Využijte LLP společnost s ručením omezeným ve Velké Británii

foto

Hledáte daňově efektivní nástroj pro mezinárodní obchod? Zvažte možnost využít společnost typu Limited Liability Partnership, neboli LLP.

Jedná se o obdobu české obchodní společnosti. Tento typ může vzniknout ve Velké Británii a z hlediska právní formy jej můžeme zařadit do sdružení více společností s omezeným ručením, na jejímž řízení se podílejí členové, nebo chcete-li partneři společnosti.

Celá činnosti Limited Liability Partnership je pak upravena ve smlouvě LLP Agreement.

Nástroj i pro ty, kdo nejsou občany Velké Británie

LLP je nástrojem, který mohou využít i občané mimo Spojené království. Jedná se o nástroj, který spojuje výhody více společností z různých offshore jurisdikcí, přičemž ve výsledku se jedná o jednu právní entitu s vysokou prestiží.

Spojené království je ustálenou a tradiční jurisdikcí s efektivní státní správou a soudnictvím. Tamní společnosti jsou nejenom v Evropě, ale i ve světě, vnímány velmi pozitivně a nabízejí také další množství výhod.

LLP umožňuje kombinaci více obchodních partnerů

Řešíte se svými potenciálními partnery, jaká forma podnikání je pro Vás ta nejvhodnější? Vyzkoušejte LLP. Tato forma podnikání je vhodná především pro několik partnerů, kteří si sice při spolupráci nejsou rovnocenní, ale i přes tuto nerovnocennost se spolupráce pro všechny vyplácí.

V praxi to může vypadat tak, že se propojí poskytovatelé služeb či zboží s partnerem s know-how a třetí stranou, která zajišťuje například distribuci a reklamu. Skrz britské LLP si všichni tito partneři stanoví spravedlivé rozdělení zisku na základě jejich investovaných finančních prostředků.

Díky LLP smlouvě, tedy LLP Agreement, pak můžou zamezit jakýmkoliv neshodám či dohadům. Tato smlouva totiž obsahuje ošetření všech těchto možných rizik. Každý z partnerů tedy může zajišťovat svou podnikatelskou část a dohromady pak společně všichni budou vystupovat pod jednou společností typu LLP.

Limited Liability Partnership je korporací s ručením omezeným. Díky tomu, že nevyžaduje ustanovení o předmětu podnikání, může provádět širokou škálu činností. Při jakékoliv své činnosti tento typ jedná a vystupuje pod jménem LLP, nicméně na řízení se podílejí členové společnosti.

Zřízení LLP a její registrace

Při zřízení musí být v britském LLP minimálně dva členové (společnosti). Jedinou podmínkou je, že jedna ze společností musí být registrovaná ve Velké Británii. Britská LLP je zapsaná v britském obchodním rejstříku. Založení ulehčuje také fakt, že zde není žádný požadavek na vlastní zdroje a není požadovaný ani minimální vklad do základního kapitálu.

Jakékoliv rozhodování je flexibilní a řídí se smlouvou o sdružení, tzv. LLP Agreement. Ta může definovat, kdo je oprávněn zavazovat LLP. LLP je plně pod dozorem svých členů, není tedy potřeba jmenovat žádného jednatele, ředitele či správce.

Se zdaněním si hlavu lámat nemusíte

Limited Liability Partnership je formou společnosti, která je ve Spojeném království daňově transparentní. Jedná se tedy o typ společnosti, jehož danění je prováděno na úrovni jejich partnerů, nikoliv na úrovni samotného LLP.

To v praxi znamená, že celé zdanění se stává mnohem jednodušším. Členové LLP jsou totiž bráni jako skuteční společníci a příjmy i zisky společnosti jsou brány jako příjmy a zisky členů. Podívejte se sami, jak to skutečně v LLP funguje.

Příjmy a kapitálové zisky jsou při danění považovány za příjmy a zisky členů. Pokud členové nemají trvalý pobyt ve Velké Británii a příjmy a zisky nepocházejí ze zdrojů nebo z obchodu ve Spojeném království, pak tyto nejsou zatíženy žádnou daňovou povinností ve Spojeném Království.

Důležitá je možnost úpravy rozdělení podílů LLP mezi jeho partnery. To se následně promítá do zdanění LLP.

Do čeho s LLP jdete

Při výběru tohoto typu společnosti je jakýkoliv člen oprávněn zastupovat, a tudíž i zavazovat celé LLP. To neplatí v případě, kdy si tuto skutečnost členové LLP upraví vzájemnou dohodou.

Podmínkou, kterou je nutné při založení společnosti dodržet je, že se musí jednat o obchodní podnik, který je provozovaný za účelem zisku. Výroční zpráva a účetní závěrky musí být dokládány do Registru společnosti.

Pokud převyšuje zisk částku £ 200 000, musí být zveřejněna částka, která náleží členu s největším podílem na zisku.

Samotný audit je pak vyžadován pouze v případě překročení více než dvou limitů, mezi něž patří následující podmínky:

  • Podnik musí mít více než 50 zaměstnanců
  • Hrubá aktivita musí dosáhnout částky vyšší než £ 3,26 milionů
  • Obrat musí být větší než £ 6,5 milionů

Nebojte se pomoci, podnikejte úspěšně s Parker & Hill

Pokud stále váháte, zda jít do mezinárodního obchodu s tímto typem společnosti, rozhodování Vám může ulehčit několik faktů. Samotnou výhodou Limited Liability Partnership je to, že může vzniknout jedinečné společenství několika talentovaných a schopných partnerů.

Každý se může zabývat tím, co mu opravdu jde a nemusí se zdržovat s dalšími činnostmi. Ty totiž může zajistit jiný partner, který má pro to předpoklady, materiál a know-how.

Další výhodou, kterou může využít prakticky každý z Vás, je pak odborná pomoc Parker & Hill. Ti nabízejí bezplatnou konzultaci, která Vám zodpoví veškeré dotazy.

Navíc Vám může pomoci s navržením struktury i samotným založením LLP. Mimo jiné se také postará o vedení účetnictví a účtování VAT ve Velké Británii.

Parker & Hill také audituje účetnictví offshore společností. Pokud se svěříte do jejich rukou, máte zajištěný úspěšný start.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

31°C

Dnes je neděle 9. srpna 2020

Očekáváme v 19:00 29°C

Celá předpověď