Co EP čeká po letní přestávce: klimatická opatření, veřejné zdraví, budoucnost Evropy

foto Jednací sál Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Opatření v oblasti klimatu, veřejného zdraví nebo digitálních služeb: přinášíme vám přehled témat, kterými se budou poslanci zabývat v druhé polovině roku 2021.

Projev o stavu Unie

Nová politická sezóna odstartuje debatou o stavu Evropské unie, během níž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová shrne europoslancům práci Komise za poslední rok a bude hovořit o hlavních prioritách a výzvách pro příštích 12 měsíců. Debata se usuteční ve Štrasburku 15. září.

Opatření v oblasti klimatu

V polovině července Komise představila několik iniciativ, které spadají pod Zelenou dohodu pro Evropu, s cílem snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o nejméně 55 % oproti hodnotám z roku 1990.

Parlament bude k jednotlivým návrhům přijímat svá stanoviska. Jsou mezi nimi například opatření pro zavádění alternativních paliv nebo nový poplatek za uhlík u dováženého zboží.

Lepší připravenost na zdravotní krize

Během krize koronaviru se ukázalo, že členské státy EU musí proti zdravotním rizikům bojovat společnými silami. Parlament již přijal svůj vyjednávací mandát ohledně posílení pozice Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a v září by měli poslanci přijmout svá stanoviska také ohledně Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a zlepšení připravenosti na přeshraniční zdravotní hrozby. Po přijetí stanovisek budou poslanci vyjednávat s jednotlivými ministry členských států v Radě EU.

Konference o budoucnosti Evropy

Poslanci se aktivně zapojí také do Konference o budoucnosti Evropy, jejímž cílem je vytvořit konkrétní návrhy na změnu směřování EU na základě doporučení evropských občanů. Členy delegace Parlamentu v rámci konference je 108 europoslanců, patří mezi ně i Dita Charanzová, Markéta Gregorová, Radka Maxová a Michaela Šojdrová. Příští plenární zasedání konference se uskuteční 22. a 23. října.

Zemědělská politika

Koncem června se poslanci a ministři členských států dohodli na podobě společné zemědělské politiky na roky 2023 až 2027. EU chce financovat ekologické zemědělství, pomáhat při zachování biodiverzity, podporovat malé podniky a začínající farmáře. Parlament by o této záležitosti měl hlasovat v plénu koncem roku.

Digitální služby

Parlamentní výbor pro vnitřní trh se v současné době zabývá aktem o digitálních službách a aktem o digitálních trzích, o nichž by měl hlasovat v listopadu. Jejich cílem je regulovat velké platformy a vytvořit bezpečnější online prostředí, ve kterém budou chráněna základní práva uživatelů. Plénum by pak o těchto návrzích mělo hlasovat v prosinci.

Poslanci budou pracovat také na prodloužení roamingových pravidel, která zajišťují, že v jiných státech EU platíte za hovory, SMSky i data stejně jako doma. Ta totiž platí jen do roku 2022 a měla by tak být prodloužena o dalších deset let. Kromě toho by měl být snížen strop pro ceny, které si operátoři účtují mezi sebou, když zákazníci zahraničního operátora využívají jejich síť.

Minimální mzdy a platová transparentnost

Výbor pro zaměstnanost hodlá v říjnu hlasovat o plánech, které by měly zajistit adekvátní minimální mzdy ve všech zemích.

Mimo to mají poslanci na stole návrh týkající se platové transparentnosti. Zaměstnanci by díky němu získali právo vyžádat si od zaměstnavatele anonymizované informace o platech kolegů. Autoři návrhu doufají, že opatření pomůže v boji proti diskriminaci a při vyrovnávání platů žen a mužů.

Dohled nad plány obnovy a právním státem

Kromě své legislativní činnosti bude Parlament i nadále dohlížet na práci Evropské komise. Poslanci budou pravidelně jednat s výkonným místopředsedou Komise Valdisem Dombrovskisem a komisařem pro hospodářství Paolem Gentilonim ohledně plnění národních plánů obnovy po krizi koronaviru.

Parlament navíc důsledně kontroluje i to, jak Komise chrání evropské hodnoty a principy. Letos ji dokonce vyzval k tomu, aby začala řádně uplatňovat novou legislativu, která zemím umožňuje čerpání eurofondů jen pod podmínkou respektování zásad právního státu. Varoval, že pokud Komise nesplní svou povinnost, zažaluje ji u Soudního dvora EU.

Zvláštní a vyšetřovací výbory

Během druhé poloviny tohoto roku by měly přijmout svá doporučení dočasné výbory, které vznikly proto, že byly pověřené konkrétními otázkami. Jde o následující výbory:

Sacharovova cena

V prosinci Parlament, stejně jako každý rok, udělí Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Možnost ji získat má jednotlivec či organizace zabývající se ochranou lidských práv a demokracií po celém světě. Loni ji získala demokratická opozici v Bělorusku.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

18°C

Dnes je pátek 22. září 2023

Očekáváme v 15:00 18°C

Celá předpověď