EP chce lepší podmínky pro pendlery

foto Ilustrační foto - Automobily přejíždí přes německo-český hraniční přechod Furth im Wald, 5. června 2020.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) připomínají, že sezónní a přeshraniční pracovníky je potřeba podporovat a chránit. V aktuálním usnesení upozorňují na nejisté podmínky a nedostatečnou ochranu zdraví těchto osob a požadují jejich větší ochranu a zajištění rovných pracovních podmínek.

Jsou nepostradatelní. Zemědělství, výroba potravin, stavby a doprava se bez nich neobejdou. Pandemie covid-19 však odhalila slabiny současného přístupu. Problémy přišly poté, co jednotlivé státy uzavřely své hranice a zavedly přísná opatření, kterými omezily volný pohyb mezi zeměmi.

Evropský parlament poukazuje zejména na skutečnost, že tito pracovníci jsou často zaměstnáváni na základě krátkodobých smluv. Ty jim nedávají žádnou jistotu práce do budoucna a negarantují žádné - nebo jen velmi omezené - pojištění. Často také bydlí v ubytovnách nebo prostorách, kde je těžké dodržovat si od ostatních odstup, tolik důležitý v současné situaci.

Časté je podle EP i porušování práv pendlerů jako jsou pracovní doba, podmínky ubytování či bezpečnost na pracovišti. Podle zákonů EU musí být s těmito zaměstnanci zacházeno úplně stejně jako s kýmkoli jiným.

Europarlament proto požaduje řádné dodržování platné unijní legislativy a lepší koordinaci mezi jednotlivými členskými zeměmi. To má zajistit rovné zacházení s přeshraničními a sezónními pracovníky, včetně:

  • zajištění bezpečnosti práce a férových pracovních podmínek - včetně slušného bydlení
  • vyhledání nedostatků v unijní a národní legislativě a případné přepracování zákonů
  • zvýšení dohledu ze strany inspektorátu práce
  • snahy najít řešení pro uzavírání neférových a nevýhodných smluv a zajištění dohledu ze strany Evropského orgánu pro pracovní záležitosti
  • přísunu informací pro samotné pracovníky v jazyce, kterému rozumějí - aby věděli, jaká jsou jejich práva a povinnosti
  • neodkladné dohody na přepracovaných pravidlech sociálního zabezpečení, o kterých v současnosti jedná Parlament spolu s Komisí a členskými státy, a která by měla do budoucna lépe bránit podvodům v této oblasti

Přijaté usnesení dále apeluje na členské státy, aby - pokud tak ještě neučinily - upustily od kontrol na hranicích, aby mohli všichni tito pracovníci bez problémů přejíždět.

Zahraniční pracovníci v číslech (údaje z roku 2018)

  • 17 milionů obyvatel EU žije a pracuje v jiné zemi, než ve své vlastní (to je 3,9 % z celkové pracovní síly unie)
  • v EU je 1,5 milionu přeshraničních pracovníků
  • nejvíc přeshraničních pracovníků jezdí z Polska do Německa (je jich 120 tisíc)
  • 2,3 milionu lidí pracují jako vyslaní pracovníci

Zdroj: Evropská komise

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

16°C

Dnes je pátek 25. září 2020

Očekáváme v 7:00 15°C

Celá předpověď