API loni zprostředkovala podnikatelům přes 10 miliard korun

foto

Agentura pro podnikání a inovace loni v dotačních programech OP PIK zprostředkovala podnikatelům přes 10 miliard korun. Čerpání dotační podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude pokračovat až do konce roku 2023.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), v roce 2021 vyřídila přes 3,2 tisíce žádostí o platbu ve schválených dotačních projektech. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které je řídícím orgánem tohoto operačního programu, tak předala k proplacení na účty českých firem přes 10 miliard korun. Největší objem dotační podpory z OP PIK čerpali podnikatelé v programech Inovace, Aplikace a Úspory energie. Novinkou bylo letos vyhlášení výzvy v programu Nemovitosti – Pomoc po tornádu v reakci na zásah tornáda na jižní Moravě. Největší zájem měli podnikatelé o výzvu v programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik na podporu digitalizace.

Podpora podnikání z OP PIK je zacílena přednostně na malé a střední podniky (MSP). API pro tento program zajišťuje veškeré aktivity spojené s administrací projektů v průběhu celého projektového cyklu, a to zejména hodnocení projektů z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí, kontrolu velikosti MSP, kontrolu výběrových řízení podle pravidel pro výběr dodavatele, administraci žádostí o platbu, monitorování projektů v době realizace a udržitelnosti. Nedílnou součástí dalších aktivit je komunikace s žadateli a příjemci, jejich podpora a konzultační servis. "V roce 2021 se nám i přes komplikace, které s sebou přinesla koronavirová krize, podařilo splnit nastavený cíl 10 miliard korun v plánu čerpání. Rád bych proto poděkoval všem zaměstnancům API za jejich pracovní nasazení a žadatelům za důvěru a spolupráci,“ komentoval splněný cíl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. "Administrace projektů v OP PIK bude pokračovat až do konce roku 2023. Pro letošní rok máme nastavený cíl čerpání na 12 miliard korun. Abychom tento cíl splnili a zachovali přijatelné lhůty proplacení žádostí o platbu, zapojíme do administrace plateb větší množství stávajících zaměstnanců API. Kromě toho se už připravujeme na start nového Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK),“ dodal.

V roce 2021 čerpali podnikatelé největší objem dotační podpory v programu Inovace určeném pro produktové, procesní, organizační a marketingové inovace a na ochranu práv průmyslového vlastnictví, a to 2,5 miliardy korun. Druhý největší obnos, přes dvě miliardy korun, čerpali v programu Aplikace, jenž podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Na třetím místě je program Úspory energie, který českým firmám poskytl finanční podporu v celkovém objemu přes 1,2 miliardy korun na snížení energetické náročnosti provozu.  

Letošní novinkou byla v reakci na škody způsobené tornádem na jižní Moravě výzva Pomoc po tornádu v programu Nemovitosti. API v ní přijímala žádosti od 16. srpna do konce roku. Na pomoc podnikatelům ze zasažených oblastí v ní bylo připraveno 500 milionů korun. Podáno bylo 16 žádostí o dotace v hodnotě necelých 260 milionů korun. Ve schválených projektech už bylo proplaceno přes 17 milionů korun.

Největší zájem měli loni podnikatelé o výzvu na podporu digitalizace Digitální podnik v programu ICT a sdílené služby. API v ní přijímala žádosti o dotace od 15. srpna do 1. října 2021. Podáno bylo 256 žádostí o dotace v hodnotě přes 750 milionů korun, čímž se převýšila plánovaná alokace výzvy 300 milionů korun o více než dvojnásobek.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je čtvrtek 30. března 2023

Očekáváme v 15:00 15°C

Celá předpověď