Společnost Dole založila inovativní fond na podporu trvalé udržitelnosti v oblasti kvalitního stravování

foto

Singapur 19. února 2021 (PROTEXT/PRNewswire) - Tento globální fond pomůže této globální značce naplnit její příslib

Pouhých šest měsíců poté, co firma Dole Asia Holdings a její sesterské společnosti představily světu svůj příslib The Dole Promise, se nyní snaží šířit povědomí o trvalé udržitelnosti v oblasti kvalitního stravování. Za tímto účelem vznikl fond Sunshine for All, do kterého firma každý rok vloží částku 2 milionů dolarů na podporu globálních strategických partnerství a inovací v kriticky důležitých oblastech, jako jsou trvalá udržitelnost, dostupnost potravin a hospodaření s odpady. Tento fond byl představen spolu s krátkým filmem The Growing Distance, který upozorňuje na kritické problémy, jež firma považuje za největší překážky dostupnosti kvalitní výživy pro všechny.

Stále se zhoršující statistiky týkající se celosvětové dostupnosti kvalitních potravin přiměly společnost Dole hledat řešení. Téměř jednu čtvrtinu světové populace trápí mírné až závažné problémy v oblasti dostupnosti potravin (1) a v globálním měřítku je dokonce jedna třetina veškerých potravin, které se vyrobí, znehodnocena nebo vyhozena (2). Díky spolupráci s talentovanými inovátory, slibnými startupy a progresivními partnery tento fond bude řešit problémy s kvalitou a znehodnocením potravin a pomůže zajistit jejich dostupnost po celém světě, čímž firma Dole naplní svůj příslib přínosu pro lidi, planetu a pomůže zajistit společnou prosperitu.

„Domníváme se, že abychom se s těmito globálními problémy vypořádali, musíme zapojit všechny části naší společnosti, musíme změnit naše obchodní modely, produkty, které vyrábíme, způsob jakým spolupracujeme s našimi partnery, a musíme lobovat za vytvoření rovnějšího a spravedlivějšího světa," řekl Pier Luigi Sigismondi, prezident společnosti Dole Packaged Foods Worldwide. „Rozšiřování povědomí o globálních problémech, kterým musíme čelit, a investování do těch nejlepších nápadů prostřednictvím tohoto fondu je náš způsob, jak můžeme zajistit nejen splnění našeho poslání, ale současně také možnost, jak nabízet schůdná řešení a zavádět hned ode dneška skutečné systémové změny."

Společnost Dole si je vědoma potřeby spolupráce s podobně smýšlejícími partnery a nutnosti spojení sil v boji proti potravinové nespravedlnosti na celém světě. Proto firma hledá partnery, od soukromých podnikatelů, přes startupy až po strategicky smýšlející firmy a neziskové organizace, pro výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti výroby potravin, vědeckého výzkumu, balení potravin do obalů z obnovitelných materiálů, dodavatelského řetězce, logistiky, trvale udržitelného zemědělství a rychloobrátkového spotřebního zboží.

„Prostřednictvím fondu Sunshine for All chceme během pandemie pomoci přesvědčit lidi, kteří věří tomu, co děláme, aby se k nám připojili," řekla Barbara Guerpillon, ředitelka pro nové akvizice a projekty firem Dole Packaged Foods a Asia Fresh. „Tento fond je naším signálem světu, že jsme otevřeni pro další spolupráci a že podnikání je hledání, podpora a zavádění inovací a přijímání potřebných kroků a změn."

Pokud chcete získat více informací nebo se do fondu zapojit, navštivte webovou stránku sunshineforall.com

O příslibu společnosti Dole

V červnu 2020 firma Dole zveřejnila svůj příslib The Dole Promise, jehož třemi základními pilíři jsou výživa, trvalá udržitelnost a sdílení hodnot.

- Přínos pro lidi: zajistit do roku 2025 pro jednu miliardu lidí přístup k trvale udržitelné výživě. Pokročit v naplňování cíle dosáhnout do roku 2025 nulového obsahu přidaného cukru ve všech produktech společnosti Dole Packaged Foods.

- Přínos pro planetu: do roku 2025 pokročit v naplňování cíle dosáhnout nulových ztrát ovoce u farem společnosti Dole na trh. Do roku 2025 úplně přestat používat plastové obaly na bázi ropy. Do roku 2030 zcela eliminovat uhlíkové emise v provozech firmy Dole.

- Přínos pro akcionáře: společnost Dole bude i do budoucna kladně působit na všechny zemědělce, komunity a lidi, kteří pro společnost Dole pracují, tím, že se jim bude snažit zajistit rovné příležitosti a platy, ze kterých mohou vyžít. Navíc bude společnost Dole nadále zvyšovat úroveň bezpečnosti, výživy a životní úrovně. Firma rovněž usiluje o prosazování lidských práv v rámci svých provozů a dodavatelských řetězců, a to vytvořením kultury transparentnosti a odpovědnosti. Společnost chce rovněž do roku 2025 zvýšit hodnotu firmy o 50 %.

1 Světová zdravotnická organizace: Situace ohledně dostupnosti potravin a zdravé výživy na světě

2 Organizace OSN pro výživu a zemědělství: Plýtvání potravinami a potravinový odpad

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1440045/Dole_The_Growing_Distance.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpg

KONTAKT: Melissa Vigue, mvigue@peppercomm.com

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

13°C

Dnes je čtvrtek 25. února 2021

Očekáváme v 21:00 5°C

Celá předpověď