Jak a proč lépe komunikovat očkování?

foto

Očkování je účinným prostředkem jak zabránit šíření epidemie i ztrátám na zdraví a životech, ale také terčem dezinformačních kampaní. V posledních dvou letech Česko prošlo bouřlivým obdobím pandemie a nyní nastal čas s chladnou hlavou a racionálně přistoupit k očkování nejen proti covid-19, ale také chřipce a dalším nemocem, jímž lze vakcinací předcházet.

Jak zlepšit povědomí o očkování, jak se vyrovnat se zavádějícími informacemi a falešnými zprávami o očkování? Co může pro zvýšení proočkovanosti udělat ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna a co odborné společnosti? Na tyto otázky odpovídali špičkoví odborníci na konferenci VZP, kterou spolupořádá Zdravotnický deník. Její záznam můžete zhlédnout zde:

Program:

Přednášky (10:00 – 11:45)

  • Jakub Dvořáček: Priority MZ v komunikaci očkování
  • Srdan Matic: Aktuální problémy očkování v Česku – pohled zvenčí
  • Petr Pazdiora: Co by měla vědět odborná veřejnost o epidemiologii a očkování
  • Milan Trojánek: Jak mohou odborníci, MZ a pojišťovny zlepšit přístup české populace k očkování. Význam aktivity Mediků pro očkování
  • Daniel Dražan: Co čekávají lékaři od pojišťoven a státu v oblasti očkování
  • Ivan Duškov: Komunikační strategie VZP pro očkování

Přestávka (11:45 – 12:00)

Panelová diskuse za účasti přednášejících (12:00 – 14:00)

  • Aktuální situace v proočkovanosti v ČR a jak jí zvýšit
  • Odmítání očkování a jeho dopad na prosazování vakcinace, možná řešení
  • Odborná zdravotnická veřejnost a její podpora očkování
  • Komunikační strategie ministerstva a VZP

Diskuse se zúčastní přednášející:

Mgr. Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví ČR

dr. Srdan Matic, WHO Representative and Head of WHO Country Office in Czech Republic

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., předseda Výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, člen Výboru České vakcinologické společnosti, přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni

MUDr. Milan Trojánek, PhD., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK, člen Výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

MUDr. Daniel Dražan, člen Výboru České vakcinologické společnosti, praktický lékař pro děti a dorost

PhDr. Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 21:00 0°C

Celá předpověď