Management pro 21. století

foto

Svět 21. století se prudce vyvíjí, internet trvale dynamicky mění ekonomické, celospolečenské i politické vztahy. Chceme si zachovat nebo zvýšit životní úroveň, ale současně začínáme mít opravdovou obavu o stav naší planety. Do toho přišla celosvětová pandemie. Řídit cokoliv v prosíťovaném, dynamicky měnícím se světě a v prostředí, které nás obklopuje, je nesmírně obtížné a vyžaduje zcela nové pohledy a přístupy.  Vyžaduje manažery pro 21. století. Pomoci širší veřejnosti pochopit současné problémy řízení složité společnosti a české ekonomiky v období transformace je cílem konference Management pro 21. století. Její záznam můžete zhlédnout níže.

Na konferenci, která chce pomoci k postupnému nastavení nového myšlení pro moderní českou společnost, Vystoupí na nich špičkoví manažeři velkých institucí, generální ředitelé českých výrobních podniků i inovátoři metod řízení se strategickým způsobem uvažování. V řadě vystoupení se odrážejí manažerská poučení z doby pandemie, ale i celosvětové trendy v postpandemické době.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Moderní manažer musí být schopen vyvažovat velké množství faktorů v neustále měnících se podmínkách výroby, logistických řetězců, měnící se situaci na trhu finančním, na trhu surovin i na trhu práce při stále rostoucích požadavcích na ochranu planety. Má sice k dispozici moderní komunikační prostředky, ale ty mu někdy pomáhají a někdy hrají proti němu. Výrazně se komplikují legislativní předpisy a procesy.

Hledání dynamické rovnováhy je manažerovým denodenním úkolem. Přitom nesmí ztratit strategický nadhled, nesmí a nemůže pracovat bez dlouhodobého kompasu. Musí být schopen samostatně kriticky uvažovat a přijímat rychle zásadní rozhodnutí.

Konference Management pro 21. století byla připravena ve spolupráci Institutu Equilibrium, České manažerské asociace a Národního centra Průmyslu 4.0 za podpory mnoha dalších institucí a jednotlivců.

Přihlašovací formulář naleznete na webových stránkách institutu www.i-equlibrium.cz. Registrace bude probíhat do 10.10.2021.

Program

9.00 – 9.15 Zahájení – úvodní slovo Vladimír Mařík, Institut Equilibrium a Ivo Gajdoš, Česká manažerská asociace

9.15 – 9.35 Stanislav Háša, Vysoká škola ekonomická v Praze
                   Radikální inovace managementu - nutnost nebo módní výstřelek? 

9.35 – 9.55 Peter Staněk, SAV Bratislava a Institut Equilibrium
                   Klíčové strategické změny managementu 21. století

9.55 – 10.15 Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
                     Cirkulární ekonomika v kontextu PBD: Planeta & Byznys & Disrupce 

10.15 – 10.45 Přestávka

10.45 – 11.15 Martin Jahn, Škoda Auto, a.s., člen představenstva
                       Poklidnost ve složitosti

11.15 – 11.35 Miroslav Bárta, UK,  Jaroslav Řasa, ABRA Software, Václav Novák, M.L. Moran
                       7 zákonů civilizace a jejich aplikace pro firemní řízení

11.35 – 11.55 Martin Hausenblas, Adler Czech
                       Firma odolávající nepříznivým podmínkám

11.55 – 12.15 Libor Witassek, Kovolit, a.s., generální ředitel
                       Řízení projektu jako živého organismu

12.15-13.15 Oběd

13.15 – 13.35 Zdeněk Souček, Institut Equilibrium
                       Připravme celou populaci na podnikání

13.35 – 13.55 Ladislav Verner, SOMA, generální ředitel
                        Podmínky dynamického rozvoje průmyslu/hospodářství ve 21. století

13.55 – 14.15 Adam Liška, Česká manažerská asociace
                       Hodnota leadera

14.15 – 14.45 Přestávka

14.45 -15.15 Roman Knap, Česká pošta, generální ředitel<
                     Centrální řízení skončilo 

15.15– 15.45 Jan Juchelka, Komerční banka, generální ředitel
                      Příběh Agile@KB

15.30 – 16.30 Panelová diskuse nad myšlenkami Prof. Milana Zeleného: 6 fází evoluce produktivních systémů
                       Moderátor Martina Kociánová, úvod V. Mařík
                       účastníci panelu S. Háša,  J.Juchelka, R. Knap, L.Verner

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

28°C

Dnes je úterý 3. října 2023

Očekáváme v 19:00 20°C

Celá předpověď