Stát napomáhá vývozu úspěšných projektů českého výzkumu

foto

Cílem Technologické agentury ČR (TA ČR) je, aby se výsledky státem podpořených projektů výzkumu a vývoje uplatnily na tuzemském trhu i v zahraničí. S touto myšlenkou vznikl před pěti lety společný projekt státních institucí “Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje”. V něm se skupina expertů snaží cílenou poradenskou podporou zajistit komerční využití výsledků výzkumu a inovací vybraných projektů. Tato služba je poskytována zdarma vybraným ukončeným projektům podpořeným státem, které mají tržní potenciál a jejichž autoři se přihlásí ke spolupráci v projektu.

Fotogalerie

Vybrané projekty v rámci Podpory exportu výsledků výzkumu a vývoje jsou každoročně propagovány na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, prostřednictvím semináře za účasti spolupracujících institucí (zejména TA ČR, EGAP a Svaz průmyslu a dopravy). V letošním roce to mělo být také tak. Vzhledem k omezení pořádání akcí a přesunutí MSV na druhou polovinu příštího roku budou následující vybrané projekty představeny mimo jiné na online semináři 14. října.

Membránová alkalická elektrolýza

Cílem projektu Výzkum a vývoj inovativní technologie alkalické elektrolýzy vody pro výrobu vodíku k akumulaci energie z obnovitelných zdrojů v rámci programu Epsilon TA ČR byl výzkum, vývoj a ověření funkce zařízení pro konverzi elektrické energie prostřednictvím alkalické elektrolýzy vody. Výsledek projektu byl demonstrován na realizovaném poloprovozním zařízení. Projekt se odehrál v úzké spolupráci s Ústavem anorganické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Výroba vodíku a malá plničkaProces membránové alkalické elektrolýzy odborníci zvolili především proto, že umožňuje vyloučit negativní vlastnosti technologií elektrolýzy vody (vysoká cena katalyzátoru a elektrolytu, korozní náročnost prostředí). Má potenciál splnit technické a ekonomické parametry na komerční jednotku využitelnou v systému pro akumulaci elektrické energie.

Ústav jaderného výzkumu Řež se oboru vodíkových technologií a inovací v České republice věnuje více než deset let. Nástup vodíkových technologií u nás je úzce spojen s jejím projektem trojitě hybridního vodíkového autobusu (TriHyBus) a neveřejné plnicí stanice v Neratovicích.

V oblasti bezemisní dopravy se tato instituce aktuálně věnuje prototypu vodíkové plničky pro malá vozidla. Ten bude sloužit například pro kola, mini auta nebo říční přívozy a měl by být v Řeži dokončen ještě v roce 2020. Pro testování provozu plničky bude adaptováno malé experimentální vozidlo HyVan. Jeho provoz bude zcela bezemisní i díky tomu, že bude napojen na lokální výrobu vodíku pomocí fotovoltaiky. Ústav také pracuje na vývoji vodíkového prodlužovače dojezdu bateriových elektrovozidel, který je určen zejména pro ekologický provoz vozidel ve směnném provozu – užitková vozidla v centrech měst, malá plavidla nebo manipulační techniku.

Kromě dopravních aplikací se v ÚJV Řež řeší i využití vodíku v energetice. Mezi už realizované projekty této oblasti patří například pilotní projekt pro ukládání energie z fotovoltaických panelů do vodíku, zahrnující vlastní malou solární elektrárnu se zásobníkem vodíku nebo vysokoteplotní vodíková smyčka. V oblasti aplikace využití technologie Power-to-Gas probíhá od roku 2014 v areálu ÚJV Řež experimentální provoz pilotní methanizační jednotky o výkonu 7 kW, využívající energii z této fotovoltaické elektrárny. Velký ohlas vzbudil také prototyp nezávislého přenosného napájecího zdroje s vodíkovým palivovým článkem Power-box 180W, který umožňuje bezemisní napájení spotřebičů s proměnnou spotřebou. Lze ho využít například při výpadcích veřejné energetické sítě nebo pro záchranářské práce.

Využívání energie s domácí baterií EnergyCloud

Dlouhodobým celosvětovým trendem je neustále se zvyšující poptávka po elektrické energii v domácnosti i průmyslových oblastech. Tyto stoupající nároky vedou k přetěžování elektrické sítě a nadměrné konzumaci fosilních paliv.

Společnost EnergyCloud přináší řešení v podobě domácí baterie, která umožňuje akumulovat energii z obnovitelných zdrojů (solární panely, větrné či geotermální elektrárny) i z elektrické sítě. Uloženou energii lze pak přeměnit do podoby vhodné pro napájení spotřebičů v domácnosti nebo pro zálohování kritických systémů, jako jsou například nemocnice, bankovní systémy či dopravní dispečink. Domácí baterie také podporuje stabilitu elektrické sítě, jelikož dokáže krátkodobě pokrýt zvýšenou spotřebu energie.

S možností ukládat energii z obnovitelných zdrojů i ze sítě (hlavně v době nízkého tarifu) do akumulátorů v bateriové stanici souvisí významné snížení výdajů za elektřinu. Krom této levně získané energie totiž použití bateriové stanice umožňuje snížit maximální proud odebíraný z elektrické sítě a tím i fixní část účtu za elektřinu.

Komplexní systém EnergyCloud integruje také výkonnou nabíječku elektromobilů, která je až 15× rychlejší než konvenční řešení běžně používané v domácnosti. Pro monitorování aktuálních parametrů a stavu systému (spotřeba domácnosti, úroveň nabití baterií, výroba solární energie) slouží přehledná aplikace pro iOS či Android.

Mezi důležité funkce bateriové stanice patří také možnost jejího zapojení do tzv. virtuální elektrárny. Tento koncept využívá menší decentralizované zdroje energie pro zajištění stabilní a bezpečné elektrické sítě s důrazem na silné zapojení obnovitelných zdrojů. Bateriové stanice díky svým akumulačním schopnostem umožňují také omezit provoz generátorů energie pokrývající zvýšenou spotřebu energie v síti (dopolední a večerní špička).

Dlouhodobou vizí společnosti EnergyCloud, a.s. je tak rozvoj elektromobility, podpora napájecí infrastruktury a využívání obnovitelných zdrojů.

Recept na úspěch

Mezi zásadní kritéria úspěchu při komercionalizaci výzkumu a vývoje patří podle zjištění TA ČR tato:

  • propojení a vytvoření „sítí“ všech partnerů v nastaveném systému podpory exportu,
  • vytvoření sítí všech členů pracovní skupiny jak na nejvyšší manažerské úrovni, tak na
  • úrovni pracovní, a stanovení pravidelného rytmu jejich setkávání,
  • trpělivá osobní komunikace s potenciálními partnery – nositeli výzkumných projektů,
  • prezentace firem na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
  • zralost, potenciál a zájem firem dále se rozvíjet a růst.

Další možností, kterou české firmy dosud nevyužily, je evropská databáze EuroQuity v rámci mezinárodní sítě agentur na podporu výzkumu Taftie (od roku 2010 je členem Taftie rovněž TA ČR). Účast v platformě je zcela zdarma, vyžaduje krátkou informaci o firmě v angličtině a ochotu odprezentovat společnost v krátké prezentaci na Skype konferenci. Firmy by měly získat snadnější přístup k síti hlavních evropských Business Angels, k investorům rizikového kapitálu a k novým obchodním partnerům.

Chcete se zapojit do projektu Podpora exportu výsledků vývoje a výzkumu? Pište na adresu: export@tacr.cz

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

23°C

Dnes je pátek 9. června 2023

Očekáváme v 17:00 21°C

Celá předpověď