Evropská měna: Česká a slovenská cesta – video

foto Vlajky České republiky, Slovenska a Evropské unie (EU) - ilustrační foto.

Otázka přijetí eura vyžaduje odhodlání a jednotu napříč politickým spektrem s cílem učinit i nepopulární strukturální reformy, přijmout jasný časový plán a přinést promyšlenou komunikační strategii – což může přispět k důvěryhodnosti celého procesu a následné podpoře veřejnosti pro tento projekt, jak bylo patrné na slovenském příkladu. V České republice ale dlouhodobě převládá spíše pragmatický přístup orientovaný na krátkodobé ekonomické přínosy, spojený často s tendenčním výkladem bez věcných argumentů a zároveň bez ochoty politické reprezentace uskutečňovat rozsáhlejší reformy. Tak zhodnotili vztah ke společné evropské měně na Slovensku a v České republice místopředsedkyně Dozorčí rady Všeobecné úverové banky a. s. Elena Kohútiková, hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská a zakladatel Linet Group Zbyněk Frolík.

„Tak dlouho budeme o přijetí eura přemýšlet, až se Evropa sama posune směrem k hlubší ekonomické integraci a země, které se včas nepřipojí, zůstanou na periferii – a to by pro Českou republiku mohlo být nebezpečné, jelikož evropský trh pro nás je a bude klíčový,“ uvedla v úvodu ekonomka Helena Horská. Dodala ale zároveň, že ani česká koruna, ani euro nejsou všelékem a něčím, co by mělo českou ekonomiku zachránit. Záležet podle ní bude zejména na snaze o potřebné reformy a na dlouhodobém úsilí o udržení zdravého ekonomického systému.

Podle Eleny Kohútikové pomohla na Slovensku už samotná strategie pro přijetí eura k nastartování a následnému růstu ekonomiky a přinesla také větší důvěru investorů ve slovenský trh – i navzdory tomu, že Slovensko bylo dlouho dobu v porovnání s okolními státy bývalého východního bloku zpožděné z hlediska politické integrace do organizací typu NATO či OECD. Evropskou měnovou unii zároveň zhodnotila jako otevřený a nedokončený proces, na kterém je potřeba dále pracovat a usilovat tak o zvýšení konkurenceschopnosti celého evropského trhu ve světovém srovnání. Helena Horská v tomto kontextu odmítla často skloňovaný argument proti vstupu do eurozóny z důvodu výrazné proměny tohoto ekonomického uskupení od doby, kdy se Česká republika k přijetí eura v roce 2004 zavázala. I když součástí eurozóny jsou země s různou úrovní ekonomického výkonu, neměli bychom kvůli tomu odmítat měnovou unii jako celek a měli bychom k této otázce přistupovat spíše jako k výzvě, která nás bude motivovat k reformám a zamezení negativnímu ekonomickému vývoji, patrného například v Řecku nebo Itálii.

Perspektivu podnikatelského sektoru z hlediska exportéra v debatě představil Zbyněk Frolík. Upozornil na negativní přínos měnové nestability české koruny pro firmy, ve kterých mezi sjednáním objednávky a finančním plněním uplyne mnohdy i několik let. Z tohoto důvodu je pro exportéry, ale i importéry, důležitá stabilita a předvídatelnost měny na daném trhu. Zdůraznil také, že euro není pouze „fenoménem přepočítávání kurzu“, ale i prostředkem pro vyjádření solidarity mezi členskými státy EU. Ve vztahu ke kolísání kurzu české koruny doplnila Helena Horská odkaz na exportní firmy s nízkou přidanou hodnotou, pro které může být výhodné období slabé koruny. I takové firmy ale budou v případně přijetí eura nucené se této situaci přizpůsobit a reagovat na to svou nabídkou. To by mohlo v dlouhodobém hledisku přispět ke vzniku nového modelu českého ekonomického růstu, založeného na vyšší přidané hodnotě exportu, vyšší míře vývozu služeb, stejně jako na dynamickém rozvoji v oblasti digitální ekonomiky.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Diskuze byla odvysílána živě ve čtvrtek 12. listopadu 2020 jako závěrečný díl série „Euro a Česká republika“, kterou pořádali Institut pro-křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Wilfried Martens Centre for European Studies a Hanns-Seidel-Stiftung. Diskuzi moderovala komentátorka Hospodářských novin a Českého rozhlasu Julie Hrstková.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

15°C

Dnes je pondělí 17. května 2021

Očekáváme v 17:00 15°C

Celá předpověď