Kardinál Czerny na Velehradě zmínil válku na Ukrajině i pomoc uprchlíkům

foto Církevní slavnost Dny lidí dobré vůle, 5. července 2022, Velehrad, Uherskohradišťsko. Kardinál Michael Czerny(vpravo) při slavnostní mši u baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Velehrad (Uherskohradišťsko ) -  Válečný konflikt na Ukrajině i pomoc České republiky uprchlíkům připomněl dnes v kázání na Velehradě kardinál Michael Czerny, podle kterého je tato "zločinná válka" vedena proti svobodné Ukrajině i celému civilizovanému světu. Czerny byl hlavním kazatelem slavnostní mše, kterou dnes dopoledne vyvrcholily tradiční cyrilometodějské slavnosti na Velehradě na Uherskohradišťsku. Bohoslužbě přihlíželo za deštivého počasí několik tisíc lidí v pláštěnkách či s deštníky nad hlavou. Czerny kázání přednesl v češtině, jelikož má české kořeny. Narodil se v roce 1946 v Brně a jeho rodina o dva roky později emigrovala do Kanady.

Kardinál ve svém kázání Rusko výslovně nezmínil. Odkázal na "sovětské impérium nesvobody, lži a násilí", které bylo v 20. století vybudováno ve slovanském světě, v němž kdysi působili věrozvěsti Cyril a Metoděj. Sovětské impérium přirovnal k babylonské věži. "Snaha zvrátit běh dějin a obnovit staré impérium vede dnes k zločinné válce vedené nejen proti svobodné Ukrajině, nýbrž proti celému civilizovanému světu. Dějiny nás však učí, že všechny babylonské věže pýchy, lži a násilí, všechny uzavřené společnosti, jsou odsouzeny k pádu," uvedl.

Církev má být v nynějším zraněném světě podle kardinála jakousi polní nemocnici a učitelkou vnitřního pokoje. Proto musí být otevřenou společností, otevřenou vůči bohu a jeho plánu s lidstvem. Důležitým projevem této otevřenosti je podle kardinála vstřícnost vůči migrantům, tedy vůči lidem, které válka nebo bída nutí opouštět své domovy. "Vstřícnost vůči cizincům a přistěhovalcům je jedním z božích příkazů, prostupujících Písmo svaté Starého i Nového zákona," řekl kardinál.

Česká republika podle něj patří k zemím, které nyní prokázaly a stále prokazují velkorysou vstřícnost vůči obětem války na Ukrajině. "O České republice se říká, že patří k nejvíce ateistickým zemím Evropy. Avšak právě ochota ujmout se lidí v nouzi svědčí o tom, že Kristus a jeho láska jsou v této společnosti přítomni. A to i v srdcích lidí, kteří se k církvi nehlásí," podotkl.

Ochota přijmout a integrovat přistěhovalce bude ale podle kardinála vystavena útokům. Připomněl slova papeže Františka, který hovořil o nebezpečí populismu a nacionalismu i národního sobectví. Pokud lidé a národy zapomínají "na společného Otce všech lidí", tak jejich třídní skupinové a národní zájmy je podle papeže nevyhnutelně uvádějí do vzájemného rozporu.

Kardinál v kázání hovořil také o odkazu svatých Cyrila a Metoděje, kteří podle něj pochopili, že základním předpokladem plodnosti jejich misie je učinit Písmo a liturgii srozumitelné lidem, ke kterým byli posláni. "Toto je trvalý úkol církve - hledat takové způsoby vyjádření víry, které jsou srozumitelné lidem v dané době," uvedl.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

18°C

Dnes je neděle 25. září 2022

Očekáváme v 15:00 17°C

Celá předpověď