECR) prohlásil, že pro úspěch strategie hospodářské obnovy a strukturu sedmiletého unijního rozpočtu do roku 2027 budou rozhodujícími prvky těsná spolupráce všech 27 členských zemí, zprostředkovatelská role Evropské komise a plné zapojení Evropského parlamentu (EP). „Parlament je připraven pracovat rychle. To však neznamená, že sleví ze svých práv a pozic. Není žádný důvod k tomu, proč by se snaha o rychlou akci měla odehrát na úkor EP, který čeká už dva roky na výsledek rozpočtových jednání mezi členskými státy na úrovni Evropské rady,” připomněl Van Overtveldt.

Podle předsedy rozpočtového výboru nesmí EU zapomenout za své dlouhodobé priority a musí dbát na blaho příštích generací. „Má-li dát EP souhlas s víceletým finančním rámcem na léta 2021 až 2027, musí programy tohoto plánu počítat s dostatkem finančních prostředků na zabezpečení dlouhodobých strategických cílů. Není žádoucí, aby se věnovaly pouze na získání peněz na aktuální potřeby,” podtrhl Van Overtveldt.

„Myslet na nové zdroje unijních příjmů – tzv. vlastní zdroje – je právě nyní, v kontextu refinancování zamýšlených krizových výdajů, mnohem důležitější než případné navyšování příspěvků z národních rozpočtů, nebo snad krácení rozpočtu v neprospěch budoucích pokolení. Během přijímání celého souboru opatření na zotavení ekonomiky (zasažené pandemií covid-19) musí být za cestou plné účasti EP zajištěna demokratická zodpovědnost a transparentnost tohoto procesu,” shrnul Johan Van Overtveldt.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

12°C

Dnes je úterý 29. září 2020

Očekáváme v 21:00 11°C

Celá předpověď