Depresi nelze přechodit, musí se léčit

foto Deprese. Smutek. Strach. Úzkost. Zoufalství. Hlava v dlaních. Ilustrační foto

Deprese je závažné onemocnění, které vyžaduje léčbu. Stanoví-li lékař nebo psycholog diagnózu deprese, nemá tím na mysli "depku", na kterou si občas stěžuje každý, ale chorobný stav, který se vyznačuje především zhoršenou (smutnou, lítostivou, mrzutou, otrávenou, "žádnou") náladou, plačtivostí, ale také dalšími příznaky. K nim patří hlavně únava a snadná unavitelnost, zhoršená výkonnost, zejména po ránu, typické poruchy spánku s popůlnočním a předčasným ranním probouzením, nechutenství s úbytkem na váze (ale také nadměrný přísun potravy), nejrůznější tělesné bolesti a obtíže, bolesti hlavy, bolesti na hrudníku, bolesti dolních zad a trávicí obtíže, zácpa, snížené sebevědomí a sebedůvěra, nezájem o věci, které dříve přinášely potěšení, nezájem o sex, pesimistický výhled do budoucnosti, pocity viny a pocity vlastní bezcennosti a často také sebevražedné myšlenky.

Tento stav trvá déle než dva týdny a zasahuje do pracovní výkonnosti i do denních aktivit. Deprese nemá srozumitelný důvod, jaký má smutek při ztrátě něčeho, na čem záleží, nebo důvod má, ale je vzhledem k němu nepřiměřeně hluboká nebo nepřiměřeně dlouho trvá.

Kromě těchto navenek patrných příznaků se při depresi objevuje mnoho skrytých poruch řídicích funkcí organismu až po poruchy imunity. Proto je deprese hodnocena jako nemoc, která zhoršuje nejen prožívání a kvalitu života postižených, ale zásadním způsobem ohrožuje také jejich celkový zdravotní stav.

Proto je nutné depresi nepřecházet, ale léčit. Deprese je onemocnění velmi časté a zákeřné.

Okolo 80% nemocných s depresí není správně diagnostikováno, a tedy ani správně léčeno. Důvodů tohoto nepříznivého stavu je několik. Na předním místě je to skutečnost, že deprese působí na okolí jako "neinfekční nákaza", proto ji nemáme rádi, snažíme se jí vyhnout, nevidět ji nebo ji označit jako lenost, nedostatek vůle a další povahové nedostatky. Dalším důvodem je to, že pacienti uvádějí především tělesné příznaky, které jsou častým projevem deprese, a zhoršenou náladu pokládají za jejich důsledek. Domnívají se, že až je lékař zbaví těchto obtíží, deprese ustoupí sama. Zásadní příčinou je ale také to, že postižení, přestože často už tuší, že jde o depresi, nechtějí přijmout z různých obav a studu psychiatrickou diagnózu, ačkoli jedině cílená psychiatrická léčba jim může pomoci.

Léčení deprese patří do kompetence zkušeného lékaře nebo psychologa. Dobře míněné rady, aby se postižený sebral, zmobilizoval vůli a překonal svou lenost vůbec nejsou na místě a nemocnému spíše škodí. Jde-li o depresi, nepomohou běžné "prášky na uklidnění", které sice odstraní úzkost, nemocné však ještě více utlumí, zpomalí a zhorší jim paměť a soustředění. Účinnou léčbu představuje kombinace psychoterapie a antidepresivních léků. Dnes mohou řadu velmi účinných a současně bezpečných antidepresiv předepisovat i praktičtí lékaři a mnoho z nich se již naučilo diagnostikovat a léčit lehké a středně těžké deprese.

Psychoterapie je dostupná v mnoha krizových centrech a poradnách.

K nejúčinnějším patří kognitivně behaviorální terapie (KBT), která se příliš nenoří do pacientova soukromí, spíše mu pomáhá nacvičit strategie, kterými se nyní i napříště bude umět depresi vyhýbat. Východiskem pro pomoc ze strany nejbližších osob by mělo být vědomí, že depresi nelze vůlí překonat a že mohu pomoci nemocnému jeho špatný stav vydržet. Léčba deprese musí být dostatečně dlouhá, aby se předešlo možnému návratu obtíží.

Při depresi je zvýšené riziko sebevraždy. Sebevražda a sebevražedné jednání sice není vždy jen důsledkem deprese, ale u deprese je velmi časté. Bohužel život 15% pacientů s depresí končí sebevraždou. Sebevražednému jednání lze předejít. Mluví-li někdo o sebevraždě nebo takový úmysl naznačuje, věřte mu! Není pravda, že je to hysterické sebeprosazování; dvě třetiny těchto lidí něco provedou! Pokusil-li se již někdo o sebevraždu, má k dalšímu pokusu blíže než ostatní. Když už jednou překročil pomyslnou hranici, překročí ji po druhé snáz. I když se člověk v depresi rozhodne, že skončí svůj život, je možné jej od toho odvrátit - a může to být kdokoli, nejen lékař nebo psycholog, kdo zvládne umění protisebevražedné smlouvy.

Přestože velká část depresí někdy nakonec odezní, je léčba vždy namístě. Deprese je utrpením pro postiženého, zhoršuje jeho kvalitu života, vztahy s nejbližšími lidmi a ohrožuje také jeho celkový zdravotní stav. Včasné stanovení diagnózy vede k cílené léčbě, která je pro nemocného i jeho okolí skutečným požehnáním a často doslova záchranou.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

14°C

Dnes je pondělí 25. května 2020

Očekáváme v 3:00 10°C

Celá předpověď