Přihlásili jste pohledávku vůči společnosti Purdue Pharma v rámci jejího konkurzního řízení? Máte pohledávku vůči vlastníkům společnosti Purdue Pharma?

New York 18. června 2021 (PROTEXT/PRNewswire) - Jednání k posouzení potvrzení plánu podle kapitoly 11 může mít dopad na vaše práva.

Potvrzující jednání dne 9. srpna 2021.

Společnost Prime Clerk* vydává následující prohlášení k úpadku společnosti Purdue Pharma L.P.

O CO JDE?

Dne 3. června 2021 vydal konkurzní soud Spojených států amerických pro Jižní obvod státu New York v rámci konkurzního řízení společnosti Purdue Pharma L.P. příkaz nazvaný „Veřejné prohlášení o majetku", který:

a) pověřil společnost Purdue Pharma L.P. a její přidružené dlužníky a dlužníky, aby přijali pátý pozměněný společný reorganizační plán podle kapitoly 11 společnosti Purdue Pharma L.P. a jejích přidružených dlužníků, který zahrnuje a) zproštění veškerých skutečných nebo potenciálních pohledávek vůči členům rodiny Sacklerových a některým dalším fyzickým a právnickým osobám spojeným se společností Purdue Pharma L.P. a jejími přidruženými dlužníky (včetně opioidů na předpis společnosti Purdue, mezi které patří OxyContin nebo jiné opioidy na předpis, které vyrábí či prodává společnost Purdue); a b) příkaz, který vyžaduje, aby určité pohledávky vůči osvobozeným stranám byly uplatňovány pouze vůči svěřenským fondům zřízeným v rámci plánu;

b) schválil veřejné prohlášení o pátém pozměněném společném plánu podle kapitoly 11 společnosti Purdue Pharma L.P. a jejích přidružených dlužníků jako prohlášení obsahující „dostatečné informace" podle článku 1125 zákoníku o úpadcích;

c) schválil zadávací materiály a dokumenty, které mají být součástí balíčků pro přihlašování pohledávek, a

d) schválil postupy pro přihlašování, přijímání a sčítání hlasů o plánu a pro podávání námitek proti plánu.

Soud zváží potvrzení plánu na potvrzovacím jednání.

KDY SE KONÁ JEDNÁNÍ?

Potvrzující jednání se bude konat dne 9. srpna 2021 v 10:00 hodin východního času, před ctihodným soudcem Robertem D. Drainem u konkurzního soudu Spojených států amerických pro Jižní obvod státu New York, který sídlí na adrese 300 Quarropas Street, White Plains, New York 10601-4140. Jednání se uskuteční prostřednictvím videokonference na platformě Zoom pro ty, kteří se budou účastnit potvrzujícího jednání 1, pokud je obecný příkaz M-543 stále v platnosti nebo pokud konkurzní soud nenařídí jinak.

Soud nebo dlužníci mohou potvrzovací jednání prodloužit a přeložit na jiný termín bez dalšího upozornění na základě programu jednání, který se předkládá soudu, a/nebo na základě oznámení o odročení jednání předloženého soudu a doručení všem stranám, které mají právo na informace.

JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI?

Hlasování o plánu: Váš hlas musí být odevzdán tak, aby byl fakticky doručen nejpozději dne 14. července 2021 v 16:00 hodin východního času. Podrobné pokyny k hlasování jsou k dispozici na adrese PurduePharmaClaims.com nebo na bezplatném telefonním čísle (844) 217-0912 nebo na mezinárodním čísle (347) 859-8093. V případě nedodržení pokynů nemusí být na váš hlas brán zřetel.

Námitka proti plánu: Námitka se podává tak, aby byla fakticky doručena nejpozději dne 19. července 2021 v 16:00 hodin východního času. Podrobné pokyny k podání námitky jsou k dispozici na adrese PurduePharmaClaims.com nebo na bezplatném telefonním čísle (844) 217-0912 nebo na mezinárodním čísle (347) 859-8093.

Žádost o povolení: Pokud se domníváte, že máte vůči společnosti Purdue Pharma L.P. pohledávku, o které v současné době nelze hlasovat, ale o které se domníváte, že se o ní mělo hlasovat, můžete požádat o uznání takové pohledávky pro účely hlasování. Chcete-li tak učinit, je třeba podat návrh k soudu nejpozději do 19. července 2021 v 16:00 hodin východního času. Podrobné pokyny k podávání žádosti jsou k dispozici na adrese PurduePharmaClaims.com nebo na bezplatném telefonním čísle (844) 217-0912 nebo na mezinárodním čísle (347) 859-8093.

V případě potvrzení plánu, všichni, kdo mají skutečnou nebo potenciální pohledávku vůči společnosti Purdue Pharma L.P. nebo některému z přidružených dlužníků nebo skutečnou nebo potenciální pohledávku vůči členům rodiny Sacklerových a některým dalším fyzickým osobám a spřízněným subjektům spojeným se společností Purdue Pharma L.P. a přidruženými dlužníky (včetně opioidů na předpis společnosti Purdue, mezi které patří OxyContin či jiné opioidy na předpis, které vyrábí či prodává společnost Purdue),budou vázáni podmínkami plánu, včetně zproštění a zákazů v něm obsažených.

Tento dokument obsahuje pouze shrnutí. Další informace:

- Zavolejte: (844) 217-0912 (zdarma) nebo (347) 859-8093 (mezinárodní)

- Navštivte: PurduePharmaClaims.com

- Písemně na: Purdue Pharma Ballot Processing, c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place, 60 East 42nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165

- Email: purduepharmainfo@primeclerk.com

Upozorňujeme, že společnost Prime Clerk LLC je oprávněna odpovídat na dotazy týkající se zadávacích materiálů a poskytovat jejich dodatečné kopie, ale není povinna radit, zda máte hlasovat o přijetí či odmítnutí plánu, ani poskytovat jakékoli právní poradenství.

1 Strany nebo veřejnost, které se chtějí účastnit potvrzovacího jednaní, by se měly seznámit s informacemi o tom, jak se mohou účastnit, v kalendáři příslušného soudu na adrese https://www.nysb.uscourts.gov/calendars/rdd.html. Zájemci z řad veřejnosti, kteří si chtějí vyslechnout potvrzovací jednání, ale nechtějí se jej účastnit, mohou tak učinit telefonicky na čísle, které bude uvedeno na internetových stránkách dlužníků, a to na adrese: PurduePharmaClaims.com.

KONTAKT: Michele Sharp (203) 588-7584

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 21:00 0°C

Celá předpověď