Červencové plénum: LGBTIQ a Maďarsko, ochrana dětí, migrace, EMA a infrastruktura

foto

Poslanci kritizovali nový zákon zaměřený proti LGBTIQ osobám v Maďarsku, schválili prostředky na migrační opatření, zdůraznili nutnost dodržování zásad demokratického státu v souvislosti s pobíráním peněz z rozpočtu EU a posvětili investice do dopravních, digitálních a energetických projektů.

Evropský parlament, který opět jednal živě ze Štrasburku a online, přijal usnesení, ve kterém silně odsoudil nedávno schválené právní předpisy proti LGBTIQ komunitě v Maďarsku a vyzval Evropskou komisi, aby přijala okamžitá opatření. Stejný členský stát se ocitl na pranýři také v dalším bodě. Byl jím apel EP na komisi, aby co nejdříve prošetřila případná porušení zásad právního státu, jež mají dopad na řádnou správu a řízení fondů EU.

Lidé pochodují s obří duhovou vlajkou před budovou parlamentu v centru Budapešti během průvodu leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) 6. července 2019.(Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Tato vzájemná podmíněnost nepotřebuje podle EP žádná další upřesnění, protože postihy za porušení přijatých pravidel musí vstoupit do hry ihned, jakmile to bude možné.

V rezoluci přijaté 529 hlasy ke 150 (14 se zdrželo) vyslovili europoslanci politování nad tím, že se Evropská komise rozhodla řídit nezávazným usnesením Evropské rady z loňského prosince, a tudíž odložit důraz na dodržování právního států pro čerpání peněz z rozpočtu EU. To má za následek zpoždění ve tvorbě příslušné legislativy, přičemž z pohledu EP by si situace v některých členských státech žádala zásah už nyní.

Komise, která nesplnila termín k 1. červnu, stanovený pro uplatnění regulace regulace a přijetí výkladových pravidel, může dokonce čelit právním krokům – stane se tak v případě, že se europarlament obrátí s podnětem na Evropský soudní dvůr. 

Rozpočtová demokraticko-právní podmíněnost je součástí unijní legislativy, která platí od 1. ledna tohoto roku. Nicméně činy, k nimž opravňuje, nebyly dosud ani navrženy, ani provedeny. Poté, co Evropská rada vyzvala komisi, aby s trestními postupy nepospíchala, obrátily se v březnu Maďarsko a Polsko s výhradami na Evropský soudní dvůr. 

Ochrana dětí na internetu

Europoslanci přijali dočasná pravidla umožňující poskytovatelům internetových služeb, aby pokračovali v uplatňování dobrovolných opatření ke zjišťování, odstraňování a hlášení obsahu spojeného s pohlavním zneužíváním dětí online.

EP konstatoval, že v důsledku opatření spojených s pandemií trávily děti v posledních měsících podstatně více času na internetu a často bez dozoru. Byly tak zranitelnější vůči zneužití. Pachatelé pohlavního zneužívání využili situace k lepšímu přístupu k potenciálním obětem.

EP proto podpořil dočasná pravidla, umožňující poskytovatelům internetové komunikace, tedy e-mailových, chatovacích a messagingových služeb, dobrovolně detekovat, odstraňovat a hlásit pohlavní zneužívání dětí na internetu. Poskytovatelé mohou využít také skenovací technologie k detekci kybergroomingu.

Pokud bude zjištěno, že nedošlo k žádnému pohlavnímu zneužívání dětí na internetu, budou muset být všechna data ihned po zpracování smazána a všechna data musí být do tří měsíců trvale odstraněna.

Schválení těchto pravidel předcházela neformální dohoda s členskými státy z 29. dubna 2021. Legislativa bude platit maximálně tři roky.

„Na konci minulého roku vstoupila v platnost nová pravidla pro ochranu soukromí v rámci elektronické komunikace. Ta chrání soukromí uživatelů emailu nebo chatovacích služeb, ale přinášejí s sebou i negativa v podobě nemožnosti skenovat komunikaci specifickými filtry zachycujícími dětskou pornografii. Koronavirus přinesl dramatický nárůst dětské pornografie na internetu. 90 % známých internetových stránek s dětskou pornografií je navíc vytvořeno v Evropě. Je proto zásadní, že do doby, než bude letos představena evropská právní úprava proti dětské pornografii na internetu, budou moct internetové platformy nadále skenovat přeposílaný obsah a detekovat dětskou pornografii,” zdůraznil europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. 

Fondy pro migraci

Poslanci přijali dva fondy pro azylovou a hraniční politiku, které pomohou řídit migrační toky, usnadní integraci migrantů a zlepší správu hranic. Azylový, migrační a integrační fond (s rozpočtem 9,88 miliardy eur) má posílit společnou evropskou azylovou praxi, rozvíjet legální migraci v souladu s potřebami zemí EU, podporovat začleňování státních příslušníků třetích států a napomoci k potírání legální migrace. Na přání EP mají vyčleněné prostředky sloužit i k tomu, aby přiměly jednotlivé vlády sdílet odpovědnost za férové přijímání uprchlíků napříč unií.

Zdroji na sem let ve výši 6,24 miliardy eur bude vybaven Integrovaný pohraniční prováděcí fond (Integrated Border Management Fundú), cílený na upevnění bezpečnosti vnějších hranic EU při současném dodržování základních lidských práv. Tento fond má rovněž přispět k lepší společné a sladěné vízové politice a zavést ochranná opatření pro zranitelné osoby, zejména pro děti ze třetích států bez doprovodu.

Trucks on six lane controlled-access highway in Poland.

Evropská léková agentura, infrastruktura 

Evropský parlament přijal postoj pro jednání s Radou o posílení mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky. Cílem je připravit EU na to, aby lépe zvládala budoucí zdravotní krize. 

Více na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/europoslanci-podporili-posileni-pravomoci-evropske-lekove-agentury/2062068

Poslanci rovněž posvětili aktualizovaný program Nástroje pro propojení Evropy a uvolnili nové finanční prostředky na dopravní, digitální a energetické projekty na období 2021–2027.

Více na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/do-infrastruktury-v-evropskych-regionech-pujde-30-miliard-eur/2061165

Transatlantický most 

Evropský parlament se mimo jiné schvaloval zprávu, zabývající se spoluprací mezi EU a NATO, a v to v kontextu vztahů mezi unií USA. Tento bod okomentoval pro ČTK europoslanec za ODS, člen Podvýboru pro bezpečnost a obranu a Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými Alexandr Vondra.

Zpráva, jíž jsem byl stínovým zpravodajem, je na poměry Evropského parlamentu vyváženým textem. Oceňuje transatlantickou spolupráci, volá po dodržování závazku NATO věnovat bez ohledu na vnější okolnosti dvě procenta HDP na obranu a vítá rozhodnutí summitu NATO aktivovat článek 5 Washingtonské smlouvy i v případě hybridních útoků ohrožujících naši bezpečnost. Evropský parlament může jen apelovat na členské státy EU a NATO, aby se jeho doporučeními řídily. I naše vláda má ve vztahu k obraně naší země co dohánět. Pevně doufám, že po říjnových volbách se situace u nás i v tomto směru výrazně změní k lepšímu,” uvedl Vondra. 

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

20°C

Dnes je sobota 3. června 2023

Očekáváme v 19:00 16°C

Celá předpověď