Elektronizace justice pokročila jen minimálně, zjistil NKÚ

foto Na snímku jsou soudní spisy. Ilustrační foto. 

Praha - Na elektronizaci justice vydalo v letech 2016 až 2021 ministerstvo spravedlnosti (MSp) 331,5 milionu korun, v rozvoji eJustice ale pokročilo jen minimálně. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podle kontrolorů úřad klíčové informační systémy nedokončil nebo s jejich zapojením ani nezačal. Resort tak stále využívá technicky i morálně zastaralé, vzájemně nekompatibilní a na správu finančně náročné informační systémy. NKÚ vyhodnotil plnění strategie eJustice včetně jejího řízení jako neefektivní, sdělila dnes v tiskové zprávě mluvčí NKÚ Hana Kadečková. Ministerstvo uvedlo, že práce pokračují, a za průtahy jsou objektivní skutečnosti.

Kontroloři upozornili na to, že chybí především nový modulární elektronický systém spisové služby. Dále například neexistuje možnost elektronického podání s okamžitou elektronickou platbou a chybí rovněž uživatelsky přívětivé nástroje pro komunikaci s účastníky řízení.

"Z celkem 20 specifických cílů strategie eJustice splnil resort pouze dva, současně dokončil pouze osm z 37 plánovaných aktivit," uvedl NKÚ. Nejvíce peněz, 247 milionů korun, vydalo ministerstvo na pořízení videokonferenčních prostředků a nahrávacích zařízení do soudních síní.

Ze tří projektů prověřovaných NKÚ nefungoval v době ukončení kontroly ani jeden. Například projekt na vybudování nového modulárního elektronického systému spisové služby, nového elektronického informačního systému insolvenčního rejstříku a sedmi podpůrných aplikací (eISIR) ministerstvo opakovaně prodlužovalo, aby za šest let pořídilo pouze tři podpůrné aplikace. "Pokud se MSp nepodaří tento projekt dokončit nejpozději v prosinci příštího roku, nebude proplacena evropská dotace ve výši téměř 178 milionů korun. Ministerstvo by tak muselo veškeré výdaje projektu ve výši téměř 220 milionů korun hradit z prostředků státního rozpočtu a již proplacené peníze z EU vrátit," upozornili kontroloři.

Podle mluvčího ministerstva Vladimíra Řepky vznikly průtahy objektivními skutečnosti. "Ty spočívají ve složitosti přípravy technického zadání klíčového informačního systému, administrativně náročného soutěžního dialogu. V neposlední řadě se jedná pro ministerstvo spravedlnosti úspěšně skončené správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže," uvedl Řepka. Na dokončení projektu eISIR úřad pracuje, počítá s termínem do konce roku 2023.

Problémy jsou také se zavedením elektronického monitoringu osob, který má mimo jiné zjednodušit kontrolu osob odsouzených k domácímu vězení. Probační a mediační služba (PMS) ho musela po třech letech provozu ukončit, neboť dodavatel neplnil některé závazky ze smlouvy nebo jen se značným zpožděním. Smluvní sankce a náhrady škod vyčíslila PMS na 139,5 milionu korun, tuto částku po dodavateli vymáhá soudně. Od loňského prosince tak opět provádějí kontroly odsouzených probační úředníci formou neohlášených návštěv. Průměrné měsíční náklady na tyto kontroly se podle NKÚ pohybují mezi 232.000 až 464.000 korunami. MSp nyní podle mluvčího připravuje veřejnou zakázku.

Kontroloři také zjistili, že MSp nemělo definovaný ani rámcový objem peněz, které bude na splnění cílů strategie eJustice potřebovat, a nemělo ani vyjasněnou představu o rozsahu projektů. Podle kontrolorů může také za neefektivní rozvoj eJustice absence základních řídicích dokumentů a neschopnost čerpat rozpočtované investiční prostředky. Ty byly v letech 2016 až 2021 čerpány pouze v rozsahu 21 až 50 procent.

"Nízké čerpání finančních prostředků v uvedených letech je způsobeno posouváním realizace jednotlivých projektů, a tedy v okamžiku ukončování projektů tak logicky dojde i k čerpání alokovaných finančních prostředků," reagovalo ministerstvo. S tvrzením NKÚ, že by nemělo jasnou představu o provedení strategických cílů, nesouhlasí. Úřad podle mluvčího udělal několik organizačních změn k rozdělení kompetencí a snaží se dodat nejprve důležité základní stavební kameny, jako je výše uvedený projekt "Vývoj a implementace eISIR a jeho společných částí".

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

18°C

Dnes je středa 7. června 2023

Očekáváme v 21:00 16°C

Celá předpověď