Budoucnost Evropy: Evropané považují změnu klimatu za hlavní výzvu pro EU

foto Žena v mikině s motivem vlajky EU - ilustrační foto

Evropský parlament a Evropská komise zveřejnily společný zvláštní průzkum Eurobarometr o budoucnosti Evropy. Zaměřil se na názory mladých Evropanů na výzvy, jimž unie čelí, a na klíčovou úlohu, kterou mladí lidé hrají na Konferenci o budoucnosti Evropy

Ze zjištění Eurobarometru vyplývá, že 91 procento osob ve věku 15–24 let se domnívá, že řešení změny klimatu může přispět ke zlepšení jejich zdraví a života. S tím souhlasí i 84 procenta osob ve věku 55 a více let. Téměř každý druhý Evropan (49 %) považuje Ovzduší, klima, emise, ekologie, továrna, kouř. Ilustrační foto.změnu klimatu za hlavní globální výzvu pro budoucnost EU. Výrazné podpoře se pak těší environmentální cíle Zelené dohody pro Evropu: podle 88 procent Evropanů je důležité zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů v našem hospodářství a dosáhnout větší energetické účinnosti; 80 procent pak souhlasí s tím, že je důležité, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě a aby se podpořil růst trhu s vozidly s nulovými a nízkými emisemi.

Mezi další budoucí globální výzvy, na něž respondenti upozornili, patří zdraví (34 %) a nucená migrace a vysídlování (přibližně 30 %). 

Dvěma nejužitečnějšími aspekty pro budoucnost Evropy jsou srovnatelná životní úroveň (31 %) a společná zdravotní politika (22 %). Pro Evropany je rovněž prioritou silnější solidarita mezi členskými státy (21 %) a energetická nezávislost (20 %).

Výhody, výzvy a hodnoty EU 

Mezi nejčastěji zmiňované výzvy, kterým EU čelí, patří sociální nerovnosti (36 %), nezaměstnanost (32 %) a otázky migrace (31 %). Stejně jako u globálních problémů se vysoko na seznamu výzev pro EU nacházejí rovněž otázky životního prostředí a změny klimatu, které uvedlo 32 procent respondentů.

Za hlavní výhodu EU považují Evropané úctu k demokracii, lidským právům a právnímu státu (27 %), poté následuje hospodářská, průmyslová a obchodní síla EU (25 %). 

Lidé na návštěvě Evropského parlamentu v Bruselu, Evropané, vlajka EU, dítě, rodina - ilustrační fotoMezi hodnoty, které EU ve srovnání s jinými zeměmi nejlépe ztělesňuje, patří mír (49 %), svoboda přesvědčení (47 %), sociální rovnost a solidarita (45 %) a tolerance a otevřenost vůči ostatním (44 %).

Život v Evropské unii 

Velká většina Evropanů souhlasí s tím, že jsou rádi, že žijí v EU (81 %) a ve své zemi (89 %) a že jsou spokojeni se svým rodinným životem (89 %).

Konference o budoucnosti Evropy 

Přibližně 43 procenta Evropanů uvádí, že hlavním přínosem zapojení mladší generace do konference je nastolení otázek, které jsou pro ni relevantní. Dalším přínosem zásadní úlohy mladých lidí v rámci konference je jejich energie a motivace k reformám a změnám (uvádí 35 % respondentů) a jejich zaměření se na to, aby budoucnost Evropy lépe odpovídala výzvám dnešní společnosti (33 %). 

Evropští občané mají i nadále zájem o účast na konferenci a chtějí do ní přispívat. Preferovaným způsobem zapojení je pro více než polovinu Evropanů (59 %) poskytnutí odpovědí v průzkumu. Téměř každý druhý Evropan (46 %) by si uměl představit i účast na setkáních ve své lokalitě. K dalším oblíbeným formám zapojení občanů se řadí účast na on-line konzultacích (40 %), předkládání nápadů a návrhů evropským a vnitrostátním politikům (39 %) a účast na evropských kulturních a sportovních akcích souvisejících s konferencí (39 %). 

Za klíčové otázky konference Evropané celkově považují změnu klimatu a životní prostředí (44 %), zdraví (40 %) a silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a zaměstnanost (40 %). 

Migranti na člunu na moři. Ilustrační foto. Existuje jasné očekávání, že konference povede k hmatatelným výsledkům. 53 procent respondentů uvedlo, že k zapojení do aktivit konference by byli nejvíce motivováni tehdy, pokud by měli jistotu, že jejich účast by měla skutečný dopad.

Hlas občanů v EU

90 procent Evropanů souhlasí s tím, že při rozhodování o budoucnosti Evropy by měly být více zohledňovány názory občanů EU. 55 procent Evropanů uvádí, že jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zajistit, aby tyto názory slyšeli činitelé s rozhodovací pravomocí na úrovni EU, je hlasování ve volbách do Evropského parlamentu. Všichni Evropané se mohou podělit o své nápady, jak utvářet naši společnou budoucnost, na vícejazyčné digitální platformě Konference o budoucnosti Evropy.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 19:00 1°C

Celá předpověď