Konference o budoucnosti Evropy: diskuse o příspěvcích občanů

foto Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku, vlajky zemí Evropské unie

Plenární zasedání konference tento víkend projedná zprávy z evropských občanských panelů, vnitrostátních panelových diskusí občanů a akcí, Evropského setkání mládeže a digitální platformy. Jednání můžete sledovat v živém vysílání 23. října od 9:00.

Toto plenární zasedání představuje dva hlavní milníky konference. Zaprvé se svých míst ujme 80 zástupců evropských panelových diskusí občanů vybraných z 800 zástupců, kteří se v září a říjnu sešli ve Štrasburku. Zadruhé plenární zasedání poprvé projedná dosavadní příspěvky občanů získané v rámci různých složek konference, přičemž jednání, akce a on-line diskuse budou nadále pokračovat.

V pátek se pracovní skupiny plenárního zasedání složené ze zástupců všech složek plenárního zasedání konference (včetně poslanců Evropského parlamentu, poslanců vnitrostátních parlamentů, zástupců vlád, Evropské komise, sociálních partnerů, občanské společnosti a občanů) sejdou na ustavující schůzi. V sobotu plenární zasedání zahájí spolupředsedové výkonné rady konference Guy Verhofstadt (Evropský parlament), státní tajemník Gašper Dovžan jménem slovinského předsednictví Rady EU a místopředsedkyně Evropské komise Dubravka Šuicová. Jednání se zaměří na:

  • prezentaci prvních dojmů z evropských panelových diskusí občanů ze strany zástupců z každého panelu a spolupředsedů,
  • zprávu zástupců z vnitrostátních panelových diskusí a akcí,
  • zprávu z Evropského setkání mládeže a
  • prezentaci spolupředsedů o průběžných zprávách o vícejazyčné digitální platformě a o jejím aktuálním stavu.

Více informací o složení, účelu a činnosti plenárního zasedání naleznete na internetových stránkách plenárního zasedání konference, kde si rovněž můžete stáhnout příslušné dokumenty pro nadcházející víkend.

První kola evropských panelových diskusí občanů

Vlajka EU a vlajky členských zemí v evropském parlamentu v Bruselu.První kola čtyř evropských panelových diskusí občanů se konala v září a říjnu 2021 v Evropském parlamentu ve Štrasburku. V každém panelu diskutovalo přibližně 200 občanů z různých členských států (třetina z nich byla mladší 25 let) o tématech spadajících do působnosti daného panelu.

Zprávy z prvních kol panelových diskusí a seznamy hlavních a dílčích témat, která občané vybrali pro další diskusi, jsou k dispozici na vícejazyčné digitální platformě:

panel 1: Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / mládež, sport, kultura a vzdělávání / digitální transformace,

panel 2: Evropská demokracie / hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost,

panel 3: Změna klimatu, životní prostředí / zdraví a

panel 4: EU ve světě / migrace.

Evropské panelové diskuse občanů jsou ústředním prvkem konference, kterou pořádá Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise. Jedná se o bezprecedentní nadnárodní a vícejazyčnou formu deliberativní demokracie, která nabízí evropským občanům hlavní roli při utváření budoucnosti EU. Panely při svých jednáních zohlední příspěvky z vícejazyčné digitální platformy a doporučení vyplývající z vnitrostátních panelových diskusí občanů a z akcí organizovaných ve všech členských státech.

Příspěvky z Evropského setkání mládeže

Ve dnech 8.–9. října se konalo Evropské setkání mládeže (EYE2021), během něhož 5000 mladých lidí v Evropském parlamentu ve Štrasburku a dalších 5000 na internetu diskutovalo o více než 2000 nápadů týkajících se utváření budoucnosti Evropy. Na toto setkání byli pozváni mladí účastníci evropských panelových diskusí občanů. Dvacet nejpopulárnějších nápadů z EYE2021 představí dva mladí účastníci na příštím plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Zde si můžete přečíst další informace.

O jakých tématech diskutují občané na vícejazyčné digitální platformě

Dne 15. října byla zveřejněna druhá zpráva o vícejazyčné digitální platformě. Tato zpráva poskytuje přehled příspěvků občanů od spuštění platformy dne 19. dubna 2021 do 7. září 2021. Vícejazyčná digitální platforma, která čítá více než 3.000.000 návštěvníků, 30.000 aktivních účastníků, 8000 promýšlených nápadů a téměř 3000 registrovaných událostí, je ústředním bodem nadnárodní demokratické diskuse v rámci konference. Nejpopulárnějšími tématy diskuse mezi účastníky jsou v současnosti evropská demokracie, změna klimatu a životní prostředí. Občané ze všech zemí EU však přispěli celou řadou nápadů týkajících se mnoha dalších otázek.

Druhá zpráva o platformě doplňuje informace uvedené v první zprávě. Potvrzuje, že ve středu zájmu zůstávají otázky změny klimatu a životního prostředí, a zároveň představuje nové myšlenky týkající se biologické rozmanitosti, větší rovnosti žen a mužů, lepších pracovních podmínek a posílené úlohy EU ve světě.

V prosinci má být předložena třetí průběžná zpráva, která bude sloužit jako podklad pro poslední kola evropských panelových diskusí občanů a nadcházející plenární zasedání konference. Tato zpráva bude pokrývat příspěvky uveřejněné do posledního říjnového týdne. Začátkem příštího roku pak bude vypracována závěrečná zpráva.

Na platformě byla rovněž zpřístupněna doplňující zpráva, která podává přehled příspěvků za jednotlivé členské státy.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

18°C

Dnes je pátek 22. září 2023

Očekáváme v 9:00 20°C

Celá předpověď