API zahájila příjem žádostí o dotace na rozvoj národních technologických platforem

foto

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zahájila v pátek 30. října 2020 příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory „Spolupráce – Technologické platformy“. O dotace na rozvoj národních technologických platforem mohou žádat malé, střední i velké podniky. Celkem je pro ně připraveno 30 milionů korun.

Výzvu vyhlásilo 29. října 2020 ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 29. ledna 2021.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj národních technologických platforem, které propojují veřejný a soukromý sektor v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve významných technologických odvětvích. „Žadatelé mohou získat dotační podporu na koordinační činnosti technologické platformy, a to například pro navázání hlubší spolupráce s evropskými technologickými platformami, evropskou asociací, či jiným subjektem, který hraje klíčovou roli v daném odvětví v rámci EU s důrazem na výzkum, vývoj a inovace. Případně na zapojování českých organizací pro výzkum a šíření znalostí do jejich činnosti nebo také na aktivity vedoucí k rozvoji jejich oboru, ke zlepšení inovačního prostředí v něm a odstraňování bariér jeho rozvoje,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Celkovým cílem je pak zintenzivnit spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni“.

Žadatelé mohou v předložených projektech získat až 75 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, minimálně je to 500 tisíc a maximálně 5 milionů korun. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iv/.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je čtvrtek 30. března 2023

Očekáváme v 21:00 9°C

Celá předpověď