Co čeká EP v roce 2022: digitální otázky, zelená transformace, zdraví

foto Evropský parlament vstupuje do poloviny svého funkčního období, čeká ho tudíž volba nového předsedy a místopředsedů pro příští dva roky a šest měsíců. Na snímku sídlo EP ve Štrasburku.

Digitální otázky, veřejné zdraví a cesta ke klimatické neutralitě patří mezi hlavní priority Evropského parlamentu pro rok 2022. Následující přehled přináší tyto i další hlavní body letošního programu.

Konference o budoucnosti Evropy

Europoslanci se budou aktivně podílet na Konferenci o budoucnosti Evropy, jejímž cílem je dát všem Evropanům příležitost k tomu, aby ovlivnili budoucí směřování EU. Konference by měla dospět ke konkrétním závěrům na základě doporučení lidí v první polovině roku 2022.

Digitální transformace

Parlament bude pokračovat ve své práci na aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích. Jejich cílem je chránit práva uživatelů v online prostředí a skoncovat s nekalými praktikami velkých online platforem. Očekává se, že Parlament bude hlasovat o aktu o digitálních službách začátkem roku 2022 a v první polovině roku zahájí jednání se zeměmi EU o aktu o digitálních trzích. Poslanci také připraví své stanovisko k aktu o umělé inteligenci navrženém Evropskou komisí v dubnu 2021. Parlament požaduje komplexní právní rámec pro technologie umělé inteligence, který podpoří evropskou ekonomiku a zároveň ochrání základní práva. Zvláštní výbor Parlamentu pro umělou inteligenci přijde se svými doporučeními, jak se vypořádat s výzvami, které mohou při zavádění této technologie nastat. Parlament doufá, že příští rok přijme legislativu, díky které se konektor USB-C stane společným standardem pro nabíjení chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Pokud se europoslanci dohodnou s vládami EU, pravidla by mohla vstoupit v platnost v roce 2024. Poslanci budou usilovat o dohodu s členskými státy také v řadě dalších digitálních finančních otázek, včetně pravidel pro kryptoaktiva, jejichž cílem je podporovat inovace a zavádění nových finančních technologií a zároveň chránit spotřebitele a investory.

Zdraví

V návaznosti na přetrvávající obavy z koronaviru se poslanci Evropského parlamentu rozhodli dohodnout na posílení Evropské agentury pro léčivé přípravky. Chtějí zvýšit transparentnost klinických studií v oblasti veřejného zdraví a lépe řešit nedostatek léků a zdravotnických prostředků. Začátkem tohoto roku Parlament rovněž přijme závěrečnou zprávu svého zvláštního výboru pro boj proti rakovině s doporučeními, jak lépe podporovat výzkum a prevenci rakoviny a jak posílit evropské zdravotnické systémy.

Uhlíková neutralita

Snižování emisí, obnovitelná energie a udržitelná paliva, to vše přispěje k tomu, že se EU do roku 2050 stane uhlíkově neutrální. Všechny tyto otázky jsou součástí balíčku legislativních dokumentů Evropské komise, který se nazývá Fit for 55. Bude se o nich diskutovat a hlasovat v průběhu roku 2022.

Udržitelné baterie

Očekává se, že používání baterií v nadcházejících letech dramaticky vzroste, protože jsou klíčové pro uspokojení poptávky po elektrické mobilitě a posun směrem k obnovitelné energii. V rámci nového akčního plánu EU pro oběhové hospodářství a evropské průmyslové strategie bude Parlament pracovat na pravidlech pro udržitelnou výrobu, používání a nakládání s odpady všech baterií uváděných na trh EU.

Spravedlivé mzdy

Parlament je připraven v nadcházejících měsících zahájit jednání o pravidlech pro spravedlivé minimální mzdy ve všech zemích EU. V listopadu 2021 europoslanci návrh Komise uvítali a přijali svůj postoj k jednání s členskými státy. Prioritou Parlamentu je také snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Poslanci v únoru vyjádří svou pozici k zákonu o transparentnosti odměňování. Domnívají se, že nutit velké společnosti zveřejňovat více informací o tom, kolik platí svým zaměstnancům, může být užitečným nástrojem k posunu ke stejné odměně pro muže a ženy, kteří vykonávají stejnou práci.

Plány obnovy

Poslanci Evropského parlamentu budou i nadále pořádat schůzky s Komisí, aby dohlíželi na pokrok plánů obnovy a zajistili, že peníze vypůjčené na úrovni EU jsou v zemích EU vynakládány rozumným způsobem.

Migrace

Poslanci Evropského parlamentu z výboru pro občanské svobody pracovali na vylepšení návrhu Komise ze září 2020 o novém paktu o migraci a azylu. Ten se pokouší o harmonizaci politiky v oblasti migrace, azylu, integrace a správy hranic v celé EU.O dvou zprávách, které se zabývají sdílením odpovědnosti za vyřizování žádostí o azyl v rámci EU a procedurami na vnějších hranicích, by měli poslanci hlasovat na jaře.

Volba předsedy Parlamentu

Vzhledem k tomu, že Parlament se nachází v polovině svého funkčního období, budou poslanci v lednu 2022 hlasovat o volbě nového předsedy a místopředsedů pro příští dva roky a šest měsíců.

Zvláštní výbory

Kromě výborů pro umělou inteligenci a boj s rakovinou dokončují svou práci další dva výbory. Vyšetřovací výbor k ochraně zvířat během přepravy schválil svou zprávu v prosinci a začátkem roku se jí budou zabývat všichni europoslanci. Očekává se, že zvláštní výbor pro zahraniční vměšování na jaře navrhne opatření, která se budou soustředit na boj proti dezinformacím a dalším pokusům namířeným proti demokracii EU.

Evropský rok mládeže

Rok 2022 je Evropským rokem mládeže. Parlament pomáhá utvářet program činností na nadcházející měsíce a požádal, aby se zapojili i mladí lidé.

 

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď