Česko-slovenské energetické fórum živě: Připraveni na změnu?

foto

Jak bude vypadat energetika ve světle změn, které s sebou přináší klimaticko-legislativní balíček Evropské unie? Jak probíhají změny energetických mixů v členských zemích? Existují dostatečně efektivní nástroje, které umožní včasnou, bezpečnou a ekonomicky efektivní transformaci? Na tyto a další otázky se zaměří Česko-slovenské energetické fórum 2021. Diskusi prvního dne dvoudenní konference můžete sledovat 13. října od 14:00.

Vystoupí výkonná ředitelka Asociace energetických manažerů Zuzana Šolcová, generální ředitel společnosti SEPS Peter Dovhun, Předseda představenstva společnosti ČEPS Martin Durčák a další.

Kontury energetické a klimatické strategie Evropské unie jsou poměrně jasné už několik let. Poslední aktualizace vize EU a cílů v oblasti změny klimatu formou tzv. Evropské zelené dohody (Green deal) byla Evropskou komisí představena veřejnosti v prosinci 2019. Zelená dohoda přináší ambiciózní cíle a nové závazky, jejichž společným jmenovatelem je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % v porovnání s úrovní roku 1990, a především dosáhnutí uhlíkové neutrality do roku 2050.

K tomu, aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, bylo nutné navrhnout soubor komponentů a nástrojů. Ty byly představeny v červnu 2021 v rámci klimaticko-legislativního balíčku, též nazývaného Fit for 55, který cíleně upravuje současný právní rámec EU v oblasti energetiky a klimatu. Významné změny čekají například mechanismus obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) – zavedení paralelního systému obchodování s povolenkami v sektorech dopravy a budov, energetické zdaňování, směrnici o energetické náročnosti budov a též legislativu na podporu ekologického sektoru dopravy a paliv.

Energetika je jedním z klíčových sektorů, pokud jde o dekarbonizaci a celkovou transformaci hospodářství a společnosti. Proto je nutné si položit otázku, jak bude vypadat energetika ve světle změn, které s sebou výše zmíněný legislativní balíček přináší? Existují dostatečně efektivní nástroje, které umožní včasnou, bezpečnou a ekonomicky efektivní transformaci? Požadované změny je nutné vnímat i ve spojitosti s probíhající změnou energetických mixů evropských členských států včetně České a Slovenské republiky v kontextu současných cen elektřiny, dostupnosti zdrojů a také dopadu avizovaných změn EU ETS. Jsou distributoři a provozovatelé distribučních soustav připraveni na novou energetiku? Přináší další integrace trhů očekávané výhody a umožní zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a nových prvků, jako jsou například agregátoři? A co nové regulační období a očekávaná novelizace energetického zákona na Slovensku – jsou přicházející změny kompatibilní s Fit for 55 a Evropskou zelenou dohodou?

Bez ohledu na sektor hospodářství je zřejmé, že dosažení cílů a s tím spojené změny budou mít celoplošný dopad, ať už se jedná o národní státy, provozovatele soustav, výrobce, či koncové zákazníky, tedy běžné občany.

Konference je už potřetí spoluorganizována platformou ČSEF společně s významnými českými a slovenskými energetickými společnostmi. Konference by měla být opět jedním z nejvýznamnějších setkání vrcholových představitelů a odborníků v tomto sektoru a zároveň diskuzním fórem, na kterém přednášející otvírají ta nejaktuálnější témata z oblasti energetiky.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

9°C

Dnes je neděle 24. října 2021

Očekáváme v 1:00 2°C

Celá předpověď