AWS: Digitální transformace by mohla posílit hospodářský růst v EU o 2,8 bilionu eur

foto Superpočítač - ilustrační foto.

Evropská komise navrhla smělou vizi postupného přechodu Evropy na digitální ekonomiku do roku 2030. Nová studie společnosti Public First "Využijme evropský digitální potenciál" (Unlocking Europe’s Digital Potential) přišla se zjištěním, že by digitalizace mohla přinést obrovský efekt v podobě hrubé přidané hodnoty.

Objem vyprodukovaného zboží a odvedených služeb v regionu EU může podle propočtů průzkumu, vypracovaného z pověření Amazon Web Services (AWS), vzrůst díky lepšímu využití existujících a nových digitálních technologií a postů o téměř tři biliony eur (2,8 bilionu). Tento přírůstek odpovídá současné pětině (skoro 21 %) hospodářského výkonu sedmadvacítky. Přes polovinu tohoto benefitu (55 %, viz infografika) má zajistit daleko vyšší používání cloudů. Píše o tom server politico.eu, který přinesl obsah na toto téma v komerčním sdělení AWS.

 Ambiciózní scénáře komise obsahují představy, že 75 procent evropských společností bude používat cloudové služby, že bude všude dostupný přístup k 5G sítím a že 80 procent populace zvládne v nadcházejících osmi letech základní digitální dovednosti. 

Zakládají se na skutečnostech, že Evropa děla slušné pokroky, pokud jde o dosažení těchto met, k nimž dále patří úplná digitalizace klíčových veřejných služeb. Jako nejpravděpodobnější se zatím jeví dosažení 5G konektivity. 

Nicméně, tvrdí Public First, má naplnění všech záměrů komise a dosažení 2,8bilionového vzestupu unijní ekonomiky trvat déle než do roku 2030. Autoři studie mluví o roku 2040, tedy přidávají k původnímu časovému plánu deset let navíc. 

Viděno touto optikou a řečí dostupných čísel je EU na nejlepší cestě k tomu, aby umocnila svůj výkon do roku 2030 o 1,3 bilionu eur v hrubé přidané hodnotě. Jestliže však přidá na tempu digitalizace, smí docílit zbylého 1,5 bilionu skutečně ještě do konce tohoto desetiletí.

Podmínkou je součinnost soukromého a veřejného sektoru: jestliže nebude fungovat, dostane se EU do roku 2030 opravdu "jen" na zmíněných 1,3 bilionu, tedy na 45 procent svého předpokládaného potenciálu, o němž mluví Public First. 

Cloudy a zase cloudy! 

Cloudové technologie jsou ústředním elementem práce AWS a zcela zásadní technologie pro hospodářský rozmach unie. Cloudy snižují náklady, vylepšují kybernetickou bezpečnost, nabízejí škálovací možnosti a spolehlivost. Jsou motorem inovací a usnadňují skutečnou transformaci tím, že byznysy získávají přístup k výkonnějším a pružným technologiím. Sem se řadí programování strojů, umělá inteligence (AI), internet věcí (IoT) a velká data. To vše dává uživatelským subjektům šanci operovat na takové úrovni, o níž se jim dříve ani nezdálo. Od svého vstupu na evropský trh před 15 lety společnost AWS konzistentně spolupracuje s manažery a vládami, aby dosáhla své kýžené mise: předat sílu cloudů do rukou každého zájemce. Cloudová služba AWS chce být pohonem digitální dekády Evropské komise a nových mocných technologií, jako je AI, přičemž má v úmyslu dovést stávající byznysy do podoby agilních podniků, jež budou celosvětově konkurenceschopné. AWS věří, že evropské firmy všech velikostí a napříč různými sektory potřebují přístup ke globálně nejlepším technologiím, aby dokázaly uspět – doma či v cizině. AWS proto pokračuje v expanzi své cloudové infrastruktury v evropském prostoru. Miliardové investice do této soustavy vytvářejí nová pracovní místa, zdokonalující um pracovníků a nabízejí podnikatelské příležitosti. Současně umožňují odběratelům těchto služeb, aby sami tyto trendy dále rozvíjeli. Tisíce evropských rychle rostoucích start-upů, největší podniky a vlády využívající servisu AWS se takto inovují a mohou lépe sloužit svým klientům. 

Digitálně gramotní zaměstnanci 

Jedním ze závazků AWS je, aby se 29 milionů lidí na planetě zdokonalilo ve svých technických dovednostech prostřednictvím bezplatného výcviku, zaměřeného na zacházení s cloudy. Tréninky mají trvat do roku 2025. Tento příslib by měl vyústit k vyškolení digitálně zručných pracovníků, kteří uplatni nově získané cloudové znalosti a dopomůžou k tomu, aby se sny o digitální dekádě EU staly realitou.

Protože platí, že inovace jsou motorem digitální ekonomiky, cílí AWS na evropské badatele a podnikatele, aby lépe zvládali tlak přicházejících výzev, aniž by byli nuceni dokupovat a ovládat vlastní servery.

V Německu se osvědčila spolupráce s AI společností, která vedla k tomu, že byly 27 tisícům lidem podílejícím se na boji proti pandemii covid-19 nabídnuty sofistikované softwarové nástroje, využitelné pro jejich práci. V tomto duchu chce AWS v Evropě pokračovat. 

Vše pro udržitelnost 

Důležitým požadavkem je rovněž to, aby byla digitální budoucnost Evropy udržitelná. AWS se zavázala, že z tohoto důvodu bude používat v roce 2030 při svých operacích stoprocentně obnovitelné zdroje energií, a vypadá to, že se ke splnění tohoto úkolů dopracuje o pět let dříve.

Nadto je AWS největším světovým nákupčím zelené energie. Jako příklad může posloužit fakt,že recyklované teplo uvolněné v datovém ústředí v Dublinu se vrací ve formě nízkouhlíkového a nákladově efektivního ohřevu do okolních obcí při využití nového komunálního systému vedení tepla. Projekty zakládající se na využívání obnovitelných zdrojů energie mají v dohledné době generovat elektřinu pro více než 11 milionů evropských domácností. 

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

17°C

Dnes je pátek 24. března 2023

Očekáváme v 17:00 14°C

Celá předpověď