Živě: Zdraví a ekonomický růst

foto

Zlepšení zdraví populace dokáže zvýšit dostupnost pracovní síly a urychlit ekonomický růst. Hospodářská komora a Advance Healthcare Management Institute pořádá dnes na toto téma konferenci Zdraví a ekonomický růst. Na konferenci bude představena studie poradenské firmy McKinsey&Co. o dopadu zlepšeného zdraví na ekonomický růst a existující možnosti a iniciativy ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel České republiky.

Zúčastnit by se měli ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), předseda senátního výboru pro zdravotnictví Roman Kraus (ODS), ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek a další. Konference bude zahájena ve 14:00 Kaiserštejnském paláci v Praze.

Česká republika má již dnes problém se zajištěním pracovní síly. V roce 2030 bude mít díky stárnutí obyvatelstva o 100.000 lidí v ekonomicky produktivním věku méně než v roce 2020. Zatím není zemí, která by dokázala dostatečně využívat zahraniční pracovníky a neznámý dopad války na Ukrajině činí situaci ještě nejasnější.

Anglická verze zde:

Jednou z mála možností, jak tuto situaci řešit, je zlepšit zdraví obyvatel. Závěry globální studie poradenské firmy McKinsey&Co. jsou jasné: Máme v rukou nástroje k tomu, aby budoucí šedesátníci byli ve stejném zdravotním stavu jako dnešní padesátníci. Nejde ale jen o prodloužení doby, kdy lidé budou moci a chtít pracovat. Podle stejné studie se přes 60 procent let života ztracených kvůli nemocem odehraje u lidí, kteří jsou již dnes v pracovním věku. Jde tedy i o významném snížení nemocnosti a zlepšení výkonnosti dnešních pracujících. Navíc, vliv na počet dostupných zaměstnanců má i zlepšení zdraví seniorů, které sníží potřebu ošetřovatelů z řad jejich mladších příbuzných.

Celkové dopady zlepšení zdravotního stavu obyvatel dle zmíněné studie mohou každoročně přidat k růstu HDP 0,7 procenta, což v průběhu této dekády znamená cca 35 miliard Kč ročně. Celospolečenská návratnost takové investice je vysoce pozitivní - za každou investovanou korunu můžeme získat zpět 1,70 Kč, nemluvě o omezení lidského utrpení.

Jak můžeme zlepšeného zdraví dosáhnout?

Hodně se dá udělat v oblasti organizace léčby a lepšího využívání nových technologií. Také se ale potřebujeme více věnovat prevenci. Je třeba podpořit nákladově efektivní programy, které přinesou jasné výsledky.

Zaměřit se musíme na dvě oblasti

- lepší péči o již nemocné, u kterých se zatím plně neprojevily následky nemoci

- omezení rizikových faktorů u zatím zdravých lidí.

To je nerozlučně spjaté s podporou změny životního stylu. Potřebujeme zlepšit především naše stravování a pohybovou aktivitu. Takovou změnu ale nemohou zařídit samotní zdravotníci. Bez zapojení školství a zaměstnavatelů se neobejdeme.

Na poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny toho ale zbývá dost

- přesunout pozornost od léčení následků chronických nemocí k příčinám jejich vzniku

- podpořit prevenci vhodnými finančními motivacemi pro pacienty i poskytovatele

- začít využívat nové zdravotnické technologie, které dokáží omezit výskyt nejvýznamnějších rizikových faktorů.

27°C

Dnes je pondělí 2. října 2023

Očekáváme v 21:00 16°C

Celá předpověď