Boj s rakovinou je díky imunoterapii úspěšnější

foto

Imunoterapie a další moderní léčebné postupy mění rakovinu na chronické onemocnění. V osvětové kampani Dotek, který pomáhá, na to v průběhu června upozornili čeští onkologové a pacientské spolky. Ambasadoři kampaně objasnili, jak imunoterapie funguje a zdůraznili, že v Česku je běžně dostupná. Pacienti se k ní dostanou v Komplexních onkologických centrech (KOC), v nichž se na léčbě pacientů podílí týmy specialistů z různých oborů. Symbolem kampaně je interaktivní model rakovinné buňky, který se po Praze, Plzni a Ostravě přesunul do Brna, kde osvětová kampaň vrcholí. V obchodním centru Olympia si jej lidé mohou prohlédnout od středy 22. června 2022.

Brněnská část kampaně začne v 10:00 setkáním s médii a veřejností. Zúčastní se ho prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., zástupce přednosty Interní hematologické a onkologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a místopředsedou České onkologické společnosti ČLS JEP. Spolek Hlas onkologických pacientů zastupuje Mgr. Petra Adámková. Otázky na hosty tiskové konference posílejte jednoduše přes aplikaci Sli.do. Připojíte se přímo přes tento odkaz.

Prof. Doubek vyzdvihl přínos imunoterapie pro hematoonkologii. "Jsme svědky toho, že moderní léčba – ať už jsou to protilátky proti nádorovým buňkám, nebo imunoterapie – pacientům s konkrétními krevními nemocemi významně prodloužila přežití,“ uvedl.

"Pokud jde o imunoterapii, využíváme specifický typ bílých krvinek. Separujeme je z těla pacienta a geneticky je pozměníme tak, aby se naučily rozpoznávat určitý znak v nádorových buňkách. Po nějaké době se takto upravené lymfocyty vrátí zpět pacientovi do krevního oběhu, aby mohly zničit nádorové buňky. Tato náročná léčba je vhodná především u nemocných s lymfomy a s některými typy akutních leukémií, kteří mají velmi odolné onemocnění a jiné léky už u nich nefungují,“ dodal.

Předsedkyně České onkologické společnosti doc. Jana Prausová doplnila, že imunoterapie a další výzkum v léčbě onkologických onemocnění dávají do budoucna velkou naději, že obávané diagnózy se dostanou do kategorie chronických, nikoliv fatálních onemocnění. Přesto by lidé neměli zapomínat na zdravý životní styl a prevenci. "V České republice máme pro několik nejčastějších typů nádorů bezplatné screeningové programy. Z praxe víme, že včasný záchyt skutečně zvyšuje šanci na vyléčení. To je jednoznačný argument pro to, aby lidé tyto programy využívali,“ uvedla.

Do budoucna by ráda viděla ještě těsnější spolupráci praktických lékařů s Komplexními onkologickými centry. "Praktičtí lékaři jsou v první linii – u nic celý proces začíná. Pokud existuje podezření na nádorové onemocnění je důležité, aby lékař pacienta odeslal co nejdříve do Komplexního onkologického centra, kde je adekvátně vyšetřen a diagnostikován. Tým odborníků různých specializací pak určí optimální postup,“ popsala onkoložka.

Onkologický pacientům a jejich blízkým pomáhají v náročném procesu léčby také pacientské spolky. Petra Adámková z Hlasu onkologických pacientů vnímá jako zásadní, aby pacienti měli dostatek informací. I proto se spolek HOP připojil ke kampani Dotek, který pomáhá. "Naší zkušeností je, že lidé často nevědí, jaké jsou jejich možnosti, na co mají nárok, nevědí, kam se mají obracet o radu v praktických záležitostech. Proto jsme, rádi, že jsme se mohli podílet na tom, aby se o imunoterapii dozvěděly tisíce lidí, byť bych jim přála, aby ji nikdy nepotřebovali,“ podotkla.

Svým dotekem interaktivního modelu se ke kampani zatím připojilo více než 30 tisíc lidí. V Brně kampaň vrcholí a bude instalace bude v OC Olympia do pondělí 27. června.

Osvětová kampaň Dotek, který pomáhá, je zaměřená na zvyšování povědomí veřejnosti o onkologických onemocněních.

Kampaň podpořili:

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, místopředseda České onkologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA, přednosta Kliniky onkologické Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské Univerzity

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., zástupce přednosty Interní hematologické a onkologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Petra Adámková (Hlas onkologických pacientů – HOP)

Mgr. Alice Onderková (Klub pacientů mnohočetný myelom - HOP)

PhDr. Jakub Železný, moderátor a průvodce během setkání s veřejností

26°C

Dnes je pondělí 4. července 2022

Očekáváme v 9:00 23°C

Celá předpověď