FREIRAUM FESTIVAL, HYBRIDNÍ PANEVROPSKÝ FESTIVAL O STAVU SVOBODY V DNEŠNÍ EVROPĚ, OD 30. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020

Praha 9. října 2020 (PROTEXT) - Jak je na tom dnes Evropa se svobodou? To je otázka, která v koronavirové době ještě získala na naléhavosti. Goethe-Institut spolu se svými partnery z platformy Freiraum sezval myslitele, kulturní pracovníky a umělce z celé Evropy, aby se jí společně věnovali během Freiraum Festivalu, který proběhne od 30. října do 1. listopadu 2020. V rámci virtuálních událostí i místních akcí v Bruselu, Berlíně a dalších osmnácti evropských městech budou diskutovat o nových perspektivách a spojenectvích v Evropě v kontextu německého předsednictví Rady EU. Kromě hlavních projevů, s nimiž vystoupí socioložka Eva Illouz a politolog Ivan Krastev, a různých panelových diskuzí a performancí bude také členka Evropské komise Mariya Gabriel oficiálně seznámena s „Manifestem Freiraum“.


Goethe-Instituty v Evropě na projektu Freiraum od roku 2017 spolupracují s více než padesáti partnery. Jeho cílem je prozkoumat, co dnes v Evropě znamená svoboda. Kde je svoboda ohrožena a jakým způsobem je možné ji podpořit? Občanské svobody jsou v rostoucí míře potlačovány ze strany sílících nacionalistických a populistických hnutí. V důsledku koronavirové pandemie jsou teď veřejné i soukromé svobody v Evropě omezovány prostřednictvím pravidel „sociálního distancování“, zákazů vycházení a karantén, jakož i uzavřených hranic. Umění a kultura ve všech svých podobách však současně vstupují do lidských domovů více než kdy dříve. Jak je svět umění z hlediska obsahu a formátů připraven na budoucí výzvy?


Goethe-Institut spolu se svými partnery v platformě Freiraum uspořádá při příležitosti předsednictví Německa v Radě EU hybridní Freiraum Festival jako otevřenou konverzaci o nové realitě Evropy postižené pandemií a o solidárních opatřeních na podporu odolné a inkluzivní společnosti. V Bruselu, Berlíně a osmnácti dalších evropských městech od 30. října do 1. listopadu společně zazní celá řada evropských hlasů a perspektiv. Program zahrnuje online summit složený z živých a předtočených diskuzí, proslovů a performancí, které lze sledovat z celé Evropy, jakož i fyzické živé akce ve dvaceti evropských městech - od Bruselu a Berlína po Athény, Turín a Prahu.


Všechny tři dny Freiraum Festivalu (30.-31. 10. a 1. 11.) budou živě streamovány na festivalovém webu (www.freiraumfestival.eu).


Dne 30. října, po uvítací řeči generálního tajemníka Goethe-Institutu Johannese Eberta, slammerka Samira Saleh v Bruselu nahlas přečte Manifest Freiraum a oficiálně jej předloží evropské komisařce pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariyi Gabriel. Tento dokument představuje výzvu k zachování a dalšímu rozkvětu rozmanitosti v Evropě. Poté vystoupí bulharský politolog Ivan Krastev, držitel Ceny Jeana Améryho za evropský esej za rok 2020, který svůj hlavní projev nazval „Začněte si dělat starosti. Podrobnosti později... - úvahy o stavu svobody v Evropě“. V navazující panelové diskuzi bude Johannes Ebert s Ivanem Krastevem a socioložkou Evou Illouz debatovat o „nové normalitě“ po lockdownu. Jejich konverzace bude součástí série debat Neue Wir-Erzählungen, kterou Goethe-Institut pořádá ve spolupráci se styčnou kanceláří ARD v Bruselu a německým týdeníkem Die Zeit a která se zaměřuje na otázky jako: Jaké nové narativy o Evropě můžeme kolektivně vytvořit a vzájemně si vyprávět? Kým chceme být a kam chceme společně jít? Co potřebujeme k tomu, abychom mohli podpořit politickou, hospodářskou, kulturní a sociální agendu Evropské unie a celé Evropy?


V druhý festivalový den (31. října) zahájí Eva Illouz online program svým projevem na téma „Může být domov útočištěm ve světě zasaženém krizí? Úvahy o politických důsledcích covidu-19“. Tato socioložka a spisovatelka bude zkoumat „naše čtyři stěny“, tedy soukromou sféru, často zmiňovanou jako útočiště a současně vězení. Právě covidová krize vystavuje tradiční pojetí soukromí, rodiny a domova těžké zkoušce. Jaké výzvy z toho plynou a jak jsou provázány se základními společenskými institucemi? Po hlavním proslovu budou následovat dvě kola diskuzí se sociálními vědci, umělci a aktivisty na téma „Současná biopolitická demokrize“ a „Sociální hnutí a nová solidarita“, do nichž se zapojí italský spisovatel a teoretik médií Franco Bifo Berardi, italská teoretička a aktivistka Tiziana Terranova, kašmírská spisovatelka a ekonomka Nitasha Kaul či v New Yorku žijící britský umělec Liam Gillick. Zaměří se mimo jiné na úlohu sociálních hnutí a na to, jak v Evropě vytvořit novou solidaritu a nová spojenectví.


Panelové diskuze doplní umělecké intervence a experimentální performance, které vznikly speciálně pro tento online formát, jakož i živé vstupy z místních akcí partnerů z platformy Freiraum. Festivalový program bude naživo uvádět dvojice moderátorů ve studiu.


Online program bude pokračovat 1. listopadu 2020, a to ve spolupráci s projektem Goethe-Institutu Common Lab. V rámci diskuze nazvané „Jak je na tom umění - nové formáty a publika“ se pracovníci z oblasti kultury a umění z Evropy a Spojených států, například Thomas Oberender, Helgard Haug, Daria Mille, Julieta Aranda a Mark Titchner, zaměří na nové výzvy, které pro svět umění představuje koronavirová pandemie, pokud jde o produkci, distribuci, marketing a recepci uměleckých děl. Zhodnotí také příležitosti, které nabízejí nové formáty, způsoby zapojení veřejnosti a umělecké zobrazení jako forma politického odporu.


Místní akce


Vedle online summitu se bude ve dvaceti evropských městech konat řada místních akcí.


V Praze pořádá Institute H21 za podpory Goethe-Institutu Česká republika online debatu o svobodě slova, která se uskuteční 31. října. Přispějí do ní Adam Růžička, ředitel Institute H21, Karel Janeček, zakladatel Institute H21 a Jan Hořeňovský, projektový manažer téhož institutu.


Máte-li zájem o další informace a živý přenos, sledujte Institute H21 a Goethe-Institut Česká republika na Facebooku: facebook.com/ih21.org a facebook.com/GoetheInstitutPrag.


Freiraum Festival - virtuální evropský oběd pro novináře

15. října 2020, 12.30 (SEČ) na platformě Zoom

Registrační formulář pro virtuální oběd pro novináře:

www.freiraumfestival.eu/press

Umělečtí ředitelé představí nadcházející program a hlavní události.

Podrobný program festivalu (EN)

www.freiraumfestival.eu

Informace pro média (EN/DE)

www.freiraumfestival.eu/press

Projekt FREIRAUM (EN/DE)

www.goethe.de/freiraum


Projekt Freiraum, který Goethe-Institut zahájil v roce 2017, spolupracuje s 53 partnery z oblasti kultury a umění, výzkumné obce a občanské společnosti ve 42 zemích s cílem posoudit stav svobody v Evropě.

Freiraum Festival je spolupořádán týmem kurátorů z naší partnerské sítě pod uměleckým vedením společnosti ArtBOX Creative Arts Management. Na programu posledního dne festivalu bude spolupracovat Common Lab, „projekt excelence“ soluňského Goethe-Institutu a společností ArtBOX a TIF-Helexpo (Řecko).

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Prostřednictvím svých 157 institutů v 98 zemích světa podporujeme studium německého jazyka v zahraničí, pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci a zprostředkujeme aktuální informace o současném Německu. Díky partnerství s institucemi na mnoha dalších místech má Goethe-Institut na celém světě přibližně tisíc kontaktních míst. Jako národní a současně evropský kulturní institut podporuje Goethe-Institut vizi progresivní evropské integrace a v rámci svých rozmanitých činností vytrvale usiluje o posilování základních hodnot Evropské unie: svobody, rovnosti a otevřenosti. V Evropě Goethe-Institut provozuje celkem 52 institutů.


Další projekty Goethe-Institutu u příležitosti německého předsednictví Rady EU:

www.goethe.de/eu2020


Další informace o oficiálním kulturním programu německé spolkové vlády během německého předsednictví Rady EU:

www.eu2020.de


PROGRAM FREIRAUM FESTIVALU

Pátek 30. října 2020 (18.30-22.30)

ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Přímé přenosy z různých evropských měst

Živé vysílání na www.freiraumfestival.eu

18.30

Hudební úvod: Rapsodie Freiraum

Koncept: Edit Pula; skladatel: Fatos Qerimaj (Tirana, 2018); dirigent: Floris Lammens

18.35-19.00

Zahajovací řeč generálního tajemníka Goethe-Institutu Johannese Eberta

Představení platformy Freiraum - Christos Savvidis, ředitel společnosti ArtBOX, Soluň, umělecký spoluředitel festivalu, zástupce partnerů projektu Freiraum

19.00-19.30

Hlavní řeč: „Začněte si dělat starosti. Podrobnosti později... - úvahy o stavu svobody v Evropě“ - Ivan Krastev, politolog, předseda Centra pro liberální strategie v Sofii, stálý člen Institutu pro vědy o člověku ve Vídni

19.30

Manifest Freiraum: vystoupení slam poetry

Symbolický a umělecký přednes Manifestu Freiraum v podání slammerky Samiry Saleh a oficiální předání manifestu Mariyi Gabriel, komisařce EU pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

20.00-21.30

Panelová diskuze: „Nová normalita po lockdownu?“ s Evou Illouz (profesorka sociologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a Škole pokročilých studií ve společenských vědách v Paříži, spisovatelka), Ivanem Krastevem (politolog, předseda Centra pro liberální strategie v Sofii, stálý člen Institutu pro vědy o člověku ve Vídni) a Johannesem Ebertem (generální tajemník Goethe-Institutu). Moderátor: Matthias Krupa, redaktor pro evropské záležitosti časopisu Die Zeit.

Diskuzi, která je součástí série „Neue Wir-Erzählungen“ (Nové kolektivní narativy), spolupořádají styčná kancelář ARD v Bruselu a Die Zeit.

21.35-22.15

Koncert: provedení Rapsodie Freiraum

Koncept: Edit Pula; skladatel: Fatos Qerimaj (Tirana, 2018); dirigent: Floris Lammens


Sobota 31. října 2020

STAV SVOBODY V DNEŠNÍ EVROPĚ:

SOUČASNÁ BIOPOLITICKÁ KRIZE, SOCIÁLNÍ HNUTÍ A NOVÁ SOLIDARITA

Online summit: 14.00-19.00, živé vysílání na www.freiraumfestival.eu

Místní akce se budou konat souběžně ve 20 evropských městech.

14.00-14.10

Uvítací řeč Johannese Eberta (generální tajemník Goethe-Institutu)

14.10-14.30

Hlavní řeč: „Může být domov útočištěm ve světě zasaženém krizí? Úvahy o politických důsledcích covidu-19 - Eva Illouz (profesorka sociologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a Škole pokročilých studií ve společenských vědách v Paříži, spisovatelka)

14.30-14.45

Umělecká intervence

14.45-16.15

Zasedání 1: Současná biopolitická demokrize

Příspěvky: Franco Bifo Berardi (spisovatel), Tiziana Terranova (docentka kulturních studií a digitálních médií na Universit? degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’), Andreas Weber (biolog, filosof a autor knih o přírodě, Univerzita umění v Berlíně)

Moderátor: Liam Gillick (umělec)

16.15-16.45

Umělecká intervence

16.45-18.15

Zasedání 2: Sociální hnutí a nová solidarita

Příspěvky: Alfredo Saad Filho (profesor politické ekonomie a mezinárodního rozvoje v Ústavu mezinárodního rozvoje na King’s College London), Nitasha Kaul (romanopiskyně a akademická pracovnice, Centrum pro studium demokracie, Westminsterská univerzita, Londýn), Svetlana Slapšak (profesorka antropologie starověku, antropologie genderu a balkanistiky, bývalá děkanka ISH - Lublaňské školy postgraduálních humanitních studií)

Moderátorka: Anna Carastathis (politická teoretička, spoluředitelka Feministického autonomního centra pro výzkum v Athénách)

18.15-18.45

Umělecká intervence

18.45-19.00

Závěrečné poznámky


Neděle 1. listopadu 2020

JAK JE NA TOM UMĚNÍ - NOVÉ FORMÁTY A PUBLIKA

Online summit: přímé přenosy z různých evropských měst

Živé vysílání na www.freiraumfestival.eu

(ve spolupráci s projektem Common Lab soluňského Goethe-Institutu a společností ArtBOX v rámci iniciativ excelence Goethe-Institutu 2020-2021 a ve spolupráci s TIF-Helexpo (Řecko))


REMEDIACE A DIGITALIZACE

Helgard Haug (spisovatelka a režisérka, spoluzakladatelka skupiny Rimini Protokoll)

Daria Mille (kurátorka Centra pro umění a média Karlsruhe (ZKM))

Ben Vickers (technologický ředitel, Serpentine Galleries)


AUTOR/TVŮRCE, ALTERNATIVNÍ EKONOMIKY, NEJISTÁ PRÁCE

Julieta Aranda (umělkyně, spoluředitelka časopisu e-flux)

Gregory Sholette (umělec, spisovatel, aktivista a učitel)


COMMONING (obecně sdílené statky)

Mark Beasley (hlavní kurátor, Pace Gallery, New York)

Eric Ellingsen (krajinářský urbanista a umělec)

Mark Titchner (umělec)


INSTITUCE

Ash Bulayev (ředitel Onassis AiR a nezávislý kurátor)

Thomas Oberender (ředitel Berliner Festspiele, umělecký ředitel Martin Gropius Bau - Immersion Programme)

Moderátoři: Dr. Sotirios Bahtsetzis (teoretik umění, kurátor, vědecký poradce projektu Common Lab, ředitel výzkumu v ArtBOX.gr)

Christos Savvidis (umělecký ředitel projektu Common Lab a zakládající ředitel ArtBOX.gr)

Lydia Chatziiakovou (kurátorka projektu Common Lab, spoluředitelka ArtBOX.gr)


Kontakt:

Renata Klánová,

e-mail: renata.klanova@ih21.org

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

29°C

Dnes je úterý 16. srpna 2022

Očekáváme v 21:00 24°C

Celá předpověď