Anticenu za slídění získalo ministerstvo obchodu či úřad vlády

foto Ministerstvo průmyslu a obchodu (na snímku ze 7. května 2013 je cedule na budově ministerstva v Opletalově ulici v Praze).

Praha - Největšími slídily za rok 2017 jsou ministerstvo průmyslu a obchodu, úřad vlády, poslanec Jiří Běhounek (za ČSSD) a Equa bank. Anticeny Big Brother Awards jim dnes udělila porota sestavená občanským sdružením Iuridicum Remedium. Ministerstvo si kritiku vysloužilo za právní úpravu masivního sběru dat pro potřeby policie. Běhounek zase navrhl novelu zavádějící neomezený přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci. Vládní úředníci pak "zaujali" definicí, jak poznat Roma. Laureáti anticeny za slídění respektují, úřad vlády nesouhlasí.

Antieny Big Brother Awards, které odkazují na fiktivního absolutistického vůdce Velkého bratra z románu George Orwella 1984, se v Česku rozdílely potřinácté. Osmičlenná porota složená z právníků či novinářů vybrala "vítěze" čtyř kategorií ze čtyřiceti nominací, které jí zaslala veřejnost.

Ministerstvo průmyslu získalo anticenu v kategorii Dlouhodobý slídil. Zákon o elektronických komunikacích, který má v gesci, totiž obsahuje povinnost poskytovatelů služeb elektronických komunikací shromažďovat metadata a plošně je půl roku uchovávat pro potřeby policie a dalších orgánů. "Jde o velmi citlivá data o tom, kdo s kým komunikuje, ale i o podrobné údaje o pohybu každého z nás," upozornili vyhlašovatelé cen. Poukázali i na to, že Soudní dvůr EU označil podobný plošný sběr dat za neústavní.

Úředním slídilem se stal poslanec, lékař a hejtman Vysočiny Běhounek za novelu zákona o zdravotnických službách, která prošla jako přílepek k zákonu o elektronické identifikaci. "Novela zavádí tzv. Národní kontaktní místo, přes nějž má být umožněn široký přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci, včetně přístupu ze zahraničí. Zákon nicméně zcela postrádá nezbytné limity tohoto přístupu, stejně jako zcela mlčí o tom, zda může pacient sdílení svých citlivých dat jakkoli ovlivnit," vysvětlili porotci. Podle nich jde o další příklad útoku na důvěrnost zdravotnických informací.

Úřad vlády ovládl kategorii Výrok Velkého bratra za definici obsaženou v metodice ke sčítání Romů. Podle úřadu je totiž "za Roma označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů". Porotci zdůraznili, že není možné označovat kohokoli za příslušníka jakéhokoli etnika jinak, než že se k etnicitě sám přihlásí. Definici proto prohlásili za neadekvátní a nepřijatelnou.

Cenu pro Firemního slídila pak získala Equa bank za vyžadování souhlasu klientů s poskytnutím tzv. TelcoScore sestaveného z dat telefonních operátorů. Banka tak prověřuje kredibilitu zákazníka. Ačkoliv o skóre žádá se svolením klienta, porota upozornila, že souhlas nelze odmítnout, což pokládá za nebezpečný trend. "Vyžadování souhlasu i u dalších finančních ústavů povede k tomu, že takový souhlas bude stěží moci být považován za svobodný," podotkli porotci.

Jediná pozitivní cena za ochranu soukromí putovala k neziskové organizaci Open Whisper Systems, která vyvíjí aplikaci určenou pro šifrovanou mobilní komunikaci.

Laureáti anticeny za slídění respektují, úřad vlády nesouhlasí

Laureátům anticen Big Brother Awards udělení "ocenění" vesměs nevadí. Ministerstvo průmyslu, které si kritiku vysloužilo za právní úpravu masivního sběru dat pro potřeby policie, názor poroty respektuje. Za nepochopení ji považuje poslanec Jiří Běhounek (za ČSSD), který se stal úředním slídilem za novelu zákona o zdravotnických službách, a Equa bank už připravuje aktualizovanou verzi žádosti o spotřebitelský úvěr. Úřad vlády, jenž porotce zaujal definicí, jak poznat Roma, s hodnocením nesouhlasí.

Anticeny odkazují na fiktivního absolutistického vůdce Velkého bratra z románu George Orwella 1984. Porota složená z právníků či novinářů vybrala "vítěze" čtyř kategorií ze čtyřiceti nominací, které jí zaslala veřejnost.

"Ministerstvo průmyslu a obchodu respektuje názor vyjádřený organizací Iuridicum Remedium a rozumí se, že uchovávání provozních a lokalizačních údajů je významným zásahem do některých ústavně zaručených práv," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Kryštof Čeřovský. Na straně druhé však podle něj existuje veřejný zájem na odhalování trestné činnosti a ochraně bezpečnosti obyvatel Česka před pachateli trestných činů. Připomněl, že problematika je nyní předmětem řízení před Ústavní soudem, který jediný může konstatovat ústavnost nebo neústavnost některých ustanovení trestního řádu, zákona o Policii ČR a zákona o elektronických komunikací.

Poslanec, lékař a hejtman Vysočiny Běhounek dostal anticenu za novelu, která zavádí tzv. Národní kontaktní místo, přes nějž má být umožněn široký přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci, včetně přístupu ze zahraničí. Podle porotců zcela postrádá nezbytné limity tohoto přístupu. Běhounek si ale myslí, že všechno je ošetřené. "Opakovaně jsem to konzultoval," řekl Běhounek ČTK s dovětkem, že za svým krokem stojí. Anticena mu nevadí, považuje ji za nepochopení. Podle něj to také ukazuje na odpor proti elektronizaci zdravotnictví. "Jde o to, abychom vůbec měli národní kontaktní centrum a výměnu zdravotnické dokumentace s Evropou," dodal.

Anticenu za firemního slídila pak získala Equa bank za vyžadování souhlasu klientů s poskytnutím tzv. TelcoScore sestaveného z dat telefonních operátorů. Podle mluvčí Markéty Dvořáčkové postupuje banka při vyhodnocení úvěruschopnosti každého klienta vždy a plně v souladu se všemi platnými právními normami a předpisy. Porota upozornila, že souhlas nelze odmítnout, což pokládá za nebezpečný trend. Podle mluvčí banka připravuje aktualizovanou verzi žádosti o spotřebitelský úvěr. "Již umožňuje volbu udělení souhlasu, nebo nesouhlasu o využití služby TelcoStore ze strany klienta, a to v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku," upřesnila.

Úřad vlády ovládl kategorii Výrok Velkého bratra za definici obsaženou v metodice ke sčítání Romů. Porotci zdůraznili, že není možné označovat kohokoli za příslušníka jakéhokoli etnika jinak, než že se k etnicitě sám přihlásí. Definici proto prohlásili za neadekvátní a nepřijatelnou. Mluvčí vlády Barbora Peterová se ale v reakci ohradila, že významným faktorem, který komplikuje integraci romské menšiny, je diskriminace Romů. "Při diskriminačním jednání pak nehraje zásadní roli skutečnost, jak diskriminovaná osoba sama sebe vnímá, ale právě to, jak ji vnímá a posuzuje okolí," uvedla. "Nemůžeme proto souhlasit s hodnocením, že zvolená metodika zasahuje do práv lidí, kterých se týká. Naopak může přispět k účinnějším opatřením podporujícím integraci romské menšiny," uvedla.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2018 ČTK

Reklama

8°C

Dnes je středa 14. listopadu 2018

Očekáváme v 1:00 1°C

Celá předpověď