Celostátní konference psychosomatické medicíny

foto

Praha 21. června 2022 (PROTEXT) - Celostátní konference psychosomatické medicíny proběhla ve dnech 16. - 18. června v prostorách Technické univerzity Liberec (TUL). Na 400 odborníků z celé ČR, ale i ze Švýcarska nebo Nizozemí si vyměňovali zkušenosti s obtížným prosazováním medicíny 21. století, která je už v zahraničí normou: bio-psycho-sociálnímu přístupu lékařů k nemoci i ke zdraví. To totiž významně snižuje náklady na jednu z nejrozsáhlejších skupin pacientů, kteří stonají dlouhodobě a nelze je pouze biologicky orientovanou medicínou a jen léky uzdravit. Zapojit je třeba i odborníky na psychické a sociální aspekty stonání, a také fyzioterapeuty.

Hlavním mottem konference bylo hledání hranice přesahů mezi psychosomatickou medicínou a psychoterapií. Záběr přednášek byl široký. Od filosofické úvahy, přes pohled na vztah krajiny a její historie na zdraví lidí, významu rodiny a osobního vývoje pro zdraví až po možnosti využití psychofyzických metod k vyšetření pacienta a propojení jeho tělesných příznaků s jejich významy v sociálním kontextu. Přednášky a dílny pokrývaly široké spektrum možností. O své zkušenosti se podělili lékaři, psychologové, fyzioterapeuti, ale také odborníci z dalších pomáhajících profesí. Hledání vzájemného porozumění a možností interdisciplinárních týmů je základem pro nové možnosti, jak zacházet s chorobami jinak těžko léčitelnými. Výzkumníci z Mendelovy univerzity referovali o významných efektech psychoterapeutických postupů při léčbě psychosomatických poruch.

Jako obvykle proběhla konference bez zájmu médií. Dobré příklady a ostrůvky pozitivní deviace zřejmě nejsou atraktivní témata. Konference se koná každé dva roky a stále si drží jedinečnou nezávislost na komerčních zájmech ve zdravotnictví. Tentokrát ji finančně podpořil Liberecký kraj. Jedním ze vzkazů této mimořádné akce lékařům: Všechny nemoci jsou vždy bio-psycho-sociální, ale lékařské fakulty nás učí jen to bio. Proto dnes naši lékaři výrazně zaostávají za svými kolegy z dalších zemí EU ve schopnostech v komunikaci s nemocnými a jejich rodinami.

Několik reakcí:

Prof. MUDr. Eliška Sovová, PhD. Olomouc: „Chtěla jsem moc poděkovat za úžasnou konferenci, klobouk dolů, bylo to super zorganizované.“

Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD.: „To byla opravdu zdařilá konference, díky za vaši práci. Atmosféra byla výtečná a prezentace na úrovni, jakou znám ze světových setkání s kolegy. Psychosomatická medicína má dnes v České republice vynikající platformu pro spolupráci a prosazení v každodenní medicínské praxi. Je otázka, jak dlouho bude trvat, než bude mít postavení, jaké má dnes v Německu a dalších zemích Evropy.“

Doc. PhDr. David Václavík, PhD.: I naše katedra je ráda, že může spolupracovat na takové skvělé akci. Rádi budeme na její organizaci spolupracovat i do budoucna.

Mladý lékař: „Já bych chtěl za tuhle konferenci moc poděkovat. Jsem tady poprvé a jsem překvapený, kolik lidí se tomu věnuje, co je tady průkopníků. Pracuji v Německu, chci se vrátit do Čech a myslel jsem si, že tady na to budu sám, že to budu muset hledat. A teď vidím, že vlastně už tolik nemusím, stačí se zapojit. Cítím velkou vděčnost. Atmosféra i reflexe z publika jsou vynikající.“

Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, CSc.: Já jsem plastický chirurg, ale chci říci, že dělám medicínu, která bezpodmínečně potřebuje psychosomatiku. Mám už dvě atestace, ale já si udělám i atestaci z psychosomatiky. Až 50 % pacientů vidím tak, že je ani neoperuju, jejich problém je jinde. Mám tolik neuvěřitelných příběhů, určitě je přednesu na příští konferenci.“

Mgr. Jana Týkalová: „Nutně potřebujeme vzdělávání v bio-psycho-sociálním přístupu ve fyzioterapii. V tom je velký potenciál.“

Kontakt:

MUDr. Vladislav Chvála, e-mail: chvala@sktlib.cz

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD.

Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Praha, e-mail: jiri.simek@volny.cz

PhDr. Ludmila Trapková, Praha, Liberec, e-mail: trapkova@mybox.cz

MUDr. Vladislav Chvála

Předseda Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

17°C

Dnes je úterý 6. června 2023

Očekáváme v 9:00 16°C

Celá předpověď