Únorová konference spojila zástupce železniční nákladní dopravy

foto Peter Reinshagen, výkonný ředitel Ermewa SA.

Společnost Ermewa SA uspořádala 21. února 2019 v pořadí svou již třetí konferenci, která tentokrát proběhla v srdci střední Evropy, v Praze, v reprezentačních prostorách České Národní Banky na téma Železniční infrastruktura ve střední a východní Evropě. Konference získala podporu v podobě záštity prezidenta České republiky.

Fotogalerie

Jednotlivých podtémat, týkajících se vývoje železnice za posledních 30 let, porovnání nákladů silniční přepravy s železniční nebo otázky poslední míle, se ujali přední odborníci a profesionálové z železničního průmyslu, mezi kterými mimo jiné vystoupili např. bývalí ministři dopravy Zdeněk Žák, nyní poradce prezidenta ČR, a Vít Bárta, majitel společnosti Railclinic s.r.o. nebo Oliver Krilić, generální ředitel PPD Transport d.o.o., dříve ředitel chorvatských státních drah.

Konference na téma „Railway Infrastructure in Central and Eastern Europe“ v České národní bance. Témata navzájem spojovaly závěry jako dosažení jednotnosti kvality železniční dopravní cesty a její interoperabilita, potřeba zvýšení podílu traťových tříd s vyšší zátěží D na železnicích ve východní Evropě, vyšší náklady a zatížení životního prostředí u silniční nákladní dopravy v porovnání s železnicí. Pan Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo, mimo jiné zaujal přítomné osazenstvo podnětem k zamyšlení, zda má veřejnost, i přes uvedené výhody železniční dopravy, vůbec zájem ulevit silnicím, tedy méně kamionů, ale zda se následně dokáže vypořádat s vyšší hlučností železniční sítě.

Během svého vyjádření v souvislosti s rozvojem železniční dopravní sítě upozornil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda na možné snížení příspěvku EU po roce 2020 v rámci operačních programů pro dopravu z 85 % až na 70 % nákladů na projekt. Prostředky z Fondu soudržnosti byly primárně určeny pro rozvoj koridorů TEN-T (pozn. Transevropská dopravní síť), ovšem doposud byly ve větší míře využívány pro rozvoj železničních tratí navazujících na TEN-T síť. Do budoucna lze ovšem očekávat vyšší tlak Evropské unie na využívání těchto prostředků především pro tratě sítě TEN-T. Pan Zdeněk Žák se při své přednášce na téže téma zaměřil na demonstraci nižší kvality infrastruktury balkánských států a tím hrozící nebezpečí poškození dvojkolí i při zohlednění snížené rychlosti na těchto tratích.

Cisternový vůz Zacens o objemu 75 m3. Cílem pořádání konferencí společnosti Ermewa SA je aktivní podpora k zapojení všech účastníků na železnici, přispění k jejímu budoucímu rozvoji a svým heslem „Let´s reinvent the railway together“ se snaží zdůraznit významnost tzv. supply chain celého průmyslu železniční nákladní dopravy. Výkonný ředitel společnosti Ermewa SA, Peter Reinshagen, k tomuto vyzval při závěrečném projevu všechny přítomné v sále, mezi které patřili zástupci z řad správy železničních cest v jednotlivých zemích, vlastníci a provozovatelé železničních nákladních vozů či zástupci evropských železničních asociací.

Konference v Praze navázala na sérii konferencí pořádaných při centrále společnosti v Paříži, které se věnovali tématům využití cirkulární ekonomiky při opravách železničních vozů nebo bezpečnost na železnici. Následující konference se bude věnovat udržitelnosti výkonnosti logistiky železniční dopravy a bude se konat 11. dubna 2019 v německém Hamburku.

Více informací ohledně konferencí pořádaných společností Ermewa SA naleznete na www.ermewaconferences.com.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

23°C

Dnes je neděle 15. září 2019

Očekáváme v 11:00 20°C

Celá předpověď