Butovické hradiště a Dalejský háj

Tentokrát bych vám ráda představila další dvě části přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Pokud se vydáte do údolí na návštěvu, určitě stojí za návštěvu.

Butovické hradiště

Ostroh, který vznikl za poslední milion let oddělením části roviny (z konce třetihor) hlubokými kaňony Prokopského (na severu) a Dalejského (na jihu) potoka.

Stopy nejstaršího osídlení jsou z mladší doby kamenné (neolitu) z období asi 4 000 přen naším letopočtem. Před 2 400 - 2 300 lety před n. l. zde vzniklo sídliště, které obývali lidé kultury řivnáčské. Z tohoto období také pochází sbírka zlomků keramiky a kamenných nástrojů, která je uložena v Muzeu hlavního města Prahy.

K druhému největšímu osídlení dochází v 9. století Slovany, kteří zde vybudovali hradiště a dva příčné valy. Osídlení se soustřeďovalo v západní polovině ostrohu, méně pak mezi valy. Hradiště a jeho okolí bylo vyhlášeno archeologickou památkou 1. kategorie.

Na obvodu si můžete všimnout zajímavého ekosystému, který vznikl na rozpadlých valech. Zde je půda obohacena tlejícími trámy, stavebním materiálem, proto se zde daří rostlinám, jako je šalvěj hajní (je možné, že ji lidé pěstovali jako užitkovou rostlinu a ona později zplaněla), pýr prostřední, strdivka sedmihradská, vikev tenkolistá a další. Všechny tyto rostliny jsou charakteristické pro místa, kde je složení půdy ovlivněno stavební činností člověka.

Dalejský háj

Dalejský háj o rozloze 28 ha je jedním z posledních listnatých hájů na území hlavního města, kde se prokázalo nepřetržité trvání lesa od středověku. Podle sklonu terénu, podle různého podkladu a chemismu se zde vyvinuly čtyři typy lesních společenstev (habrová doubrava, biková doubrava, šípáková doubrava a lipová javořina).

Živočišná říše je zastoupena typickými lesními druhy obratlovců (zajíc, sýkora, veverka, brhlík, straka, sojka, hlodavci) a bezobratlými (mravenci, pavouci, hrobaříci, mnohonožky). Vyskytují se zde druhy vázané na určitý druh rostlin - dřepčík Argopus ahrensi (žije na plaménku přímém) nebo mandelinka Orsodachne linolea (dub šípák).

V Dalejském háji také prýští pramen se značným obsahem rozpuštěného iontu vápníku, který se sráží pod výtokem jako uhličitan vápenatý v podobě pěnovce (nezpevněný travertin).

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

16°C

Dnes je čtvrtek 21. října 2021

Očekáváme v 13:00 16°C

Celá předpověď