Test CRP společnosti LumiraDx získal označení CE

foto

Londýn 12. ledna 2022 (PROTEXT/PRNewswire) - - Rychlý mikrofluidní imunofluorescenční test určený ke kvantitativnímu stanovení hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) ve vzorcích plné žilní krve a plazmy z prstu v rozmezí 5,0 - 250,0 mg/l

- Kvantitativní výsledky do 4 minut od aplikace vzorku, pomůže při rychlém klinickém rozhodování v místě péče

- Automatizovaný test CRP pro profesionální použití při primární a komunitní péči, v domácím prostředí i při pohotovostní péči v nemocnici, který pomůže jak při vyhodnocování míry infekce, poškození tkání nebo zánětlivých stavů, tak při rozhodování o léčbě, včetně nutnosti nasadit antibiotika při infekci dýchacích cest

- K dispozici na stejné přenosné platformě POC jako vysoce citlivé antigenní, protilátkové a hromadné A/B testy na covid-19 a chřipku, testy INR a hladiny D-dimeru od společnosti LumiraDx

Společnost LumiraDx (na burze Nasdaq: LMDX), která se zabývá diagnostikou nové generace v místě péče, v úterý oznámila, že její test C-reaktivního proteinu (CRP) získal označení CE. Test CRP společnosti LumiraDx je malý, přenosný, plně automatizovaný mikrofluidní imunoanalytický test, který se používá ke kvantitativnímu stanovení hladiny C-reaktivního proteinu s výsledky do čtyř minut. Měření CRP poskytuje důležité informace pro detekci a hodnocení infekcí a zánětů. U pacientů s příznaky respirační infekce, zejména s podezřením na pneumonii(1), implikuje výrazně vysoká hladina CRP potřebu antibiotické léčby, zatímco normální nebo nízká hladina CRP naznačuje, že pacient má virovou nebo samovolně probíhající infekci, která antibiotika nevyžaduje.

Test CRP společnosti LumiraDx přesně změří přímé vzorky plné žilní krve a plazmy z prstu v rozmezí 5,0 - 250,0 mg/l. Test je prováděn na platformě LumiraDx, kterou lze použít u pacienta v primární a komunitní péči, v domácím prostředí i při pohotovostní péči v nemocnici. Poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky testů pro včasné rozhodování.

Lékaři mohou test CRP od společnosti LumiraDx využít při vyhodnocování míry infekce, poškození tkání nebo zánětlivých stavů. Poznatky z testu mohou také poskytnout cenné informace, které povedou k menší míře zbytečného předepisování antibiotik a obecně tak přispějí k boji proti antimikrobiální rezistenci. Zatímco spotřeba antibiotik v Anglii během pandemie klesla(2), nejnovější studie poukazují na vysokou míru předepisování antibiotik u pacientů s covid-19(3). To dokládá, že se antibiotika předepisují zbytečně často, a potvrzují se tak obavy, že se infekce odolné vůči antibiotikům mohou vrátit na úroveň před pandemií.(2)

„Antimikrobiální rezistence představuje celosvětově čím dál větší problém, a pokud jí nebudeme věnovat pozornost, povede k vážné krizi veřejného zdraví. Příčiny antimikrobiální rezistence jsou sice složité, ale stále více důkazů ukazuje, že zlepšení klinické diagnostiky respiračních infekcí u pacientů je klíčovou součástí boje proti zbytečnému předepisování antibiotik," říká profesor Jonathan Cooke, hostující profesor na Katedře chirurgie a rakoviny Lékařské fakulty Královské univerzity v Londýně. „Bylo prokázáno, že přístup k rychlým diagnostickým nástrojům CRP-POCT pomáhá poskytovatelům zdravotní péče při rozhodování o předepisování léků a zlepšuje léčbu respiračních infekcí."

Ron Zwanziger, předseda představenstva a generální ředitel společnosti LumiraDx, vysvětluje: „Přidání testu CRP na platformu LumiraDx bude v letošní respirační sezóně velmi důležité, protože to lékařům poskytne řadu nástrojů, které jim pomohou zjistit diagnózu pacienta a rozhodnout, zda je potřeba antibiotická léčba. Zařazení tohoto testu na platformu LumiraDx spolu s našimi A/B testy na covid-19 a chřipku umožní lékařům činit důležitá rozhodnutí o léčbě v místě péče."

Dodávky testu CRP od společnosti LumiraDx budou už brzy zahájeny. Bezprostředně před touto společnost minulý měsíc oznámila udělení značky CE pro test LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Antigen.

O společnosti LumiraDx

LumiraDx (Na burze Nasdaq: LMDX) je společnost zabývající se diagnostikou nové generace v místě potřeby, která mění podobu komunitní zdravotní péče. Od svého založení v roce 2014 LumiraDx vyrábí a dodává vlastní inovativní diagnostickou platformu, která podporuje širokou nabídku testů v místě péče na úrovni srovnatelné s diagnostickou laboratoří. Diagnostická testovací řešení společnosti LumiraDx nasazují vlády a přední zdravotnické instituce v laboratořích, zařízeních neodkladné péče, lékařských ordinacích, lékárnách, školách a na pracovištích za účelem screeningu, diagnostiky a monitorování zdravotního stavu i výskytu onemocnění. LumiraDx má na trhu a ve vývoji přes 30 testů z oblasti infekčních chorob, kardiovaskulárních onemocnění, diabetu i poruchy srážlivosti krve kompatibilních s její diagnostickou platformou LumiraDx. Kromě toho nabízí společnost LumiraDx komplexní portfolio rychlých, přesných a nákladově efektivních řešení pro testování onemocnění covid-19 v aplikacích od laboratoře po místa potřeby.

Společnost LumiraDx sídlí ve Velké Británii a po celém světě zaměstnává přes 1600 osob. Další informace o platformě LumiraDx a jejím stejnojmenném výrobci jsou k dispozici na adrese www.lumiradx.com

Upozornění týkající se výhledových prohlášení Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu amerického zákona o reformě soudních sporů o cenné papíry z roku z roku 1995, mimo jiné včetně prohlášení o výkonu a přínosech testu CRP společnosti LumiraDx a platformy LumiraDx. Tato prohlášení zahrnují rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že skutečné výsledky, úroveň činnosti, výkon nebo úspěchy se budou podstatně lišit od informací vyjádřených nebo naznačených v těchto výhledových prohlášeních, mimo jiné včetně obecných ekonomických, politických a obchodních podmínek, vlivu onemocnění covid-19 na podnikání a finanční výsledky společnosti LumiraDx, udržení zákonného schválení nebo povolení testů a faktorů uvedených v sekci „Rizikové faktory" Prohlášení pro akcionáře a prospektu předloženého Komisi pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission, SEC) dle pravidla 424B(3) dne 10. září 2021 a v dalších dokumentech předložených SEC. Ačkoli se společnost LumiraDx domnívá, že má pro každé výhledové prohlášení obsažené v této tiskové zprávě přiměřený základ, upozorňuje, že uvedená prohlášení se zakládají na kombinaci skutečností a faktorů, které jsou jí momentálně známy, s jejími prognózami do budoucna, o nichž nemůže mít jistotu. Společnost LumiraDx se nezavazuje aktualizovat nebo revidovat informace obsažené v této tiskové zprávě v důsledku nových informací, budoucích událostí či okolností ani jiných změn.

Kontakt pro média: Colleen McMillen Colleen.McMillen@lumiradx.com

Odkazy

1. Pokyny pro léčbu infekcí dolních cest dýchacích u dospělých - souhrn, Klinická mikrobiologie a infekce, 2011

2. Anglický program dohledu nad využíváním antimikrobiálních látek a rezistencí (ESPAUR), Zpráva 2020-2021

3. Westblade, LS a kol. Bakteriální koinfekce u koronavirových onemocnění 2019. Trendy v mikrobiologii, 2021, roč. 29, č. 10

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723600/Test_Pack_2021_CRP.jpg

15°C

Dnes je čtvrtek 30. března 2023

Očekáváme v 9:00 12°C

Celá předpověď