Eurobarometr: Roste podpora pro posílení krizového řízení EU

foto Vlajka Evropské unie - ilustrační foto.

Evropský parlament zveřejnil kompletní výsledky průzkumu Eurobarometr zaměřeného na budoucnost EU. Stalo se před zahájením konference o budoucnosti Evropy.

Průzkum, jehož první výsledky byly zveřejněny 9. března, byl zadán společně Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Podle celkových výsledků:

  • přibližně osm z deseti Evropanů (81 %) souhlasí – a více než třetina (38 %) rozhodně souhlasí – že jednou z priorit konference o budoucnosti Evropy by mělo být lepší zvládání krizí, jakou je i současná pandemie koronaviru;
  • dvě třetiny respondentů (66 %) se domnívají, že projekt EU nabízí mladým lidem v Evropě perspektivu do budoucnosti, a podobná část dotázaných (65 %) vnímá Unii jako ostrov stability v neklidném světě;
  • více než dvě třetiny respondentů podporují volbu předsedy Evropské komise na základě výběru z vedoucích kandidátů evropských politických stran ve volbách, proti tomuto postupu je méně než čtvrtina (22 %) dotázaných;
  • možnost volit kandidáty z nadnárodních kandidátních listin ve volbách do Evropského parlamentu podpořil přibližně dvojnásobný počet respondentů (42 %), odmítavý postoj vůči tomuto postupu vyjádřilo 19 % dotázaných.

Konference o budoucnosti Evropy

Přibližně osm z deseti Evropanů (81 %) souhlasí s tím, aby se konference o budoucnosti Evropy přednostně zaměřila na to, jak na úrovni EU zlepšit zvládání krizí podobných současné pandemii. Více než třetina (38 %) respondentů s touto myšlenkou rozhodně souhlasí.

Evropané, kteří se chtějí konference aktivně zúčastnit, preferují zejména setkání v okolí svého bydliště, a to formou diskusí nebo shromáždění občanů (44 %). Do procesu shromažďování podnětů a myšlenek se občané chtějí zapojit tím, že budou odpovídat na otázky v průzkumu (34 %), nabízet nápady a předkládat návrhy evropským a vnitrostátním politikům (31 %) a účastnit se online konzultací prostřednictvím diskusních platforem (30 %).

Mladí lidé a budoucnost EU

Více než osm z deseti Evropanů (83 %) se domnívá, že do konference by měli být zapojeni konkrétně mladí lidé, s cílem přinést nové myšlenky. S tímto tvrzením plně souhlasí čtyři z deseti respondentů (40 %).

Dvě třetiny dotázaných (66 %) se domnívají, že projekt EU nabízí mladým lidem v Evropě perspektivu do budoucnosti. Podobná část (65 %) respondentů souhlasí s tím, že Unie představuje prostor stability v neklidném světě – ve srovnání s průzkumem z roku 2018 se však jedná o pokles o 11 %.

Evropské volby a vedení Evropské komise

Eurobarometr se rovněž zaměřil na evropské volby a související volbu předsedy Evropské komise. Z výsledků průzkumu vyplývá, že možnost volit do Evropského parlamentu kandidáty z nadnárodních kandidátních listin vnímá jako dobrý krok přibližně dvakrát více Evropanů (42 %) než těch, kteří ji odmítají (19 %). Žádnou z preferencí neupřednostnilo 36 % respondentů.

Více než dvě třetiny dotázaných podporují proces volby předsedy Evropské komise na základě výběru z vedoucích kandidátů evropských politických stran ve volbách do Evropského parlamentu, proti je méně než čtvrtina respondentů (22 %). Takový postup by podle téměř dvou třetin (64 %) dotázaných zajistil větší transparentnost samotného procesu volby předsedy Komise, nicméně podle 61 % respondentů by byl tento postup smysluplný pouze v případě, že by v evropských volbách bylo možné hlasovat pro kandidáty z nadnárodních kandidátních listin. Většina dotázaných se rovněž domnívá, že takový postup pro volbu šéfa exekutivy EU by posílil legitimitu Evropské komise (63 %) a zároveň by se jednalo o významný pokrok pro demokracii v EU (62 %).

Skoro 30 tisíc respondentů

Zvláštní průzkum Eurobarometr . 500 „Budoucnost Evropy“ (EB94.1) se uskutečnil od 22. října do 20. listopadu 2020 ve 27 členských státech EU. Zadaly jej společně Evropská komise a Evropský parlament. Průzkum byl primárně proveden formou osobních rozhovorů, avšak v některých případech byl v důsledku pandemie dokončen prostřednictvím rozhovorů on-line. Celkem bylo provedeno 27.034 rozhovorů.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je čtvrtek 21. září 2023

Očekáváme v 19:00 20°C

Celá předpověď