Tisková zpráva Czech Dubai Expo 2020 Business Council z.s. (dále jen CGBC)

Praha 22. června 2022 (PROTEXT) - Na základě dotazů, které jsme v posledních dnech obdrželi, bychom rádi uvedli následující skutečnosti.

Od roku 2014 jsme se snažili zajišťovat podmínky pro export českých výrobků do států Perského zálivu. V daném roce nás také oslovil pan Zakaría Nemrah s nabídkou spolupráce v této oblasti. Avšak po roce jeho nečinnosti byla tato spolupráce v roce 2015 ukončena. Pan Nemrah se v žádném případě nepodílel na aktivitách CGBC. Naše komora CGBC poskytla sponzorský dar protikorupčnímu hnutí Ano, o čemž rozhodlo představenstvo na návrh našeho člena. S tímto rozhodnutím neměl nikdo z členů dozorčí rady nic společného. Naše komora CGBC nikdy neuzavřela s jakoukoliv státní či veřejnou institucí jakoukoliv smlouvu, ani nedostala jakékoliv finanční plnění. Toto se týká i samospráv. Naopak, naše komora CGBC vždy za vlastní prostředky pomáhala při exportních záležitostech i státním institucím. Komora CGBC ukončila svoji činnost s příchodem Covidu.

V Praze dne 22.6.2022

Předseda CGBC Robert Pergl

26°C

Dnes je pondělí 4. července 2022

Očekáváme v 9:00 23°C

Celá předpověď