S rozvojem sítí páté generace pomůže 5G aliance

foto Ilustrační foto - Mobilní telefon připojený k síti 5G na snímku pořízeném v Praze 1. července 2020.

Podporovat zavádění a rozvoj 5G sítí a služeb v České republice, takový je hlavní cíl 5G aliance, jejíž čelní představitelé se poprvé sešli na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). Platforma, jíž tvoří zástupci soukromé, veřejné i akademické sféry, se shodla, že se v souvislosti s mobilními sítěmi a službami 5. generace bude třeba věnovat pozornost pěti klíčovým oblastem: průmyslu, chytrým městům, kybernetické bezpečnosti, dezinformacím a vzdělávání a dopravním koridorům. Vzniklo proto pět pracovních skupin.

Činnost 5G aliance vychází ze schválené vládní strategie „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“ a „Inovační strategie ČR 2019-2030 - The Country for the Future“. Subjekty, které ji tvoří, mají při zavádění a rozvoji 5G sítí plnit inovační, regulatorní, strategickou, bezpečnostní a podpůrnou roli.

„5G sítě jsou sítěmi budoucnosti. Jsou rychlejší, propojují více zařízení a dá se přes ně přenášet větší množství dat. Měly by se stát standardní, jednoduše dostupnou a samozřejmě bezpečnou službou pro všechny obyvatele České republiky,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „5G alianci tvoří kromě zástupců státu, samospráv nebo akademického sektoru také sektorové asociace, svazy, komory a regulátor. Prostě všichni, kdo mají s danou oblastí něco společného a řeší ji komplexně ze všech možných, často velmi různorodých či dokonce protichůdných úhlů pohledu. Shoda napříč 5G aliancí je tak významným předpokladem rozvoje dané oblasti.“

Synergie pro sítě, inovace ve službách

5G aliance se už shodla, že bude vytvářet podmínky pro využívání synergií fixních a mobilních sítí a efektivní spolupráci se všemi hráči na trhu. Vedle rozvoje sítí se zaměří rovněž na podporu inovativních služeb, které využívají jejich specifické vlastnosti, jako jsou třeba rychlá odezva nebo spolehlivost přenosu.

„Na prvním jednání 5G aliance jsme vytvořili pět pracovních skupin k pěti klíčovým oblastem, kterým se platforma bude prioritně věnovat. Jde o zejména průmysl – jsme velice průmyslová země a digitální transformace ekonomiky je pro nás prioritou. Konkrétně jde například o podporu průmyslu 4.0, chytrých průmyslových zón nebo průmyslového výzkumu v této oblasti. Dále jde o chytrá města, kterým se věnuje mimo jiné projekt (soutěž) 5G pro 5 měst, či obce 5G ready, čili připravené na digitální rozvoj. Klíčovou oblastí je i bezpečnost, zde jde zejména o implementaci tzv. EU 5G Tool boxu a 5G krizovou komunikaci,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. „5G aliance se v souladu se strategiemi chce rovněž věnovat boji s dezinformacemi, na pomoc s fake news realizujeme komunikační strategii. S tím souvisí také osvěta a podpora vzdělávání s cílem mimo jiné vytvořit 5G akademii pro osvětu předností digitálních technologií. A konečně tým pro dopravní koridory bude řešit další zvyšování kvality pokrytí klíčových dopravních koridorů mobilními sítěmi a s tím spojené projekty a opatření. Nejen v této souvislosti byly zmíněny konkrétní inovační projekty, jako je zejména tzv. 5G koridor Mnichov-Praha, či spolupráce s inovačním hubem mobility, který nově vzniká ve spolupráci MPO, agentury CzechInvest a partnerů ze soukromého sektoru a krajů,“ vypočítává náměstek.

Inspirovat a inspiraci přinášet

Současný plán je takový, že se řídicí výbor 5G aliance bude scházet 4x ročně a všechna témata se budou průběžně řešit ve výše uvedených pracovních skupinách. To vše proto, aby se 5G sítě v ČR skutečně rozvíjely. 5G aliance existují i jinde ve světě, například v Jižní Koreji, pro níž je rozvoj 5G sítí v souladu s postcovidovou strategií priorita.

Česká platforma se chce tam, kde je to vhodné, inspirovat a inspiraci přinášet. Na podzim plánuje třeba seminář v Ústí nad Labem, které je jedním z vítězů soutěže „5G pro 5 měst“ nebo česko-bavorský workshop k 5G koridoru Mnichov-Praha. V minulosti se už uskutečnila 5G jednání včetně setkání s veřejnosti v Jeseníku a Plzni. Informace o 5G i plánovaných akcích jsou či budou zveřejněny na speciálním webu www.5Galiance.cz.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

21°C

Dnes je sobota 10. června 2023

Očekáváme v 9:00 23°C

Celá předpověď