EP chce přísnější dohled nad výdaji EU

foto Mince o hodnotě jednoho eura jsou na vlajce Evropské unie.

Evropský parlament udělil rozpočtové absolutorium Evropské komisi a většině dalších institucí a orgánů Evropské unie, zároveň však vyzval k zesílení boje proti podvodům – a to i v České republice.

Europoslanci na probíhajícím květnovém plenárním zasedání poměrem hlasů 499 (pro): 136 (proti): 56 (zdrželo se hlasování) doporučili udělení absolutoria Evropské komisi za rok 2018, které se týká 94 procent celého rozpočtu EU za rok 2018. V samostatném usnesení, které plénum následně schválilo poměrem hlasů 514 (pro): 95 (proti): 84 (zdrželi se hlasování), poslanci vyzvali k větší ochraně výdajů EU před podvody, korupcí, střetem zájmů, úmyslným zneužíváním finančních prostředků a organizovaným zločinem. Poukázali také na důležitost spravedlivějšího a transparentnějšího rozdělování peněz EU.

Evropský parlament udělil absolutorium za rok 2018 většině institucí EU. Poslanci schválili 52 zpráv o udělení absolutoria a 52 doprovodných usnesení.

„Parlament vyslal silný signál požadující větší spravedlnost a transparentnost při rozdělování dotací EU, posílení právního státu a ochranu drobných a středních zemědělců proti záboru půdy, proti pochybení orgánů členských států nebo tlaku ze strany zločineckých struktur. Potřebujeme nové zákony, které znemožní oligarchickým strukturám čerpat fondy EU a obohatit tak několik jednotlivců. Fondy EU jsou peníze daňových poplatníků a jsou určené na podporu většiny občanů. Proto požadujeme stanovení maximální částky, kterou může obdržet jedna osoba jako konečný příjemce prostředků v oblasti zemědělství a soudržnosti,“ řekla po hlasování zpravodajka absolutoria pro Evropskou komisi a předsedkyně Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu Monika Hohlmeierová (EPP).

Dotační stropy a předcházení střetů zájmů

Europoslanci vyzvali Evropskou komisi, aby ve snaze zabránit podvodům a nespravedlivému rozdělování dotací EU předložila návrh na stanovení maximální částky přímých plateb pro jednu fyzickou osobu. Toto opatření by mělo zabránit jednotlivcům získat dotace ve výši stovek milionů korun během jednoho období Víceletého finančního rámce.

Parlament požádal o vytvoření informačního systému, který by v reálném čase přinášel informace o dotacích v rámci zemědělské politiky a politiky soudržnosti Evropské unie, stejně jako i o jejich konečných příjemcích. Poslanci zároveň žádají, aby měli po vytvoření informačního systému přístup k údajům o tom, kdo je mezi padesáti největšími příjemci prostředků z těchto fondů v rámci unie.

EP dále vyzval komisi, aby vypracovala společné pokyny k předcházení střetů zájmů vysoce postavených politiků, a radu, aby v této oblasti přijala společné etické normy. Poslance znepokojuje zejména situace v Česku. Zákonodárci proto požádali komisi, aby věnovala speciální pozornost vyplácení prostředků EU společnostem, které přímo anebo nepřímo vlastní předseda české vlády.

Mimo to poslanci požadují zrychlené přijetí nařízení, které by umožnilo omezit přístup k fondům EU těm členským státům EU, ve kterých dochází k porušování zásad právního státu. Nařízení v současnosti blokuje Rada EU.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je úterý 27. července 2021

Očekáváme v 3:00 18°C

Celá předpověď