P&G urychluje zavádění opatření v oblasti boje proti změně klimatu s cílem dosáhnout do roku 2040 nulových emisí skleníkových plynů

foto

Cincinnati 15. září 2021 (PROTEXT/BusinessWire) - - Společnost P&G sdílí ambice iniciativy Net Zero pro dodavatelský řetězec a provoz.

- Společnost P&G zveřejňuje akční plán boje proti změně klimatu a stanovuje si nové cíle založené na vědeckých poznatcích.

Společnost Procter & Gamble (NYSE:PG) oznamuje spuštění svého komplexního plánu na urychlení opatření souvisejících se změnou klimatu. Společnost P&G si také stanovila novou ambici dosáhnout do roku 2040 nulových čistých emisí skleníkových plynů v rámci celého svého provozu a dodavatelského řetězce, od surovin až po maloobchodní prodejce, a také průběžné cíle do roku 2030, aby v tomto desetiletí dosáhla významného pokroku.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20210914005927/en/

Klimatická krize se týká každé domácnosti a rodiny na celém světě. Většina spotřebitelů na celém světě dnes chce, aby jim značky, které kupují, pomáhaly žít ekologičtějším způsobem života, a nejnovější vědecké poznatky jasně ukazují, že je třeba přijmout naléhavá a rozhodná opatření, aby se zabránilo nejhorším dopadům změny klimatu.

„Jsme plně odhodláni využít inovace a vynalézavost společnosti P&G k odhalení nových cest pro řešení změny klimatu,“ řekl David S. Taylor, předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti P&G. „Úkol, který před námi stojí, je naléhavý, obtížný a mnohem důležitější než jakákoli jednotlivá společnost nebo země. Společnost P&G se s těmito výzvami vyrovnává tím, že zmenšuje svou ekologickou stopu a využívá svého rozsahu k podpoře bezprecedentní spolupráce v celém hodnotovém řetězci.“

Společnost P&G zahájila kroky v oblasti boje proti změně klimatu před více než deseti lety a víme, že je třeba udělat ještě více práce. Náš vědecky podložený plán na dosažení nulové čisté produkce skleníkových plynů se bude prioritně zaměřovat na snížení většiny emisí v celém našem provozu a dodavatelském řetězci, od surovin až po maloobchodní prodejce. U zbytkových emisí v těchto kategoriích, které nelze odstranit, použijeme přírodní nebo technická řešení, která odstraňují a ukládají uhlík.

Naše cíle pro rok 2030, které mají urychlit náš pokrok směrem k čisté nule, byly předloženy iniciativě The Science Based Targets (SBTi):

- Snížení emisí v našich provozech o 50 %

- Snížení emisí v našem dodavatelském řetězci o 40 %1

Připojili jsme se ke kampaním OSN Race to Zero a Business Ambition for 1,5°C a také sdílíme náš nový akční plán boje proti změně klimatu, který nastiňuje náš komplexní přístup k urychlení zavádění opatření v oblasti ochrany životního prostředí a klíčové výzvy, které nás čekají. Více informací naleznete zde. Budeme i nadále informovat o našich úspěších a neúspěších na této cestě, aby se ostatní mohli učit spolu s námi a posunout společný pokrok.

„Ačkoli nikdo nezná všechny odpovědi na otázku, jak dosáhnout bezemisní budoucnosti, nedovolíme, aby nás nejistota brzdila,“ řekla Virginie Heliasová, ředitelka pro udržitelnost společnosti P&G. „Abychom těchto cílů dosáhli, budeme využívat stávající řešení a hledat nová transformační řešení, která dnes nejsou na trhu dostupná. To bude vyžadovat partnerství napříč soukromým, neziskovým a veřejným sektorem a zahrnovat všechny aspekty našeho podnikání, od samého počátku životního cyklu našich produktů až po jeho konec.“

Naléhavé kroky ke snížení emisí

Naší hlavní prioritou je co nejrychleji výrazně snížit emise skleníkových plynů pomocí dnes existujících řešení.

- Snižování emisí v rámci našich provozů. Od roku 2010 do roku 2020 jsme snížili absolutní emise v našich globálních provozech o 52 % díky energetické účinnosti a obnovitelné elektřině. S pokračujícím snižováním emisí také rozvíjíme přirozená klimatická řešení, abychom vyrovnali zbývající emise z našich provozů, které se nepodaří odstranit do roku 2030. Patří mezi ně nové projekty, které pomáhají chránit a obnovovat lesy a další ekosystémy, které jsou důležité pro lidi a volně žijící živočichy.

- Urychlení používání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Blížíme se k dosažení našeho cíle do roku 2030, kterým je nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, neboť již nyní jsme na úrovni 97 %. V roce 2021 agentura pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických umístila společnost P&G na 5. místo svého celonárodního seznamu 100 nejlepších uživatelů zelené energie a na 2. místo na seznamu 30 nejlepších výrobců energie z obnovitelných zdrojů v celé zemi, což z nás činí nejlépe hodnocenou společnost v odvětví spotřebního zboží.

- Dekarbonizace našeho dodavatelského řetězce a logistiky. Emise z našeho dodavatelského řetězce a logistiky od surovin až po prodejce jsou přibližně desetkrát vyšší než emise z našich provozů a my jsme si stanovili za cíl je snížit o 40 %1 do roku 2030. Do roku 2030 plánujeme také zvýšit efektivitu exportní přepravy hotových výrobků o 50 %. Společnost Pampers aktivně spolupracuje s dodavateli na snižování uhlíkové stopy a za posledních pět let zabránila při výrobě svých materiálů vzniku přibližně jednoho milionu tun skleníkových plynů. Společnost P&G založila v německém Kronbergu nové inovační centrum pro dodávky výrobků (PSIC), které je centrem pro síť místních dodavatelů, technologických společností a špičkových univerzit a vyvíjí globální škálovatelná řešení, která pomohou dekarbonizovat náš dodavatelský řetězec.

Řešení výzev vymýšlením nových řešení

Víme, že některé provozní emise zatím nedokážeme odstranit, a naše týmy usilovně pracují na vývoji nové generace nízkouhlíkových technologií a materiálů. Naše úsilí v této oblasti zahrnuje:

- Využití obnovitelné tepelné energie. V některých výrobních závodech využíváme geotermální a solární energii a obnovitelnou páru, ale další snižování emisí bude vyžadovat více inovací. Ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody, výrobci a místními samosprávami jsme vytvořili iniciativu Renewable Thermal Collaborative, jejímž cílem je identifikovat a rozšířit obnovitelná, nákladově konkurenceschopná řešení v oblasti tepelné energie. „Tepelná energie představuje pro mnoho průmyslových odvětví významnou výzvu při hledání cesty k dosažení nulové spotřeby,“ řekla Marcene Mitchellová, viceprezidentka pro klimatické změny Světového fondu na ochranu přírody. „Spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů tepla může pomoci při vývoji udržitelných a škálovatelných řešení, která sníží emise. Společnost P&G je zakládajícím členem iniciativy RTC a v této oblasti prokázala silné vedoucí postavení.“

- Pokrok v nízkouhlíkových technologiích, materiálech a obalech. Abychom odhalili nové způsoby dekarbonizace našeho dodavatelského řetězce, spolupracujeme na rozvoji inovací v oblasti materiálů získaných z obnovitelných zdrojů, biologických zdrojů nebo recyklovaného uhlíku napříč značkami Head & Shoulders, Pantene, Ariel, Tide a Pampers.

- Zkoumání složek vyrobených ze zachyceného CO2. Naše značka Tide spolupracuje se společností Twelve, start-upem ze Silicon Valley, na zkoumání jejich technologie zachycování uhlíku, která by umožnila využívat CO2 z emisí do složek, které by se mohly používat v produktech Tide.

Vytváření bezuhlíkové budoucnosti prostřednictvím spolupráce na transformaci

Překračujeme naše ambice a děláme více pro společný dopad – spolupracujeme se spotřebiteli na snižování emisí skleníkových plynů ve fázi používání výrobků, vytváříme aliance pro uhlíkově účinné domy a prosazujeme politická řešení pro dekarbonizaci energetické infrastruktury. Naše úsilí v tomto směru zahrnuje:

- Udržitelnost doma bez námahy. Společnost P&G a její značky budou i nadále poskytovat spotřebitelům nástroje a informace o tom, jak mohou i malé činy provedené v jejich domovech změnit svět k lepšímu .

- Snížení emisí uhlíku o 15 milionů tun díky praní ve studené vodě a urychlení dopadu o dalších 30 milionů tun do roku 2030. Využili jsme inovace a trvalé vzdělávání spotřebitelů, abychom pomohli snížit největší část naší uhlíkové stopy – energii potřebnou k ohřevu vody při používání výrobků. Značky Tide a Ariel společnosti P&G pomohly k tomu, aby spotřebitelé zvýšili míru používání nízkoenergetických pracích cyklů, a zabránily tak vzniku zhruba 15 milionů tun oxidu uhličitého. Společnosti Tide a Ariel pokračují v prosazování většího využívání praní ve studené vodě prostřednictvím nových vzdělávacích kampaní, které mají do roku 2030 pomoci zabránit vzniku dalších 30 milionů tun emisí oxidu uhličitého, což je více než desetinásobek emisí vygenerovaných ročním celosvětovým provozem společnosti P&G.

- Vytváření domova budoucnosti. Spolu s průmyslovými partnery prosazujeme řešení pro udržitelnější každodenní život prostřednictvím koalice 50L Home Coalition. Tím, že tato iniciativa pomáhá lidem snížit spotřebu teplé vody bez kompromisů, vytváří účinnější domácnosti, které mohou spotřebovat desetkrát méně vody než většina ostatních dnešních domácností.

„Péče o spotřebitele a naši planetu je pro nás všechny ve společnosti P&G klíčová,“ dodal Taylor. „Žádná akce není příliš malá a žádná vize příliš velká, protože všichni společně pracujeme na zachování našeho společného domova pro další generace.“

Podrobnější informace o závazcích a pokroku společnosti P&G naleznete v akčním plánu a na blogu společnosti P&G pro boji proti změně klimatu. Chcete-li se dozvědět více o úsilí společnosti P&G v oblasti společensky odpovědného investování (ESG), navštivte webové stránky ESG nebo si přečtěte Zprávu o občanské odpovědnosti pro rok 2020.

O společnosti Procter & Gamble

Společnost P&G nabízí spotřebitelům po celém světě jedno z nejsilnějších portfolií důvěryhodných, kvalitních a vůdčích značek, včetně Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® a Whisper®. Komunita společnosti P&G zahrnuje provozy v přibližně 70 zemích světa. Nejnovější zprávy a informace o společnosti P&G a jejích značkách najdete na adrese https://www.pg.com/. Další novinky společnosti P&G najdete na adrese www.pg.com/news.

Výhledová prohlášení

Některá prohlášení v této zprávě, včetně prohlášení týkajících se našich cílů v oblasti klimatu a souvisejících cílů v oblasti ESG, odhadů, projekcí, cílů, závazků a očekávaných výsledků a předpokladů, na nichž jsou tato prohlášení založena, jsou „výhledová prohlášení“ ve smyslu amerického zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995, článku 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 a článku 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934. Tato výhledová prohlášení obecně obsahují slova jako „věřit“, „projekt“, „očekávat“, „předvídat“, „odhadovat“, „zamýšlet“, „strategie“, „budoucnost“, „příležitost“, „plán“, „může“, „měl by“, „bude“, „by“, „bude“, „bude pokračovat“, „výsledkem pravděpodobně bude“, „cíl“, „záměr“, „úkol“ a podobné výrazy. Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu, kdy byla učiněna, a jsou založena na v té době aktuálních očekáváních a předpokladech, které podléhají rizikům a nejistotám, jež mohou způsobit, že se výsledky a výstupy budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny ve výhledových prohlášeních. Některé z těchto nejistot jsou uvedeny v části našeho akčního plánu pro boj proti změně klimatu nazvané „Zdroje nejistoty“. Další informace o faktorech, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky a události budou podstatně lišit od těch, které jsou zde předpokládány, naleznete v našich posledních zprávách 10-K, 10-Q a 8-K. Prohlašujeme, že nemáme žádnou povinnost veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už z důvodu nových informací, budoucích událostí nebo z jiných důvodů, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

1 Naše cíle v oblasti dalších nepřímých emisí (Scope 3) do roku 2030, které jsme předložili SBTi, jsou následující:

- Snížení emisí z prioritních kategorií dodavatelského řetězce o 40 % na jednotku produkce do roku 2030. Prioritní kategorie společnosti P&G představují více než 90 % emisí v dodavatelském řetězci společnosti.

- Snížení celosvětových emisí z nákladní přepravy hotových výrobků o 50 % do roku 2030.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20210914005927/en/

Kontakty

Kontakt pro média:

PR tým H+K Strategies

PGUSSustainability@hkstrategies.com

Lindsey Morahanová,

P&Gmediateam.im@pg.com

Zdroj: Procter & Gamble

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

18°C

Dnes je pátek 17. září 2021

Očekáváme v 5:00 13°C

Celá předpověď