ECRI: ČR nepokročila v integraci Romů ve školách, nechrání dost ani LGBT+

foto Ilustrační foto - Poutníci vyrazili 14. září 2019 od katedrály svatého Václava v Olomouci přes Biskupské náměstí do kostela Panny Marie Sněžné, kde se konala bohoslužba. Romskou pouť, která je v Česku ojedinělou akcí, navštěvují Romové ze všech koutů republiky i ze Slovenska.

Štrasburk/Praha - Česká republika nerealizovala doporučení Evropské komise proti rasismu a netoleranci (ECRI) z roku 2020, která ji vyzývala, aby vymýtila segregaci romských dětí ve školách. ECRI, která je orgánem pro sledování lidských práv Rady Evropy, to uvedla v dnes zveřejněné hodnotící zprávě. ECRI v roce 2020 rovněž České republice doporučila, aby vytvořila národní strategii s cílem vypořádat se s nesnášenlivostí vůči lidem z komunity LGBT+ a jejich diskriminací. To Česko podle ECRI provedlo jen částečně. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková ČTK sdělila, že se nyní dokončuje návrh strategie rovnosti pro LGBT+ lidi. Na řešení problému segregace romských školáků se chce spolu se zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny zaměřit.

"Úřady ve své politice učinily pokusy vymýtit segregaci romských dětí ve školách a vyčlenily určité finanční prostředky na vyřešení tohoto problému. To však zatím v praxi nevedlo k žádným zásadním změnám," napsala Evropská komise proti rasismu a netoleranci na adresu České republiky.

Podle Šimáčkové Laurenčíkové na řešení musí spolupracovat víc resortů. Zmínila ministerstva školství, práce, zdravotnictví, místního rozvoje i Agenturu pro sociální začleňování, nevládní organizace a novou vládní zmocněnkyni pro záležitosti romské menšiny Lucii Fukovou. Vzniknout by měl "návrh strategických opatření" ke zlepšení situace.

Komise rovněž zaznamenala, že české úřady pracují na návrhu strategie pro zajištění rovnosti lidí ze skupiny LGBT+, strategie však dosud nebyla přijata. "V tuto chvíli připravujeme finalizaci návrhu, aby mohl být vládou projednán," uvedla Šimáčková Laurenčíková.

Co se týče Slovenska, úřady podle ECRI zatím neprovedly její doporučení vypracovat akční plán zaměřený na posílení rovnosti osob z komunity LGBT+. Pouze částečně pak Slovensko realizovalo doporučení poskytovat povinné předškolní vzdělávání, a to i v obcích s vysokým podílem romských dětí.

Evropská komise proti rasismu a netoleranci v této souvislosti upozorňuje, že útok z 12. října 2022 v Bratislavě, který měl za následek smrt dvou osob z komunity LGBT+, byl posuzován na nejvyšší politické úrovni jako důsledek dlouhodobého užívání nenávistných projevů proti LGBT+ v politice.

Pokud jde o druhé doporučení Slovensku, ECRI registruje, že docházka do mateřské školy se stala povinnou pro všechny děti, které dosáhly věku pěti let, a že se plánují opatření ke zvýšení předškolní docházky. Zdůrazňuje však, že romské děti i nadále trpí nedostatečnou kapacitou mateřských škol, nedostatečným územním pokrytím, nedostatkem zaměstnanců a přetrvávající segregací, zejména v menších městech. Tyto závěry jsou založeny na odpovědích vlády a informacích získaných z jiných zdrojů, podotýká ECRI.

Evropská komise proti rasismu a netoleranci uvádí, že hodnotící zpráva se týká pouze prioritních doporučení komise a neposkytuje analýzu celkového vývoje boje proti rasismu a netoleranci v daných zemích.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je čtvrtek 1. června 2023

Očekáváme v 21:00 18°C

Celá předpověď